Läka barndomarna trauman i vuxen ålder

Vad kan jag göra själv för att bearbeta trauman?
Från ett utsatt barn till att idag vara en kvinna som står i min fulla kraft


Att läka trauman från barndomen i vuxen ålder på egen hand kan vara en utmanande process, men det är möjligt med rätt strategier och verktyg. Jag har själv överlevt både fysiska och psykiska och sexuella övergrepp. De sår som lever kvar behöver inte definiera dig och dina framtida möjligheter. Det finns mycket du kan göra på egen hand. 
Här är några tips som kan vara till hjälp:

 

Skapa medvetenhet

Bli medveten om dina trauman och hur de påverkar dig i ditt dagliga liv. Det kan vara till hjälp att identifiera specifika händelser eller mönster som har format dina trauman och förstå deras påverkan på dina tankar, känslor och beteenden.

 

Kunskap

Utbilda dig själv. Lär dig om trauma och dess effekter. Det finns böcker, artiklar och online-resurser som kan ge dig en djupare förståelse för trauma och olika läkningsmetoder för att läka trauman.

 

Sök stöd

Det är lättare att vara stark och modig när du har andra vid din sida som tror på dig. Håller dig när du tvekar om du kan eller vågar. Personer som lånar ut sitt hopp till dig när du så behöver. Det kan vara värdefullt att söka stöd från betrodda personer i ditt liv som lyssnar och stöttar dig. 


Att prata med någon som du litar på kan hjälpa dig att bearbeta dina känslor och upplevelser. Det kan vara en vän, familjemedlem eller en professionell utbildad terapeut eller kurator. Om du inte har stödpersoner i din närhet kan stödgrupper eller online-forum vara ett alternativ.

 

Självomsorg

Ge dig själv tid och utrymme för självomsorg. Identifiera aktiviteter som ger dig glädje och lugn, och ägna regelbunden tid åt dem. Det kan vara allt från att läsa en bok, gå i naturen, skriva, skapa konst eller lyssna på musik.

 

Skapa förståelse

Gräv djupare. Utforska dina trauman genom att reflektera över dina minnen, tankar och känslor. Försök att skapa förståelse för de mönster och överlevnadsstrategier som du kan ha utvecklat som ett resultat av dina trauman. Att förstå dessa mönster kan hjälpa dig att bryta dem och göra förändringar.

 

Ta hand om din fysiska hälsa

Fysisk hälsa kan påverka din mentala och emotionella välbefinnande. Se till att äta hälsosam mat, få tillräckligt med sömn och motionera regelbundet. Att ta hand om din kropp kan hjälpa dig att bygga upp styrka och motståndskraft under läkningsprocessen.

 

Använd kreativa uttrycksformer

Kreativa uttrycksformer som konst, skrivande eller dans kan vara kraftfulla verktyg för att bearbeta trauman. Uttryck dina känslor och upplevelser genom dessa medier och låt din kreativitet vara en del av din läkningsprocess.

 

Självmedkänsla och tålamod 


Var tålmodig och snäll mot dig själv: Att läka trauman tar tid och varje persons läkningsresa är unik. Var tålmodig och snäll mot dig själv under hela processen. Tillåt dig själv att känna alla känslor som kommer upp och ge dig själv tid att läka i din egen takt.

 

Hitta sätt att slappna av

Att hitta sätt att slappna av och minska stressnivåerna kan vara en viktig del i att hantera ett trauma. Det kan vara genom meditation, yoga, eller andra avslappningsövningar.

 

Klokt och modig att söka hjälp

Minns att det är klokt och modigt att söka professionell hjälp av en psykosocial resurs, terapeut eller legitimerad psykolog om du känner att traumat påverkar dig djupt och du behöver hjälp att komma vidare.

 

Jag önskar dig allt gott

Kristina

Från vision till färdig produkt – Ge ut en bok

Ge ut en bok
Boksläpp 13 maj 2023 och glädjen att ge ut en bok

Denna månaden har varit magisk. Jag har gått från vision till färdig bok. Känslan av att lyckas med något jag sen länge har planerat är ofta otroligt tillfredsställande och givande. Att skriva och ge ut en ge ut en bok; ett mål som jag har kämpat för och som har krävt tid, ansträngning och engagemang. Men det är värt att skapa något och kämpa för att lyckas oavsett om du vill ge ut din bok eller lyckas med något annat.

