Skip to content

Att se den inre potentialen – Vara sams i att tycka olika

Allt det vackra i dig Vad skulle förändras om du såg dig själv utifrån ett högre perspektiv? Om du såg det bästa i dig själv och dem du möter, vad skulle förändras? Jag brukar fråga mig själv: – Vad är det mest kärleksfulla i denna situation. Detta betyder inte att jag blir mesig och överkörd.Continue reading “Att se den inre potentialen – Vara sams i att tycka olika”

Gå från självsabotage till att lyckas

  Hej starka du! Under mina år inom socialtarbete har jag mött många typer av människor med olika förutsättningar och utgångsläge. Jag kan förundrad över människans förmåga att resa sig ur svårigheter. Hur somliga trots svåra odds tar hem segern och når sina mål. Men även hur andra med goda förutsättningar i botten kastar bortContinue reading “Gå från självsabotage till att lyckas”

Från en svår start, till ett gott liv! Tack vare personlig utveckling!

I det enkla bor det vackra. Naturens egna skatter. Vi tillåts att vara en del av dem. Våra mest värdefulla ögonblick hittar vi oftast här. Från en svår start till ett gott liv Jag skulle vilja påstå att en nyckelfaktor till att jag kunnat vända en orolig start i livet till att idag leva ettContinue reading “Från en svår start, till ett gott liv! Tack vare personlig utveckling!”

Styrkan att förändra sitt liv ligger i medvetenheten kring vad som styr dig!

Din tolkning är färgad av dina erfarenheter Alla erfarenheter som vi bär på är  färgade av vår tolkning av verkligheten. Efter starka känslopåslag etsar sig minnena fast i våra sinnen. Detta var kunskap jag hade när jag startade mitt eget sökande. Det jag däremot inte var säker på var om jag verkligen var redo attContinue reading “Styrkan att förändra sitt liv ligger i medvetenheten kring vad som styr dig!”

Obehags känsla – vad gör jag sen?

Fyren har blivit en symbol för säkerhet, vägledning och hopp. Som ljusbringare kan den även synliggöra det som behöver förändras. De dansande kvinnorna symboliserar den rörelse vi behöver lägga till kunskapen för att möjliggöra att det vi önskar oss av livet ska ske. Att brottas med känslor av obehag Det var först efter jag lystContinue reading “Obehags känsla – vad gör jag sen?”

Flyt (Flow)- Hur behåller du tilliten även när det skaver

När livet flyter på och allt läggs på plats på ett magiskt sätt, så säger vi att vi har flyt (flow). Men även i stunder av svårigheter när livet känns stormigt är vi likt glasflötet på bilden hållna. Vi håller oss ovanför vattenytan genom att vila i tillit tills stormen lagt sig. Hej fantastiska du!Continue reading “Flyt (Flow)- Hur behåller du tilliten även när det skaver”

Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig

Det vi tror är möjligt avspeglar sig i våra handlingar, de vägar som vi väljer. Rädslan har kan få dig att självsabotera Rädslan kan visa dig sina många ansikten men vittnar egentligen om en och samma sak, något är hotat. Effekten när vi är rädda blir för många att de slutar ta för sig avContinue reading “Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig”