Agera medvetet, lyssna till dina inre behov – Du äger kraften att förändra!

Agera medvetet, lyssna till dina inre behov - Du äger kraften att förändra!
Magnoliadrömmar

Finns du där för dig själv?

Du har kanske läst och hört begrepp som härvarande, centrerad, medveten. För mig innebär det att hela jag på samma plats. Min kropp och minna sinnen är här och nu på den plats som jag befinner mig. Men så har det inte alltid varit.  För mig har det efter min utbrändhet (stressrelaterad utmattningsreaktion) blivit nödvändigt att under dagen, samla ihop mig och känna in kroppen. Lyssna av vad jag behöver och reflektera över vad som är viktigast här och nu. Så att jag lättare kan prioritera och lägga tid på rätt saker. Jag behöver komma i kontakt med min själ , medvetenheten bakom mina tankar och känslor och få tillgång till vägledningen som den ger mig.

 

Att agera medvetet

Att vara medvetenheten bakom mona tankar och känslor hjälper mig att agera medvetet istället för att reagera på yttre stimulis och historien mönster. Jag tar tillbaka mina valmöjligheter genom att jag numera lättare ser vad mina reaktioner grundar sig i. Till exempel vet jag att jag tycker att höga röster känns hotfulla. Även när det kan handla om sunda gränser och konstruktiv kritik. Trots detta reagerar min kropp med att vilja fly och ta skydd. Kroppen är ett fantastiskt redskap och vill mig bara väl i sina försök att skydda mig.

 

Kroppen reagerar på något den känner igen som smärtsamt och försöker skydda oss

Då jag som barn var utsatt för psykisk och fysisk våld. Med hjälp av mitt intellekt vet jag att jag reagerar på detta sätt även i situationer där det inte är fara och färde. Jag vet också att om jag matar rädslan med att agera som den är sann och få späder jag på bilden om fara. Vilket gör att kroppen fortsätter agera. Det jag behöver då är att trygga mig själv. Programmera om kroppens kod om fara där den inte har med verkligheten att göra.

 

Visa att det är tryggt och att du finns där för dig

Om jag inte återtar min kraft är det svårare att styra mina reaktioner. Jag behöver andas med i magen, agera som jag hade gjort när allt är väl, som talar om för mitt inre att allt är tryggt. Dvs göra tvärtemot vad jag helst vill vilket är att andas högt (som vi gör när vi är stressade) spänna kroppen för att vara beredd att fly. På detta sätt triggar jag även andra mindre. Då vi reagerar på varandras kroppsspråk. Jag är fortfarande vaken och allert, samtidigt som jag har tillgång till sinnenas klarhet. Dem som går förlorade om jag stannar i slåss och fly läget.

I sanning har det tagit tid att nå hit och det är inte alltid som jag lyckas. Men när jag lyckas blir mötena med andra bättre, mindre konfliktfyllda och möjligheten att hitta lösningar ökar drastiskt. Då mitt agerande är medvetet och jag har klarat av att stå kvar i min egen sanning och kraft oavsett vad som händer runtomkring mig.

 

Du kan återta din inre kraft

När jag var liten såg jag mig själv som kraftlös och svag. Barn som utsätts för kränkningar av närstående, slutar inte att älska dem. De slutar älska sig själva. Kanske var det därför jag gav bort min kraft till den man jag kallade pappa, för att få hans godkännande och uppskattning. Jag anpassade mig, kuvade mig själv och krympte.

Det tog tid att som vuxen lära om. Förstå att det aldrig handlade om att jag inte dög. Utan om att han inte hade förmågan att ge mig det jag behövde. Jag fick fylla på mig själv inifrån. Återupptäcka mig själv på nytt. Jag skulle aldrig få hans kärlek för att jag givit upp mig själv. Det enda som det lett till var känslan av tomhet och ensamhet. Då jag inte funnits där för mig själv.

 

Lyssna till din  längtan och dina behov

Jag läkte sakteliga när jag började ta hand om och lyssna till mina egna behov och min egen inre längtan. Jag började göra det som var viktigt för mig. Tvingade mig själv att samla modet att visa mig som jag. Vet du – det var underbart! Att få äkta kärlek och bekräftelse! Men främst att inse att när jag nu kunde se mitt värde var jag inte längre lika känslig för andras feedback. Deras åsikter och respons definierade inte längre mig.

Så gör val som stärker din egenkraft och dom hjälper dig att stå stadigt i livet även när det blåser

 

Jag önskar dig allt gott

Du är bäst

Kristina

Hur hjälper du dig själv att lyckas – “Må bra”-tips för bästa hälsan

Må bra tips för bästa hälsan
Livet på en pinne

 

Hej värdefulla du!