Känslorna som kan uppstå när du når fram till något du länge har planerat kan vara:

Glädje över att ha lyckats

Glädjen när du inser att allt arbete och alla ansträngningar har burit frukt. Det är som att belöningen för ditt hårda arbete blir tydlig och du kan känna dig stolt över vad du har åstadkommit.

Stolthet över dig själv

Stoltheten och inre styrkan du upplever när du når ett mål som du har strävat efter under en längre tid. Den tid du har investerat, energi du lagt ned och hindren du övervunnit för att nå dit du är idag. Det är en underbar känsla att känna dig belåten med dig själv för det du åstadkommit.

Lättnad över att vara framme

Om du har planerat något länge kan det finnas en känsla av lättnad när du äntligen nått framgång. Kanske har det funnits en oro eller press för att uppnå det du har planerat, och när det väl är avklarat kan du känna en våg av lättnad som kommer över dig.

Självförtroende

När du lyckas med något som du har planerat under en längre tid, kan det stärka ditt självförtroende. Du inser att du har förmågan att sätta upp mål och arbeta mot dem framgångsrikt. Har du klarat detta kan du klara annat! Det kan ge dig en övertygelse om att du kan klara av andra utmaningar och mål i framtiden.

Tillfredsställelse

Känslan av att lyckas med något du har länge planerat kan ge dig en djup känsla av tillfredsställelse. Du vet att du har tagit kontroll över din framtid och att du har uppnått det du har strävat efter. Det kan vara en belöning i sig att se att allt ditt arbete och alla dina ansträngningar har varit värt det.

Reflektera

Att lyckas med något du länge har planerat kan vara en fantastisk känsla och det är viktigt att ta sig tid att njuta av och reflektera över denna framgång. Det kan också motivera dig att fortsätta sätta upp och arbeta mot nya mål i framtiden. Så vad drömmer du om?

Jag önskar dig allt gott

//Kristina

Från en svår start, till ett gott liv! Tack vare personlig utveckling!

I det enkla bor det vackra. Naturens egna skatter. Vi tillåts att vara en del av dem. Våra mest värdefulla ögonblick hittar vi oftast här.

skogens guld
Skogens guld

Från en svår start till ett gott liv

Jag skulle vilja påstå att en nyckelfaktor till att jag kunnat vända en orolig start i livet till att idag leva ett bra liv är att jag jobba med min personliga utveckling. Genom att utforska mitt liv gjorde jag mig  fri från bojorna det förflutna satt mig i. Och kunde istället stå i min egen kraft. Som den erfarna och kompetenta person jag faktiskt är.

När jag skrev boken Förlåt då för fan handlade det inte längre om att läka gamla sår. Jag ville visa på möjligheterna som visar sig om du väljer att släppa taget, om vanor och beteenden, som inte längre gynnar dig.

Återupptäcka sig själv på nytt!

Tillåt dig själv att prova dig fram. Ifrågasätta gamla mönster. Se hur dina livsval och dina vanor skapar ditt liv och känna in vilken som är din väg att gå. Se vad som förändras när du förändrar dina tankegångar och ditt sätta att agera. Använd din kunskap och förkroppsliga det din själ längtar efter. Målet är att öka dina möjligheter att påverka utgången. Genom detta har du möjlighet att skapa ditt bästa liv.

Det är min starka övertygelse att du, precis som jag, kan förvandla även de svåraste minnen till något meningsfullt. Inom dig bor mängder av livserfarenhet, som du behöver få tillgång till. Min förhoppning är att du i slutändan ska hysa större kunskap och självmedkänsla för den person du varit. Och hitta styrkan i att växa in i den person som du innerst inne alltid haft potential att bli. Låt stegen uppenbara sig ett i taget.

 

Jag önskar dig allt det bästa

//Kristina

författare och konstnär

Obehags känsla – vad gör jag sen?

Fyrdans

Fyren har blivit en symbol för säkerhet, vägledning och hopp. Som ljusbringare kan den även synliggöra det som behöver förändras. De dansande kvinnorna symboliserar den rörelse vi behöver lägga till kunskapen för att möjliggöra att det vi önskar oss av livet ska ske.


Att brottas med känslor av obehag

Det var först efter jag lyst in i mitt eget mörker och  identifierat skälen till att jag höll mig själv tillbaka som jag kunde se min egen styrka. Med facit i hand vet jag att jag är en överlevare och har rest mig stark över pålagda begränsningar. Jag började mitt liv i ett tumult och jag lärde mig att vara en överlevare. Nu har jag lärt mig att leva på riktigt.

För många år sedan, bestämde jag mig för att inte längre ta rollen som “offret”.  Därför behövde jag inte heller agera som om jag var det. Men det tog tid innan jag var villig att även erkänna hur jag genom mitt sätt att leva, genom åren, faktiskt jag svikit mig själv och andra och ta ansvar för den delen.

Det är i mina val jag hitta styrkan som jag alltid kan förlita mig på. När jag stöter på patrull är det här jag hittar min kraft. Detta har lett till att jag  våga ta mig an nya utmaningar. Numera är jag villig att utforska livet, på ett helt nytt sätt. Utan att låta gamla rädslor begränsa mitt handlingsutrymme. Det innebär inte att jag aldrig är rädd, för det är jag. Skillnaden är att jag nu vet vad som är verkliga faror och själslig växtvärk.

Jag känner mig fri att göra det som jag behöver och vill. Detta är den största gåvan och en gåva jag nu önskar dela med dig.

 

 

Tips som kan hjälpa dig hantera jobbiga känslor:

 • Öva på att uppmärksamma och sätta ord på känslor som dyker upp. Se om du kan dra dig till minnes vad du tänkte alldeles innan känslan infann sig. Försök beskriva situationen som väckte din tanke.
 • Genom att öva dig att känna igen tankar och känslor, upptäcker du lättare beteendeimpulser och kan  bättre bedöma fördelar och nackdelar olika beteenden skapar i ditt liv. Genom att bli medveten kommer successivt det som tidigare styrt dig (i det omedvetna) förlora sin makt över dig.
 • Ge dig själv den tid du behöver för att bearbeta det som dyker upp. Bearbeta  med empati och omtanke, för att sedan kunna släppa det som varit och gå vidare.
 • Försök om det är möjligt att omge dig med andra som vill dig väl. Andra som håller i dig när det blåser och som tror på att du kan lyckas när ditt eget hopp sviker. En nära vän, en familjemedlem eller en utomstående terapeut eller coach? Det kan vara skönt att dela sina processer med någon men även få hjälp att se mönster du kanske missat och få stöd att uppmärksamma när du börjar gå in på gamla tankebanor och handlingsmönster som inte gynnar dig längre. Det är lättare att klara av att vara stark när du har en hejarklack i ryggen. Fundera även på hur du kan stötta och ta hand om dig själv på bästa sätt.

Vill du jobba vidare med din personliga utveckling?

Är du nyfiken på min bok: ”Förlåt då för fan” (Lava förlag). Detta är handboken för dig som vill sluta fred med dig själv och din historia, ompröva din självbild och ta tillbaka ansvaret och kraften att omskapa ditt liv.

På min facebook-sida hittar du gruppen ”Förlåt då för fan”. Det kan vara skönt att dela processen med någon. Här får du även personliga erbjudanden och coachning från mig. Du är varmt välkommen!

Hoppas vi ses där

allt gott

//Kristina’

Författare och konstnär

Utmana dina skuggsidor

Tillsammans

Vad låter ha makt över dig-  vad försöker du styra?

Känslor som du inledningsvis inte tar in, accepterar och sedan släpper taget om. Stannar  därefter kvar inom dig och lämnar rester av smärtan i din kropp. Jag talar om ängslan över att inte veta vad som komma skall och dina försöka skydda dig från framtiden. Din kamp för att få makt och kontroll över en tillvaro som inte kan kontrolleras. Jag talar om alla de anledningar du har för att hålla kvar vid något som redan har passerat.

Vi talar ofta om våra känslor som om vi vore styrda av dem. Som om det som de tagit kommandot och har makten över oss och våra val. Fast det egentligen är tvärtom. Det är vi själv som använder oss av våra känslor, exempelvis våra rädslor eller ilska, för att ta tillbaka makten över en situation och försöker därigenom att skapa kontroll.

Även dina smärtsammaste minnen besitter makt över dig. De påverkar dig i vad du tror om dig själv och hur du ser på din omvärld. Därför behöver du bli medveten om vilka rädslor du underhåller och vilka val du fortsätter att göra på grund av dem. Därför behöver vi utmana våra “skav”!

Om du räds för någon känsla – möt den!

Varför börjar jag med att uppmana dig att närma dig något skrämmande? För det första för allt du riskerar om du inte gör det! Oavsett vad det är som gör dig upprörd. Eller håller dig vaken om natten. Kan detta (i sig) hindra dig från att nå inre läkning. För det andra behöver du förstå de underliggande skälen. För att kunna skapa en distans mellan dig själv och det tillståndet, relationen eller egenskapen. Som du klamrar dig fast vid. För att kunna göra dig fri från dess påverkan av din framtid.

Det har ingen betydelse om det handlar om dina egna skuldkänslor, otillfredsställda behov, brustna drömmar, smärtsamma minnen eller sidor hos dig själv som du inte vill kännas vid. eller om det handlar om sidor hos dig själv som du inte vill att att andra ska se hos dig. Du behöver erkänna dina “skuggsidor” för att kunna bryta deras kontroll över dig. Se det som du undvikit att ta tag i. Fråga dig själv:

 

 • Var sitter jag fast i mina relationer, situationer eller minnen?
 • Vilka är mina största rädslor just nu? Hur har mina rädslor påverkat mina livsval?
 • Vilka är mina ursäkter för att fortsätta som jag gjort innan? Vad är jag rädd för ska ske?
 • Vad är det som gör att jag håller rädslan vid liv?

… och besluta sedan om du vill ha det på det sättet?

 

Trollsländor

 

Vill du jobba vidare , kolla in min bok: “Förlåt då för fan”. I den hittar du 29 övningar som hjälper dig sluta fred med dig själv och din historia och hitta balans tillit och mening:

På min facebook-sida: hittar du gruppen ”Förlåt då för fan”. Det kan vara skönt att dela processen med någon. Här får du även personliga erbjudanden och coachning från mig.

 

Allt gott

Kristina

författare och konstnär

Skriva av sig – och finna inre läkning

Det är lätt att söka information utanför sig själv. Men budskapet från din själ finner du inom dig själv. Likt meddelandet du ser i flaskan.

Målningen Budskap
Budskap

Skrivandet är min reflektionskompis

Att sätta ord på mina tankar och känslor har varit mitt sätt att få utlopp för och sortera ut och bearbeta det som jag varit med om. Skrivandet har genom åren hjälpt mig att släppa taget om historien som funnits lagrad inom mig och gett en stor lättnad. Att se orden på pränt hjälpte mig att lägga de sista pusselbitarna på plats så att  mönstret kunde uppenbara sig till en tydlig helhet.

Att ge uttryck för min egen personliga berättelse gav mig också möjligheten att äga min framtid och gav mig tillgång till en annan styrka. Det har hjälpt mig att arbeta med tilliten till mig själv och lärde mig att känna igen min egen inre kraft. I skrivandet har det aldrig funnits några krav eller måsten. Valet är och har varit mitt.

 

En bok för självreflektion

I boken “Förlåt då för fan”, har jag samlat mina bästa övningar för att möta det som påverkat på djupet. Genom övningarna ge du dig själv möjlighet att sätta ord på dem. Du kommer genom detta lättare hitta sammanhangen. Samtidigt som du kan skapa en inre förståelse och mening kring det som skett. Om du uppbringar modet att möta dina minnesbilder inledningsvis. Kan du därefter tillåta dig själv att nysta i trådar som du finner. Oftast uppstår en känsla av lätthet och frid efterhand.

