Längtan att förändra mitt liv

Hur skulle det vara att vakna till en dag där du ser fram emot vad du tänker fylla den med? Och när dagen går mot sitt slut, vore det inte härligt om du med stolthet kan tänka tillbaka på dagen som förflutit med glädje.

Längtan att förändra något är en stark drivkraft som kan motivera oss att förändra oss själva och våra liv. Längtan kan uppstå när vi känner att det finns något som saknas eller när vi strävar efter att uppnå något mer meningsfullt och tillfredsställande.

Här är några sätt på vilka längtan kan driva oss till förändring:

 

Uppfyllande av behov

Längtan kan uppstå när vi känner att våra grundläggande behov inte är tillfredsställda. Det kan vara behov av kärlek, anknytning, trygghet, framgång, äventyr eller självförverkligande. Längtan motiverar oss att söka efter sätt att uppfylla dessa behov och skapa en förändring som kan ge oss större tillfredsställelse och välbefinnande.

 

Sökande efter mening

Människor strävar ofta efter att leva meningsfulla liv och känna att de bidrar till något större än sig själva. Längtan kan vara en pådrivande faktor som får oss att ifrågasätta vår nuvarande situation och söka efter en mer meningsfull väg eller ett syfte i livet.

 

Personlig tillväxt och utveckling

Längtan kan uppstå när vi känner att vi fastnar eller stagnerar i vårt personliga eller professionella liv. Vi kan känna en stark önskan att växa, utvecklas och utmana oss själva på nya sätt. Längtan driver oss att ta risker, lära oss nya färdigheter och utforska nya möjligheter för personlig utveckling.

 

Övervinna hinder

Ibland kan längtan uppstå när vi ställs inför hinder eller utmaningar i livet. Längtan motiverar oss att övervinna dessa hinder, lära oss från våra misstag och skapa förändring för att nå våra mål eller drömmar.

 

Sökande efter lycka och välbefinnande

Längtan kan driva oss att söka efter mer lycka och välbefinnande i våra liv. Det kan handla om att göra förändringar som frigör oss från negativa relationer eller situationer, eller att skapa en miljö som främjar vårt välbefinnande. Längtan kan också driva oss att prioritera vår fysiska och mentala hälsa för att uppnå en bättre livskvalitet.

Det är viktigt att komma ihåg att längtan är individuell och kan variera från person till person. Det är också en dynamisk process som kan förändras över tid. Att vara medveten om vår längtan och lyssna på den kan hjälpa oss att identifiera vad vi behöver för att skapa meningsfulla förändringar i våra liv.

 

Själslig växtvärk

Rädslor kan begränsa dig och längtan efter något är det som driver dig framåt. En viktig lärdom jag fick med mig när jag deltog i en kurs med Carolina Gårdheim var hur jag lättare kan veta när rädslorna är själslig växtvärk och dags att utmana mig och skillnaden när min magkänsla sa nej.

Själslig växtvärk är när jag tvivlar på min egen förmåga och huruvida jag kan klara av en uppgift samtidigt som min längtan berättar för mig vad jag skulle vilja åstadkomma. Men även när mitt inre visar på det som jag behöver göra för att må bra av på sikt. Även om det känns utmanade i nuläget.

 

Nyfiken på att vara autentisk?

Ibland kan nyfikenhet driva dig att ta reda på mer. Det är lätt att fokusera på uppgiften för den intresserar dig lockar dig. Effektivt jobbar du dig igenom det som behövs och du vilar efteråt i en känsla av härlig tillfredsställelse när dagen gått mot sitt slut. Jag pratar om när du utför uppgifter som känns som DU! När du upplever dig vara på rätt plats, framgångsrikt sysselsatt med rätt uppgift.