Jag möter många som kämpar och jobbar hårt. Men även de som får mycket gjort utan kampen. Skillnaden tror jag för det första ligger i hur deras egenvärde ser ut. För det andra hur väl de tar hand om dig själv för att orka med allt de vill och behöver.

 

Den stora förändringen i det lilla

Små aktiviteter som gör stor skillnad i det vardagliga livet. Vardagsrutiner som genom mindre förändringar kan ge fantastiska resultat. Här pratar jag inte bara om att lägga till mer. Utan lika mycket om vad du tar bort. Vad du prioriterar att lägga din tid på är avgörande för det slutgiltiga resultatet.

 • Grunden du står på avgör hur stadigt du kan bygga vidare och skapa det du behöver och önskar.
 • Vaknat du utvilad efter en god natts sömn?
 • Hur är din livsåskådning? Dina tankar och känslor kring dig själv och andra? Är du en lösningssökare eller en felfinnare?
 • Har du fysisk aktivitet som du tycker om?
 • Ger du dig själv möjlighet till att umgås med andra som du uppskattar och tycker om?
 • Vilken energi fyller du på din fantastiska kropp med? Skulle du säga att den är god,  fräscht och ändamålsenlig för det just din kropp behöver?
 • Om du ser på vad du önskar. Hur väl stämmer ditt agerande, dina handlingar med det du säger dig vilja skapa?
 • Hur skulle du säga att din energinivå ligger i dag?

 

Prioritera din tid

Jag har ändrat det sätt jag lägger in aktiviteter i min kalender. Numera lägger jag in både de aktiviteter som jag ansvarar för och ska delta i. Men även tid för återhämtning reaktion och de aktiviteter jag behöver för att må bra. Allt för att skapa en mer balanserad tillvaro och för att säkerställa att jag ligger på plussidan på mitt ”må bra”-konto.

Att ha koll på det som ger och det som tar av din energi är som jag ser det basen för ett gott liv. Att ta hand om sig själv på detta sätt är viktigt för att du ska hålla i längden. Om du inte lyssnar till dina basbehov och hela tiden utmanar dig att prestera mer och mer. Minskar du på dina marginaler. Utrymmet att ta hand om oförsägbara händelser behöver finnas. Utrymme för återhämtning för att balansera upp livets måsten är gott att ha och så viktigt.

 

Chill and thrill

Jag har alltid tyckt om att bocka av min att göra lista. Känt tillfredsställelse i att leverera och nå resultat. Det jag nu insett är att när jag idag balanserar mer hektiska dagar med dagar utan större krav. Dagar där jag är social med dagar jag drar mig undan. Ansträngande dagar mer chillar dagar i ateljén eller med pyssel hemma. Är jag mer effektiv och får mer gjort. Att skapa luft i kalendern gör mig faktiskt mer högpresterande. Då jag minimerar misstag som stress lätt skapar.

Jag utgår varje dag utifrån vad dom är viktigast just nu och prioriterar därefter. Det är så jag skapar mitt liv. Du är värdefull och du är värd att ta hand om. Kan du själv se detta? 

 

Jag önskar dig allt gott

//Kristina

Författare och konstnär

Längtan att förändra mitt liv

Hur skulle det vara att vakna till en dag där du ser fram emot vad du tänker fylla den med? Och när dagen går mot sitt slut, vore det inte härligt om du med stolthet kan tänka tillbaka på dagen som förflutit med glädje.

Längtan att förändra något är en stark drivkraft som kan motivera oss att förändra oss själva och våra liv. Längtan kan uppstå när vi känner att det finns något som saknas eller när vi strävar efter att uppnå något mer meningsfullt och tillfredsställande.

Här är några sätt på vilka längtan kan driva oss till förändring:

 

Uppfyllande av behov

Längtan kan uppstå när vi känner att våra grundläggande behov inte är tillfredsställda. Det kan vara behov av kärlek, anknytning, trygghet, framgång, äventyr eller självförverkligande. Längtan motiverar oss att söka efter sätt att uppfylla dessa behov och skapa en förändring som kan ge oss större tillfredsställelse och välbefinnande.

 

Sökande efter mening

Människor strävar ofta efter att leva meningsfulla liv och känna att de bidrar till något större än sig själva. Längtan kan vara en pådrivande faktor som får oss att ifrågasätta vår nuvarande situation och söka efter en mer meningsfull väg eller ett syfte i livet.

 

Personlig tillväxt och utveckling

Längtan kan uppstå när vi känner att vi fastnar eller stagnerar i vårt personliga eller professionella liv. Vi kan känna en stark önskan att växa, utvecklas och utmana oss själva på nya sätt. Längtan driver oss att ta risker, lära oss nya färdigheter och utforska nya möjligheter för personlig utveckling.