Personlig utveckling är ingen dans på rosor. Det kan hända att du efter en övning känner dig rastlös, ledsen eller arg. Vilket är naturligt när du kommit kontakt med något som du hållit instängt. Samtidigt som du öppna upp det som varit gömt, får du åter tillgång till mer av dig själv.

Genom att återknyta kontakten med ditt inre, lära du känna dess resurser och skapar förståelse. Både kring dina styrkor och kring dina utmaningar. Det handlar inte om rätt eller fel. Bra eller dåligt. Utan om att återknyta till dig själv som person. Det handlar om att förstå hur du själv kan påverka utgången i olika händelser och lära dig hur du använder dina gåvor på bästa sätt.

Jag vill bjuda in dig som följer min blogg och arbetar med övningarna i boken att gå med i min Facebook-grupp med samma namn som boken: “Förlåt då för fan”. Här kan du få coachning och vägledning vidare med övningarna. 

 

Låt dig växa och blomma ut till den du alltid haft potential att bli

Allt gott

//Kristina

författare och konstnär

Bryt ihop – Förändra -Blomma ut

Carpe diem

Du utvecklas och förändras genom livet

Jag har alltid tyckt om denna liknelse. därför vill jag dela den med dig. Som du vet genom går fjärilen  olika stadier. Den börjar som larv, utvecklas sedan från puppa. För att slutligen förvandlas till en vacker fjäril. För att fjärilen ska kunna lämna puppan måste puppan gå sönder. Annars kan inte fjärilen tränga igenom skalet och breda ut sina färgsprakande vingar.

Kan du se att nedbrytningen blir födelsen till något nytt? Fjärilen lämnar ett tillstånd för att bege sig ut i en ny okänd tillvaro. Förstår du att på samma sätt är din smärta inte bara av ondo? Det är den som pushar dig framåt. Det är den som får dig att expandera och att utvecklas. Att må dåligt, bryta ihop och lappa ihop dig själv är en del av livet. Det gör ofta ont att växa som människa, oavsett om det är fysisk eller själslig växtvärk. Men när du tagit dig igenom, den utmaning du stått i. Kommer du stå stärkt som en ny version av dig själv.

Situationen utvecklas utifrån nuets inneboende möjligheter

Att må dåligt är ett tecken på att något inom dig själv eller utanför dig behöver en förändring. Obehaget finns där för att mana dig att ta steget mot lindring, mot en förbättring. Du känner säkert igen hur obehag genom åren pushat dig. Fått dig att lämna din bekvämlighetszon och manat dig att skapa något nytt. Om inte känslan varit smärtsam hade det kanske varit enklare att stanna kvar. Du hade då lätt fastnat i en situation som inte längre gynnar dig. Men din längtan efter något annat. Något bättre. Fick dig att lyfta blicken och hitta vägarna framåt.

Vägen hit, där du står idag, är en slutprodukt av alla de val som du hitintills gjort. Genom kunskap kan du dra undan omedvetenhetens slöja och vakna upp.  Förändra synen på dig själv och dina möjligheter.  Frigöra du dig ur det förflutnas spindelväv. Blomma ut i full prakt.

 

I syfte att stötta dig på vägen dit har jag skapat en rad övningar för att identifiera de händelser och relationer som ursprungligen var med och formade dig. Kolla in min bok: ”Förlåt då för fan”. En bok om att återta sin inre kraft, sluta fred, med dig själv och sin historia, för att skapa balans tillit och mening.

Allt gott

//Kristina

Författare och konstnär

 

Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig

Det vi tror är möjligt avspeglar sig i våra handlingar, de vägar som vi väljer.

“Avspegla”

Rädslan har kan få dig att självsabotera

Rädslan kan visa dig sina många ansikten men vittnar egentligen om en och samma sak, något är hotat. Effekten när vi är rädda blir för många att de slutar ta för sig av livet. Utvecklar beteenden och strategier för att skydda sig själva. Det är därför jag inledningsvis vill poängtera vikten att bli medveten om dina rädslor: – De som får dig att skjuta upp sådant som du längtar efter. Samtidigt som du hittar på anledningar till, varför det ena eller andra inte är möjligt för dig.