Känslan att vara autentisk sig själv är skön. Här fyller du på dig själv även om det är fysiskt och mentalt ansträngande. Du behöver naturligtvis fortfarande ge dig din kropp det den behöver med mat rörelse och vila. Men jämfört denna känsla med upplevelsen när du går emot dig själv, dina värderingar och ideal. Eller när du agerar tvärtemot vad din magkänsla säger dig. Då ropar kroppen nej!

 

Ta hand om det som skaver

Ibland skaver livet och känns tungt. Oavsett om det är fysisk eller psykisk smärta visar den dig vad du behöver ta hand om. Ibland hjälper denna smärta dig att ta dig vidare. Obehagskänslorna och behovet att förändra situationen driver dig vidare och gör att du övervinner rädslorna för det okända.

Rädslorna precis som alla andra känslor är information från ditt inre till dig. Som visar dig på vad du behöver. Hur du mår efter en aktiviteter bär på mycket information.

 

Själs -JA!

Så hur kan du hjälpa dig själv att vara sann mot dig själv lite oftare? Känn in och hörs kroppens själs-JA. Om själen säger JA men du tvekar eller är osäker på huruvida du klarar uppgiften. Om du har de resurser som krävs. Fråga dig själv om detta är viktigt för dig eller inte? Om det är viktigt, vad kan vara ett första möjligt steg att närma dig detta? Du behöver inte ha hela bilden klar för dig redan nu. Min erfarenhet är att för varje delmål, för varje steg jag tar framåt, kommer vägen bli tydligare.

Ha tillit till din egen förmåga att skapa det som du behöver. minns också att när du säger JA till något väljer du bort något annat. På samma sätt möjliggör dina NEJ att du säger JA till något annat. Så välj klokt med själ och hjärta och med hjälp av din logik, vad som är bästa valet i förlängningen även om det kan kännas motigt nu.

Jag önskar dig ett liv i glädje och tacksamhet

Allt gott

Kristina

 

Tips för att lyckas när du jobbar med personlig utveckling

“Inom dig finns ett djup och en inre sanning. Samtidigt som vattnet är rofyllt vackert symboliserar det också det otämjda och vilda”

“Havet är djupt”


Vill du förbättra dina förutsättningar
?

Jag hoppas i själ och hjärta att du lever ett gott liv. Men jag misstänker att du precis som jag har händelser i ditt liv som påverkat och förändrat dig på olika sätt. Både positivt och negativt.

I min bok återknyter du som läsare till din kärna, utforskar din bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dig att göra dina livsval. Du lär känna dig själv och dina grundläggande värderingar på djupet. “Förlåt då för fan”- boken är späckad med verktyg, övningar och insikter som på djupet. Som kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna i livet, för dem som är beredda att göra det jobbet, som personlig utveckling kräver.

Det har är min förhoppning, att när du som läsare lagt ned boken, ska känna en större medkänsla för den person de varit. Men framför allt att hitta styrkan i att växa in i den person som de innerst inne alltid haft potential att bli. Du ska nu få tips på hur du lyckas med detta.

 

När vi följer själen, växer vi och utmanas. Vi kastas på okända vägar och hittar till slut hem och stärker tilliten inom oss själva.

“Där våra vägar möts”

Utveckling sker genom övning

Det är först när vi provar att göra något på ett nytt sätt som förändringen sker. Utveckling sker genom övning. Så ge dig själv rätt förutsättningar att lyckas. För att du ska lyckat på bästa sätt med din personliga utveckling. Vill jag ge er några tips, som kan underlätta för dig:

 

  • Skapa ditt eget utrymme. Det är okej att ägna tid till att göra en inre resa i syfte att utveckla dig själv och i förlängningen skapa ett mer medvetet liv.
  • Avsätt en specifik tid för att underlätta processen. Lägg in aktiviteten i din dagliga rutin. Något du gör en stund varje dag eller vecka, vid en tidpunkt som passar dig.
  • Hitta en lugn och avskild plats där du kan jobba ostört. Stäng av eventuella distraktioner (multitasking fungerar inte). Be omgivningen att respektera att detta är din tid.
  • Förbered dig gärna innan med någon form av motion/träning, ett lugnt bad, yoga, meditation eller liknande för att lättare kunna fokusera inåt.
  • Minns att det är du som styr ditt liv. Det är faktiskt ganska lite du måste. Du bestämmer, du väljer.
  • Skaffa gärna en anteckningsbok och penna som du kan bära med dig. Se det som din ”reflektionskompis”. 
  • Avgränsa den tid du arbetar med övningarna så du kan ge dig själv utrymme att smälta dina insikter. 