 

Övervinna hinder

Ibland kan längtan uppstå när vi ställs inför hinder eller utmaningar i livet. Längtan motiverar oss att övervinna dessa hinder, lära oss från våra misstag och skapa förändring för att nå våra mål eller drömmar.

 

Sökande efter lycka och välbefinnande

Längtan kan driva oss att söka efter mer lycka och välbefinnande i våra liv. Det kan handla om att göra förändringar som frigör oss från negativa relationer eller situationer, eller att skapa en miljö som främjar vårt välbefinnande. Längtan kan också driva oss att prioritera vår fysiska och mentala hälsa för att uppnå en bättre livskvalitet.

Det är viktigt att komma ihåg att längtan är individuell och kan variera från person till person. Det är också en dynamisk process som kan förändras över tid. Att vara medveten om vår längtan och lyssna på den kan hjälpa oss att identifiera vad vi behöver för att skapa meningsfulla förändringar i våra liv.

 

Själslig växtvärk

Rädslor kan begränsa dig och längtan efter något är det som driver dig framåt. En viktig lärdom jag fick med mig när jag deltog i en kurs med Carolina Gårdheim var hur jag lättare kan veta när rädslorna är själslig växtvärk och dags att utmana mig och skillnaden när min magkänsla sa nej.

Själslig växtvärk är när jag tvivlar på min egen förmåga och huruvida jag kan klara av en uppgift samtidigt som min längtan berättar för mig vad jag skulle vilja åstadkomma. Men även när mitt inre visar på det som jag behöver göra för att må bra av på sikt. Även om det känns utmanade i nuläget.

 

Nyfiken på att vara autentisk?

Ibland kan nyfikenhet driva dig att ta reda på mer. Det är lätt att fokusera på uppgiften för den intresserar dig lockar dig. Effektivt jobbar du dig igenom det som behövs och du vilar efteråt i en känsla av härlig tillfredsställelse när dagen gått mot sitt slut. Jag pratar om när du utför uppgifter som känns som DU! När du upplever dig vara på rätt plats, framgångsrikt sysselsatt med rätt uppgift.

Känslan att vara autentisk sig själv är skön. Här fyller du på dig själv även om det är fysiskt och mentalt ansträngande. Du behöver naturligtvis fortfarande ge dig din kropp det den behöver med mat rörelse och vila. Men jämfört denna känsla med upplevelsen när du går emot dig själv, dina värderingar och ideal. Eller när du agerar tvärtemot vad din magkänsla säger dig. Då ropar kroppen nej!

 

Ta hand om det som skaver

Ibland skaver livet och känns tungt. Oavsett om det är fysisk eller psykisk smärta visar den dig vad du behöver ta hand om. Ibland hjälper denna smärta dig att ta dig vidare. Obehagskänslorna och behovet att förändra situationen driver dig vidare och gör att du övervinner rädslorna för det okända.

Rädslorna precis som alla andra känslor är information från ditt inre till dig. Som visar dig på vad du behöver. Hur du mår efter en aktiviteter bär på mycket information.

 

Själs -JA!

Så hur kan du hjälpa dig själv att vara sann mot dig själv lite oftare? Känn in och hörs kroppens själs-JA. Om själen säger JA men du tvekar eller är osäker på huruvida du klarar uppgiften. Om du har de resurser som krävs. Fråga dig själv om detta är viktigt för dig eller inte? Om det är viktigt, vad kan vara ett första möjligt steg att närma dig detta? Du behöver inte ha hela bilden klar för dig redan nu. Min erfarenhet är att för varje delmål, för varje steg jag tar framåt, kommer vägen bli tydligare.

Ha tillit till din egen förmåga att skapa det som du behöver. minns också att när du säger JA till något väljer du bort något annat. På samma sätt möjliggör dina NEJ att du säger JA till något annat. Så välj klokt med själ och hjärta och med hjälp av din logik, vad som är bästa valet i förlängningen även om det kan kännas motigt nu.

Jag önskar dig ett liv i glädje och tacksamhet

Allt gott

Kristina

 

Läka barndomarna trauman i vuxen ålder

Vad kan jag göra själv för att bearbeta trauman?
Från ett utsatt barn till att idag vara en kvinna som står i min fulla kraft


Att läka trauman från barndomen i vuxen ålder på egen hand kan vara en utmanande process, men det är möjligt med rätt strategier och verktyg. Jag har själv överlevt både fysiska och psykiska och sexuella övergrepp. De sår som lever kvar behöver inte definiera dig och dina framtida möjligheter. Det finns mycket du kan göra på egen hand. 
Här är några tips som kan vara till hjälp:

 

Skapa medvetenhet

Bli medveten om dina trauman och hur de påverkar dig i ditt dagliga liv. Det kan vara till hjälp att identifiera specifika händelser eller mönster som har format dina trauman och förstå deras påverkan på dina tankar, känslor och beteenden.