Ibland gör rädslorna även så att vi saboterar för oss själva. Till en början kan det till exempel vara att du inte lägger ner den kraft och energi som behövs för en uppgift. För att sedan kunna säga: – “Vad var det jag sa”, när du inte nådde hela vägen fram. Det du ser är hindren, när du ser när du inte tror att något är möjligt för dig.

Det är så lätt att i skydd av rädslan bygga upp osynliga hinder. Som vi förvandlar till inre sanningar och som styr våra livsval. I stället för att ge näring åt de delar i ditt liv som du vill utveckla vidare. Kan istället rädslan manipulera dig att inte gå vidare. Inte fullfölja något som är viktigt för dig. Låt inte det hända dig.

Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig

Det är när du utmanat dig själv. Gör det du vill och behöver, trots att du är rädd, som magin uppenbarar sig. Det är då du upptäcker att du på ett universellt plan ändå är omhändertagen. Vägledd och trygg trots allt.

Även om du inte tror mig gäller det även under de perioder då du prövats av livet. De perioder som ofta väcker starka tvivel inom oss. Men det är i de stunderna du upptäcker att du också besitter så mycket mer kraft och så många fler resurser än du kunnat ana.

Vill  har du potential att bli?

I min bok Förlåt då för fan”, återknyter läsaren till sin kärna, utforskar sin bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dem att göra sina livsval. De lär känna sig själva och sina grundläggande värderingar på djupet. Det handlar inte längre om att läka gamla sår, utan om att skapa kunskap och förståelse för att kunna släppa taget om vanor och beteenden som inte längre gynnar dem.

Efter att ha ägnat större delen av mitt vuxna liv åt att arbeta med personer i behov av förändring, valde jag att skriva boken jag själv saknat. Boken innehåller samlade insikter och kraftfulla verktyg som jag hoppas ska vara till lika stor hjälp och glädje för mina läsare som de varit för mig.

 

Välkommen till din resa

//Kristina

författare och konstnär

Din självbild styr – men du styr över om du vill ändra den

Välkomna in lusten att leva i harmoni med allt och alla och samtidigt släppa fritt det som inte längre är du.

“Frigjorda”

Din självkänsla styr hur du ser på din förmåga

Det är ingen hemlighet att en person med god självkänsla hanterar en situation med helt annan tillförsikt än en person som lever med en stark tvivel till sin egen förmåga. Så hur du ser på dig själv styr oavkortat hur ditt liv utvecklas. Det är säkert ingen nyhet.

Då vi ofta ser världen genom ett begränsande filter. Blockerar du dig för framtidens möjligheter. Det är av denna anledning du genom att se tillbaka, på de val du gjort i ditt förflutna, även kan gissa dig till hur delar av din framtid kommer att se ut.  Om du inte väljer att göra nya val och välja nya vägar.

Du är den som skapar den verklighet du lever i, ingen annan. En del kan bli provocerade av detta påstående. Men min förhoppning är att du ska se att det i påståendet även bor hopp. För det betyder att inom varje ögonblick även bor möjligheter till en ny början.

Är du beredd att omvärdera det som du tagit som sanning och ompröva det du tror dig veta om världen? Du är inte allt du tror dig vara. Tro mig, du är mer än så. 

 

Fjällens toppar möter himlen och den högsta punken möter den lägsta. I den perfekta balansen som råder mellan himmel och Jord. Stenrösena byggdes upp på fjället för att hjälpa vandraren att hitta vägen hem. Men även för att markera en plats av vikt eller toppen på målet som bestigits. När vi vandrar på livet stig, möts vi alla av utmaningar, där vi segrar eller utvecklas.Vi behöver bara följa vår inre kompass och återknyta till vår inneboende kraft och visdom.

“Öppna Landskap”

Livets nyckfullhet och livets gåvor

Din historia kommer visa dig livets nyckfullhet. Men även dess vackraste gåvor. Om du ger dig själv möjlighet att ompröva den verklighetsbild som du burit med dig. Genom att med vuxna ögon utforska ditt förflutna. Får du möjlighet att upptäcka delar som innan varit dolda för dig och lära känna dig själv på nytt.