 

Varmt lycka till

Med Ljus och kärlek

//Kristina

författare och konstnär

Varmt välkomna till min blogg

Hej och hjärtligt välkomna till min blogg

Jag hoppas att du ska tycka min blogg är intressant och givande. Här kommer du finna vackra bilder kombinerat med texter inom personlig utveckling. Mitt mål är att ingjuta hopp, hjälpa andra att återta sin kraft och ta ansvar för sin livssituation. Jag kommer dela med mig av mina bästa tips och funderingar på livets olika frågor.

 

Mina två främsta uttrycksätt är via konsten och via ordet.

Låt mig först berätta om min konst; Min skaparlust började som barn när jag tillbringade timmar i min morfars målarateljé. Trots att livet i stort var utmanade, var detta min fristad. En plats där jag fick måla, drömma och leka med färg och form. I skapandet var allting möjligt och sedan dess har jag fortsatt experimentera med nya tekniker och material. Min nyfikenhet och inspiration är det som driver mig att hitta de motiv som vill födas fram på min duk.

Jag använder olika material som bland annat tyg och spackel för att skapa struktur och effekter. Jag målar det som tilltalar mig, från min själ till min hand. Från mitt hjärta till ditt. Under åren som gott har jag fast flera utställningar både i Sverige och i Europa. Jag har varit finalist i omslagstävlingen till European art guide och deltar även med i boken med ett par alster. Det är en stor ära och glädje varje gång en målning hittar hem.  

 

 

Nu till mitt andra stora intresse, personlig utveckling.

Jag är stolt över att jag efter flera års hårt arbete inom kort ge ut min bok: ”Förlåt då för fan” via Lava förlag. Det är en bok i ämnet personlig utveckling och handlar om att sluta fred med dig själv och din historia för att ge ditt liv balans tillit och mening. Allt detta känns väldigt spännande och jag kommer låta dig vara med mig på denna resa i min blogg.

”Föråt då för fan” är boken jag själv hade velat läsa tidigare i livet. Den är späckad med verktyg, övningar och insikter som på djupet kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna i livet för dem som är beredda att göra det jobbet som personlig utveckling kräver. I min bok återknyter läsaren till sin kärna, utforskar sin bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dem att göra sina livsval. De lär känna sig själva och sina grundläggande värderingar på djupet. Det handlar inte längre om att läka gamla sår, utan om att skapa kunskap och förståelse för att kunna släppa taget om vanor och beteenden som inte längre gynnar dem.

Min förhoppning när läsaren lagt ned boken är att de ska känna en större medkänsla för den person de varit och hitta styrkan i att växa in i den person som de innerst inne alltid haft potential att bli. Efter att ha ägnat större delen av mitt vuxna liv åt att arbeta med personer i behov av förändring, valde jag att skriva boken jag själv saknat. Boken innehåller samlade insikter och kraftfulla verktyg som jag hoppas ska vara till lika stor hjälp och glädje för mina läsare som de varit för mig.

Lite om min bakgrund

Jag driver egen firma inom personlig utveckling och konst och är yrkesverksam som skolkurator på gymnasiet och även grund- och gymnasiesärskolan. Jag är utbildad beteendevetare på universitetsnivå med en filosofie kandidatexamen i psykologi. Jag har även läst en ettårig samtalsterapi-utbildning och är certifierad ACT/KBT coach.

Önskar dig allt det bästa

//Kristina