 

Kunskap

Utbilda dig själv. Lär dig om trauma och dess effekter. Det finns böcker, artiklar och online-resurser som kan ge dig en djupare förståelse för trauma och olika läkningsmetoder för att läka trauman.

 

Sök stöd

Det är lättare att vara stark och modig när du har andra vid din sida som tror på dig. Håller dig när du tvekar om du kan eller vågar. Personer som lånar ut sitt hopp till dig när du så behöver. Det kan vara värdefullt att söka stöd från betrodda personer i ditt liv som lyssnar och stöttar dig. 


Att prata med någon som du litar på kan hjälpa dig att bearbeta dina känslor och upplevelser. Det kan vara en vän, familjemedlem eller en professionell utbildad terapeut eller kurator. Om du inte har stödpersoner i din närhet kan stödgrupper eller online-forum vara ett alternativ.

 

Självomsorg

Ge dig själv tid och utrymme för självomsorg. Identifiera aktiviteter som ger dig glädje och lugn, och ägna regelbunden tid åt dem. Det kan vara allt från att läsa en bok, gå i naturen, skriva, skapa konst eller lyssna på musik.

 

Skapa förståelse

Gräv djupare. Utforska dina trauman genom att reflektera över dina minnen, tankar och känslor. Försök att skapa förståelse för de mönster och överlevnadsstrategier som du kan ha utvecklat som ett resultat av dina trauman. Att förstå dessa mönster kan hjälpa dig att bryta dem och göra förändringar.

 

Ta hand om din fysiska hälsa

Fysisk hälsa kan påverka din mentala och emotionella välbefinnande. Se till att äta hälsosam mat, få tillräckligt med sömn och motionera regelbundet. Att ta hand om din kropp kan hjälpa dig att bygga upp styrka och motståndskraft under läkningsprocessen.

 

Använd kreativa uttrycksformer

Kreativa uttrycksformer som konst, skrivande eller dans kan vara kraftfulla verktyg för att bearbeta trauman. Uttryck dina känslor och upplevelser genom dessa medier och låt din kreativitet vara en del av din läkningsprocess.

 

Självmedkänsla och tålamod 


Var tålmodig och snäll mot dig själv: Att läka trauman tar tid och varje persons läkningsresa är unik. Var tålmodig och snäll mot dig själv under hela processen. Tillåt dig själv att känna alla känslor som kommer upp och ge dig själv tid att läka i din egen takt.

 

Hitta sätt att slappna av

Att hitta sätt att slappna av och minska stressnivåerna kan vara en viktig del i att hantera ett trauma. Det kan vara genom meditation, yoga, eller andra avslappningsövningar.

 

Klokt och modig att söka hjälp

Minns att det är klokt och modigt att söka professionell hjälp av en psykosocial resurs, terapeut eller legitimerad psykolog om du känner att traumat påverkar dig djupt och du behöver hjälp att komma vidare.

 

Jag önskar dig allt gott

Kristina

Undvik stress och ta hand om dig inför semestern

Stressfri semester
Vad behöver du för att få återhämtning och förbereda dig inför en stressfri semester?


Här kommer några av mina bästa tips för att undvika stress inför semestern så att du kan njuta av din ledighet fullt ut. För vi vill väl alla ha en avkopplande och ett harmoniskt semesterfirande?

Planera i förväg för att få en stressfri semester

Skapa en lista över allt du behöver göra innan semestern, inklusive uppgifter på jobbet, personliga ärenden och packning. Att ha en tydlig plan kommer att minska oro och ge dig en känsla av kontroll över situationen.

Prioritera och delegera

Identifiera de uppgifter som är mest viktiga och fokusera på dem först. Hur ser samarbetet ut i arbetsgruppen? Att veta att du har stöd kommer att minska trycket och ge dig mer utrymme att slappna av.

Sätt rimliga förväntningar

Var realistisk när det gäller vad du kan uppnå innan semestern. Ibland är det omöjligt att klara av allt på en gång, så var snäll mot dig själv och var nöjd med det du faktiskt kan göra.

Skapa en avslappnad arbetsmiljö

Försök att organisera ditt arbetsutrymme på ett sätt som skapar en avkopplande atmosfär. Rensa upp och organisera platsen där du arbetar.

Vad är viktigast och vad kan vänta?

Sortera utifrån vad som är viktigast och vad som kan vänta. Det underlättar att lägga fokus på rätt uppgift.

Ta hand om din hälsa

Kom ihåg att prioritera din hälsa. Se till att du får tillräckligt med sömn, äter hälsosamt och regelbunden fysisk aktivitet. Att vara i god hälsa kommer att ge dig mer energi och minska risken för stress.