Insikter kommer leda dig mot förändring. Men den här gången kommer den vara självvald. Jag vill tipsa dig om min bok: “förlåt då för fan” där du på djupet jobbar med din självbild och skapar nya strategier för att föra medvetna val. 

I min bok återknyter läsaren till sin kärna, utforskar sin bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dem att göra sina livsval. De lär känna sig själva och sina grundläggande värderingar på djupet. Det handlar inte längre om att läka gamla sår, utan om att skapa kunskap och förståelse för att kunna släppa taget om vanor och beteenden som inte längre gynnar dem. Min förhoppning när läsaren lagt ned boken är att de ska känna en större medkänsla för den person de varit och hitta styrkan i att växa in i den person som de innerst inne alltid haft potential att bli.

Efter att ha ägnat större delen av mitt vuxna liv åt att arbeta med personer i behov av förändring, valde jag att skriva boken jag själv saknat. Boken innehåller samlade insikter och kraftfulla verktyg som jag hoppas ska vara till lika stor hjälp och glädje för mina läsare som de varit för mig.

 

Jag önskar dig det bästa

//Kristina

författare och konstnär

Tips för att lyckas när du jobbar med personlig utveckling

“Inom dig finns ett djup och en inre sanning. Samtidigt som vattnet är rofyllt vackert symboliserar det också det otämjda och vilda”

“Havet är djupt”


Vill du förbättra dina förutsättningar
?

Jag hoppas i själ och hjärta att du lever ett gott liv. Men jag misstänker att du precis som jag har händelser i ditt liv som påverkat och förändrat dig på olika sätt. Både positivt och negativt.

I min bok återknyter du som läsare till din kärna, utforskar din bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dig att göra dina livsval. Du lär känna dig själv och dina grundläggande värderingar på djupet. “Förlåt då för fan”- boken är späckad med verktyg, övningar och insikter som på djupet. Som kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna i livet, för dem som är beredda att göra det jobbet, som personlig utveckling kräver.

Det har är min förhoppning, att när du som läsare lagt ned boken, ska känna en större medkänsla för den person de varit. Men framför allt att hitta styrkan i att växa in i den person som de innerst inne alltid haft potential att bli. Du ska nu få tips på hur du lyckas med detta.

 

När vi följer själen, växer vi och utmanas. Vi kastas på okända vägar och hittar till slut hem och stärker tilliten inom oss själva.

“Där våra vägar möts”

Utveckling sker genom övning

Det är först när vi provar att göra något på ett nytt sätt som förändringen sker. Utveckling sker genom övning. Så ge dig själv rätt förutsättningar att lyckas. För att du ska lyckat på bästa sätt med din personliga utveckling. Vill jag ge er några tips, som kan underlätta för dig:

 

 • Skapa ditt eget utrymme. Det är okej att ägna tid till att göra en inre resa i syfte att utveckla dig själv och i förlängningen skapa ett mer medvetet liv.
 • Avsätt en specifik tid för att underlätta processen. Lägg in aktiviteten i din dagliga rutin. Något du gör en stund varje dag eller vecka, vid en tidpunkt som passar dig.
 • Hitta en lugn och avskild plats där du kan jobba ostört. Stäng av eventuella distraktioner (multitasking fungerar inte). Be omgivningen att respektera att detta är din tid.
 • Förbered dig gärna innan med någon form av motion/träning, ett lugnt bad, yoga, meditation eller liknande för att lättare kunna fokusera inåt.
 • Minns att det är du som styr ditt liv. Det är faktiskt ganska lite du måste. Du bestämmer, du väljer.
 • Skaffa gärna en anteckningsbok och penna som du kan bära med dig. Se det som din ”reflektionskompis”. 
 • Avgränsa den tid du arbetar med övningarna så du kan ge dig själv utrymme att smälta dina insikter. 

 

Varmt lycka till

Med Ljus och kärlek

//Kristina

författare och konstnär