Skip to content

Från en svår start, till ett gott liv! Tack vare personlig utveckling!

I det enkla bor det vackra. Naturens egna skatter. Vi tillåts att vara en del av dem. Våra mest värdefulla ögonblick hittar vi oftast här. Från en svår start till ett gott liv Jag skulle vilja påstå att en nyckelfaktor till att jag kunnat vända en orolig start i livet till att idag leva ettContinue reading “Från en svår start, till ett gott liv! Tack vare personlig utveckling!”

Obehags känsla – vad gör jag sen?

Fyren har blivit en symbol för säkerhet, vägledning och hopp. Som ljusbringare kan den även synliggöra det som behöver förändras. De dansande kvinnorna symboliserar den rörelse vi behöver lägga till kunskapen för att möjliggöra att det vi önskar oss av livet ska ske. Att brottas med känslor av obehag Det var först efter jag lystContinue reading “Obehags känsla – vad gör jag sen?”

Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig

Det vi tror är möjligt avspeglar sig i våra handlingar, de vägar som vi väljer. Rädslan har kan få dig att självsabotera Rädslan kan visa dig sina många ansikten men vittnar egentligen om en och samma sak, något är hotat. Effekten när vi är rädda blir för många att de slutar ta för sig avContinue reading “Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig”

Din självbild styr – men du styr över om du vill ändra den

Välkomna in lusten att leva i harmoni med allt och alla och samtidigt släppa fritt det som inte längre är du. Din självkänsla styr hur du ser på din förmåga Det är ingen hemlighet att en person med god självkänsla hanterar en situation med helt annan tillförsikt än en person som lever med en starkContinue reading “Din självbild styr – men du styr över om du vill ändra den”

Tips för att lyckas när du jobbar med personlig utveckling

“Inom dig finns ett djup och en inre sanning. Samtidigt som vattnet är rofyllt vackert symboliserar det också det otämjda och vilda” Vill du förbättra dina förutsättningar? Jag hoppas i själ och hjärta att du lever ett gott liv. Men jag misstänker att du precis som jag har händelser i ditt liv som påverkat ochContinue reading “Tips för att lyckas när du jobbar med personlig utveckling”

Att erkänna sin situation och hantera den minskar ditt lidande

Fjällens toppar möter himlen och den högsta punkten möter den lägsta, i den perfekt balans som råder mellan himmel och jord. Stenrösena byggdes upp på fjället för att hjälpa vandraren att hitta vägen hem. Men även för att markera en plats av vikt eller toppen på målet vi bestigit. När vi vandrar på livets stig,Continue reading “Att erkänna sin situation och hantera den minskar ditt lidande”