Avsätt tid för dig själv

Innan semestern, skapa utrymme för att göra saker som du tycker om och som ger dig glädje. Att varva ned inför ledigheten gör att du kan njuta mer  när semestern väl kommer. Det kan vara att läsa en bok, gå på en promenad i naturen eller träffa vänner. Det som ger just dig energinivå mervärde. Att prioritera din egen välmående gör dig mer motståndskraftig mot stress.

Hantera förväntningar

Kommunicera tydligt med din familj, vänner och kollegor om dina semesterplaner och förväntningar. Var öppen för att justera och kompromissa när det behövs. Tydlig kommunikation kan hjälpa till att undvika missförstånd och onödig stress.

 

Jag hoppas att tipsen ska hjälpa dig att varva ned och njuta i fulla drag av din kommande ledighet.

Jag önskar dig allt gott
Kristina

 

 

Från vision till färdig produkt – Ge ut en bok

Ge ut en bok
Boksläpp 13 maj 2023 och glädjen att ge ut en bok

Denna månaden har varit magisk. Jag har gått från vision till färdig bok. Känslan av att lyckas med något jag sen länge har planerat är ofta otroligt tillfredsställande och givande. Att skriva och ge ut en ge ut en bok; ett mål som jag har kämpat för och som har krävt tid, ansträngning och engagemang. Men det är värt att skapa något och kämpa för att lyckas oavsett om du vill ge ut din bok eller lyckas med något annat.

Känslorna som kan uppstå när du når fram till något du länge har planerat kan vara:

Glädje över att ha lyckats

Glädjen när du inser att allt arbete och alla ansträngningar har burit frukt. Det är som att belöningen för ditt hårda arbete blir tydlig och du kan känna dig stolt över vad du har åstadkommit.

Stolthet över dig själv

Stoltheten och inre styrkan du upplever när du når ett mål som du har strävat efter under en längre tid. Den tid du har investerat, energi du lagt ned och hindren du övervunnit för att nå dit du är idag. Det är en underbar känsla att känna dig belåten med dig själv för det du åstadkommit.

Lättnad över att vara framme

Om du har planerat något länge kan det finnas en känsla av lättnad när du äntligen nått framgång. Kanske har det funnits en oro eller press för att uppnå det du har planerat, och när det väl är avklarat kan du känna en våg av lättnad som kommer över dig.

Självförtroende

När du lyckas med något som du har planerat under en längre tid, kan det stärka ditt självförtroende. Du inser att du har förmågan att sätta upp mål och arbeta mot dem framgångsrikt. Har du klarat detta kan du klara annat! Det kan ge dig en övertygelse om att du kan klara av andra utmaningar och mål i framtiden.

Tillfredsställelse

Känslan av att lyckas med något du har länge planerat kan ge dig en djup känsla av tillfredsställelse. Du vet att du har tagit kontroll över din framtid och att du har uppnått det du har strävat efter. Det kan vara en belöning i sig att se att allt ditt arbete och alla dina ansträngningar har varit värt det.

Reflektera

Att lyckas med något du länge har planerat kan vara en fantastisk känsla och det är viktigt att ta sig tid att njuta av och reflektera över denna framgång. Det kan också motivera dig att fortsätta sätta upp och arbeta mot nya mål i framtiden. Så vad drömmer du om?

Jag önskar dig allt gott

//Kristina

Andlig men inte religiös

Rätten att tro och tänka som du vill

Den man jag kallade pappa kallade sig själv kristen. Jag tyckte som tonåring att han var en hycklare som inte levde enligt de etiska och religiösa regler han deklarerade. Han hade inte förmåga att visa ånger eller säga förlåt. Det var hans väg som var sanningen. Min upplevelse var att hans sätt att använda sin religiösa tro var godtycklig och ett spel för galleriet. Där målet var att visa en fin fasad bakom vilken han var allt annat än gudfruktig. Jag skulle vilja påstå att jag under många år hade ett mycket konfliktfyllt förhållande till religion och då främst kyrkan som samfund. Även om jag tycker det var intressant ur ett sociologiskt och psykologisk perspektiv kände jag mig provocerad.. Jag förstår idag att jag förväxlade min konflikt med min far med den tro han representerade. 

Meningen med livet

Jag tror att många människor söker svar. Vill känna att det finns en mening med vår existens. Många finner trygghet och samhörighet inom samma ramar jag finner begränsande. Det är som det ska, för alla behöver ha rätt att gå sin egen väg. När jag får frågan brukar jag kalla mig andlig. Men inte religiös. För jag har aldrig känt mig hemma inom något religiöst samfund. Det tog ett tag innan jag insåg att jag saknade den feminina aspekten av det gudomliga. Suktade efter att möta personer med genuin viljan att göra gott och med förmåga att acceptera våra mänskliga olikheter.

Det var när jag var ute i naturen eller i en meditation jag upplevde samhörighet med det som är större än oss själva, det jag kallar varandet eller kärlek. Inte i ett hus för tillbedjan. Rent krasst tyckte jag inte om hur relationen till den högre makten paketerad. Jag ville inte att någon annan skulle tolka budskapet eller styra min relation till varandet/kärlek. Kanske hade jag känt annorlunda om formen hade presenterats och paketerats på ett annat sätt. Men som jag känner idag skulle jag aldrig vilja begränsa min relation till varandet/kärlek till en ram och finner jag trygghet av att följa min själ och lyssna till min intuition. 

Försoning

När mannen än jag kallat pappa dog, tog jag tillfället i akt att be om ett samtal och med prästen som skulle förrätta begravningen. Jag satte ord på mina känslor om skuld och skam, om den skrämselpropagandan jag hört och om vad förlåtandet betyder för mig. Vi samtalade länge om villkorslös kärlek. Men även om den fria viljan. Det var ett läkande samtal och hon var en mycket god lyssnare och kom med spännande infallsvinklar.

Jag tror aldrig att jag kommer gå med i något religiöst samfund och eller följa någon helig skrift. Men jag tror inte heller på att det finns en väg som passar alla. Därför kommer jag inte heller försöka få andra att tycka som jag. För de har lika stort rätt till sin bild. Vi fick en fri vilja för att använda den. Det är dessutom en mänsklig rättighet att få tycka som vi vill, men även att tro som vi vill.

Färgklick

 

Allt gott

//Kristina

författare och konstnär

Självledarskap- Vem leder ditt liv?

Lekfull

Vem skulle du säga leder ditt liv?

 

 • Bär du din inre kraft med dig eller låter du olika personer och situationer ta din kraft ifrån dig?
 • Skulle du säga dig vara beredd att ta ansvaret för att fullt ut äga ditt eget liv?

Det kan ibland kännas lockande att ta steget tillbaka. Låta någon annan ta över och bära ansvaret. Eller låta dem ta de tuffa besluten och därmed även bära skulden, ta smällen för hur situationen utvecklas. Jag kan förfäras när somliga klagar på och skuldbelägger dem som ändå försökte. Under tiden de själva satt stilla och väntade ut eller undvek av rädsla för att agera själv. Inte schysst.

 

Är du beroende av andras goda vilja?

Om du undviker att ta tag i det som behövs blir du offer for omständigheterna. Beroende av andras goda vilja och styrda av andras agendor. Konsekvensen med att ge bort din kraft är att det gör dig kraftlös och trött. Energin det det tar att motsätta sig det som sker. Oroa sig eller vara missnöjd är energi du istället kan lägga på att agera och försöka lösa situationen. 

Det är du själv som styr om du vill ge bort din kraft till andra eller behåller den inom dig. Visst kan det kännas tungt att driva frågor ta ansvar och få saker och ting gjorda. Men det är även tillfredställande att känna att du har kraften att påverka och förändra.

 

Alla behöver en vän

Min övertygelse är att det är lättare att vara stark och modig, när du känner att du har stöd. Många upplever det lättare att våga agera, när de har andra i omgivningen som tror på dig och vill dig väl. Ingen klarar allt på egen hand, Jag tror snarare att det är klokt att ta hjälp och göra saker tillsammans när det känns rätt och behövs. Andras input  och inspiration kan vara nyttig när du vill utvecklas och växa. Vi kan alla behöva andras välvilja och stöd emellanåt.

Underskatta inte gåvan av att ge och missunna inte någon möjligheten att få bidra och hjälpa dig pga stolthet. Jag tror att du precis som många av oss mår bra av att vara behövd och viktig. Att få möjlighet att bidra. Alla behöver någon. Ingen mår bra av att stå ensam. Du blir mer och inte mindre om du delar med dig av det din kan och samverkar och hjälps åt med andra. Att ta ansvar för ditt liv betyder inte att du är skyldig för allt som sker. Du kan inte påverka alla parametrar. Inte heller betyder det att du behöver ta alla beslut på egen hand. Ibland behöver du delegera en uppgift eller lämna ifrån dig vissa delar för att kunna lägga fokus på det som är viktigast. Det är också att ta ansvar och visa tillit.

 

Du vinner eller utvecklas 

Du kommer misslyckas ibland och det är faktiskt helt okej. Sanningen är den att misslyckaden innebär att du lärt dig något och det kan hjälpa dig att utvecklas i förlängningen. Så var inte rädd att försöka. Det är läskigt i början. Men du bygger upp din trygghet och självkänsla inifrån. Genom att göra något bra och genom att göra något bra för andra. När du vågar och försöker om och om igen.

Fira din ansträng, var nyfiken på att lära dig mer. Planera och genomför på ett sätt som möjliggör att du lyckas, Du kommer inte nå känslan av egenkraft av att sitta passiv och göra dig kraftlös. För detta behöver du ge dig ut och provat. Ger dig ut och utforskar.

Ta tillbaka tron på din egen förmåga att lösa det som behöver fixas. Kanske inte med en gång, men med tiden. Som en forskare. Hur många gånger ”misslyckas” inte dem innan de hittar lösningen.

Hur många gånger förlorar inte en atlet innan de vinner de stora tävlingarna? Vi kan inte gå in och tro att vi ska lyckas eller vinna innan vi försökt, innan vi ens börjat träna.

 

Förstå vad som påverkar dig

Det du alltid kan kontrollera är hur du förhåller dig till det som sker. Hur du reagerar på en situation eller person påverkas mycket av var du själv befinner dig i livet. Lägg märke till när du kommer i situationer som väcker starka reaktioner och känslor.

 

 • Klarar du av att agera medvetet eller hinner du inte med innan du står i reaktion till det som skett?
 • Hur väl klarar du av att medvetet ta ansvar och ägna dig åt självledarskap? Prova dig fram och skriv gärna och berätta för mig hur det går

 

Gör ditt bästa med det du har här och nu. Forcera inte processen. Lyssna inåt och lär det när det är dags att gasa eller pausa. Vissa saker tar tid. Ta hand om dig själv så att du orkar med det du vill och behöver. Ge plats för det som känns givande och meningsfyllt.

Påverka de förutsättningar som du kan. Ta steget mot ett härligare, mer spännande och utvecklande liv. Hur vill du agera, hur skulle det kännas? Vem är du i relation till dig själv och andra? Hur ser din vision av dig själv ut och hur närmar du dig denna självbild!

Släpp dig själv fri och ta första steget mot ett sannare och lyckligare du!

 

 

Jag önskar dig allt gott

Kristina

Författare och konstnär

Själens tempel – Din fantastiska kropp

Släktträdet

 

Värdefulla du!

Din kropp är själens tempel. Den är ditt redskap att möta världen. Med hjälp av den skapar du ditt liv.

 

 • Hjälper du dig själv att lyckas med du vill och behöver?
 • Tar du hand om och vårdar redskapet till alla dina upplevelser så att du skapar bästa förutsättningarna för att lyckas med det du företar dig?
 • Visar du din kropp tacksamhet och kärlek för allt den ger dig?


Jag har ofta tänkt på hur lite tacksamhet vi sänder mot våra egna kroppar, hur vi misshandlar dem genom valen vi gör. Hur mycket vi lägger tid på att försöka förändra och förbättra den, som om den var fel eller trasig. Är det inte dags att sända lite kärlek inåt och se allt din härliga vackra kropp gör för dig.


Visa kroppen hänsyn

Jag insåg för flera år sedan att jag tog mindre hänsyn till mina egna behov än jag tog till resten av min familj. Ibland var jag nog  lite av en mamma-martyr. Jag respekterade inte  mina egna behov av till exempel rörelse och näring som passar min kropp.

När jag hade sömnlösa nätter drog jag inte heller ned på tempot under dagen utan gick på och såg till att leverera det jag på förhand tänkt att jag måste. Jag vet att jag ibland var så trött att jag tänkte om jag sätter mig nu orkar jag inte resa mig. Så då satte jag mig inte. Detta är inte att vara kärleksfullt varken mot mig själv eller min familj. 

Jag modellerade ett beteende för mina barn, som jag inte ville att de skulle upprepa. Mina ord sa att det är viktigt att ta hand om din kropp, men agerade i handling det motsatta. Jag är glad att jag till sist insåg detta så att jag kan vara en bättre förebild för mina barn.


Vad ger du din kropp?

Skulle du säga att du ger din kropp det den behöver och mår väl av? Som återhämtning och goda sömnvanor? Rekreation och vila? Bra näring? Känner du rörelseglädje och vårdar din fysiska kropp med njutning och skönhet? Sätter du de personliga gränser du behöver?

Att ta hand om sig själv är att visa dig själv att du är värdefull. När du ser ditt värde och tar hand om dina fysiska, mentala, emotionella och sociala behov. Är det lättare att skapa ett meningsfyllt liv. Ett liv där drömmar ges möjlighet till att slå in.

 

Ger du omgivningen ditt bästa jag?

Genom att ta ansvar för dig själv håller du och klarar av att vara en god maka/make, förälder, vän kollega och medmänniska. Det är lättare att vara snäll och göra gott när du mår bra!

Om du fått lära dig att det inte är så noga med dig. Om du inte sett att du är värdefull. Är det dags att omvärdera den bilden. Vi har alla ärr från det förflutna som påverkar oss. Begränsande synsätt som påverkar våra val. Genom att skapa förståelse kring förra kan du välja nytt. Det tar tid att bryta vanor. Så börja med ett steg i taget.

 

Vet du vad som är coolt?

Om du börjar agera som om det var sant att du är värd att behandla väl, kan handlingen om du upprepar den om och om igen, hjälpa dig att känna den känslan inifrån. Precis som om du genom att jobba med avspännings övningar kan få kroppen att slappna av. Så är din strävan att förändra din självbild och tycks bättre om dig själv och din kropp. Kan detta vara en strategisk väg. Fundera på;

 

 • Om du såg dig själv som värdefull, om du såg din kropp som själens tempel, vad skulle du då välja?
 • Hur skulle du balanserar dina fysiska mentala och själsliga behov?

-> Välj sedan det redan här och nu.

 

Önskar dig allt det bästa

// Kristina

Författare och konstnär

Att se den inre potentialen – Vara sams i att tycka olika

Tillfreds

Allt det vackra i dig

Vad skulle förändras om du såg dig själv utifrån ett högre perspektiv? Om du såg det bästa i dig själv och dem du möter, vad skulle förändras?

Jag brukar fråga mig själv: – Vad är det mest kärleksfulla i denna situation. Detta betyder inte att jag blir mesig och överkörd. Jag kan fortfarande stå upp för det som är rätt, visa medkänsla, säga ja eller nej! Det som förändras är hur det känns inom mig och hur mottagaren upplever situationen när kampen försvinner. Jag kan se det rädda, det arga, det bittra och samtidigt välja att se det vackra. Den inneboende potentialen hos varje människa. Du kan vara trogen det goda utan att vara godtrogen.


Fred startar inom dig.

Du kan sluta fred inom dig utan att den andre parten blivit sams med dig. Du behöver inte ha personen närvarande eller komma till koncensus för att du inom dig själv kan försonas och sluta fred inom dig själv. Erkänna hur det är för dig och välja hur mycket du själv låter situationen eller personen påverka dig. Det är ditt liv och dina framtida möjligheter som påverkas av hur du tar dig an utmaningarna i livet.

Alla människor hamnar nån gång i situationer där vi försöker göra om och förändra andra personer. Om bara de förstod och gjorde det du ville, skulle allt lösa sig. Därför sliter du ditt hår och skriker inom dig i frustration i försöken att nå fram. De flesta av oss kan relatera till den upplevelsen. Det blir dock lättare att mötas när du möter en medmänniska där de befinner sig. Ser dem utan att gå i klinch eller försöker förändra dem.

Jag vet själv hur start jag genom åren hävdat min rätt att vara jag och blivit ytterst ovillig att förändras, velat vara älskad och uppskattad så som jag är. Så jag hamnade i kamp mot den andre och stod kvar där jag stod. När istället personer utgått i från jag-perspektiv. Förklarat för mig hur tex mitt agerande fått dem att känna och vad dem önskat istället. Då har jag lättare kunnat ta till mig kritiken. Framför allt om det varit individer som jag vet vill mig väl. Lättast har beteendeförändring skett när jag blivit inspirerad av en person jag ser upp till. Någon som föregått som ett gott exempel.


Vi har åsiktsfrihet.

Det är en rättighet att få tycka och tänka som du vill även om du inte har rätt att agera hur du vill. Där finns lagar och regler som styr. Därför bör vi alla respektera andras rätt att tänka som de vill. Istället kan du välja hur du själv vill agera gentemot personen och huruvida du vill ha denne i ditt liv eller inte.

Om vi strider för en åsikt istället för att respektera våra olikheter förlorar relationen på detta. Är relationen viktig kanske du kan landa i att ni kan komma överens om att ni tycker olika. Då är det detta du kan förmedla. Du kan fortfarande uppskatta en person även om ni inte tycker lika. Du kan fortfarande samarbeta och respektera en individ i ditt liv. Hantera det som är och se på andra med själens ögon.

Allt handlar varken om dig eller mig. Personerna i ditt liv har sina egna uppmaningar att hantera. Så försök att vara den större människan. Försök att se de goda i dem du möter.

 

– Vad skulle hända om du övade dig iatt agera kärleksfullt, med medkänsla och empati?

– Övade på att se en annan människas potential.

– Om du kunde välja att låna ut ditt hopp och positiva förväntningar på att andra ska lyckas.

– Det du kan förändra är ditt sätt att bemöta andra. Om du försöker agera utifrån ditt bästa och högsta jag, i syfte att hitta den bästa lösningen för dig själv och alla inblandade parters bästa. Vilka strider skulle du då ta?

 


Vi kan agera i fred och ändå stå upp för det som är rätt. Vi kan sträva efter en bättre värld även om andra inte kliver på tåget. En förändring startar inom oss själva!

 

Allt gott

//Kristina

författare och konstnär