Ta fram det bästa i dig

Dansar i regnet

Prioritera

För att lyckas med det du vill och behöver är en viktig aspekt att ha dina prioriteringar klara för sig. Kring det som är viktigaste just nu. Vad kan det vara? Ibland kan det viktigaste vara att göra klart en uppgift, i andra fall kan det handla om att ge dig själv välbehövlig återhämtningen. Så som du förstår kan behoven varierar beroende vem du frågar.

Om du har det viktigaste i fokus har du större möjligheter att lyckas. Du sätter det du väljer att prioritera främst och kommer med största sannolikhet att nå flera mål av bara farten. När du väljer att agera i enighet med det du önskar skapa samtidigt som du ger din hälsa det du mår väl av kommer dina möjligheter att skapa ett bra liv öka.

När du mår väl är du för det första mer kreativ mer möjligheterssökande och kan lättare koppla upp dig med din inre vägledning. För det andra är det lättare att ta tag i saker. Agera på ett sätt som möjliggör att bra saker händer. Till exempel är det lättare att ta kontakt med andra för att få stöd. Du har lättare att ta riktning när du står info olika val och med hjälpande magkänslan känna in vad som är rätt för dig. Det är när du finns där för dig spänn du också orkar finnas där för andra.

Människor som mår sämre finner detta mer utmanande. Det svårare att ta tag i det som känns motigt och det är lätt att de istället för att be om hjälp, drar sig undan. Så vad kan göra din situation lättare om än för en stund? Vilka val ger dig glädje och är rätt för dig i längden?

 

Vad ger och tar din energi?

Jag brukar ibland färgmarkera min dag i stoppljusets färger. Vad som ger och tar energi och vad är neutralt.

Tar energi – rött

Ger energi – grönt

Neutralt – gult

Detta kommer visa dig på vad som väcker ditt intresse, skapar engagemang nyfikenhet och glädje. Men även vilka aktiviteter som gör att du tappar fokus, drömmer dig iväg och ibland även känner stort motstånd till att ta tag i det du behöver göra göra. Ingen av oss kan enbart välja att göra det vi vill. Det finns en del måsten och borden som behöver tas tag i.  Men det går att göra dessa aktiviteter utan att lägga till mer anspänning på en redan tråkig uppgift.

Jag tycker det är bra att varva de röda tråkiga uppgifterna med mer lustfyllda gröna uppgifter. Och har jag tuffa dagar behöver jag balansera upp detta, lägga in mer av det goda för att nå plus minus noll.

Det går också att lägga energi på att hitta sätt att komma vidare. Bort från det som upplevs som dränerande. Vissa uppgifter kan du göra på ett annat sätt som gör de mer trevliga och lustfyllda. Mer effektivt eller kanske delegera bort. Tex kan det upplevas som om tiden går fortare om man gör något tillsammans med någon du gillar. Ett annat tips är att lyssna på något trevligt of, musik eller liknade för att göra en monoton uppgift mindre tråkig. Det är bara din kreativitet som sätter hindren.  I slutändan handlar det om att se möjligheterna och vägar vidare. Genom att investera i må bra kontot får du mer energi och mår bättre på lång sikt. Du blir härligare att umgås med och gör dessutom oftast bättre resultat.

Varmt lycka till

allt gott

//Kristina

författare och konstnär

Gå från självsabotage till att lyckas

Min skatt

 

Hej starka du!

Under mina år inom socialtarbete har jag mött många typer av människor med olika förutsättningar och utgångsläge. Jag kan förundrad över människans förmåga att resa sig ur svårigheter. Hur somliga trots svåra odds tar hem segern och når sina mål. Men även hur andra med goda förutsättningar i botten kastar bort sina möjligheter och saboterar utgången kring det dem säger sig önska. Bara för att därefter skylla de på andra eller yttre omständigheter.

När vi lyckas med en prestation och när vi misslyckas med det vi föresatt oss är det oss själva vi först och främst bör titta på. Vad vi gjorde eller inte gjorde för att möjliggöra det vi föresatt oss.

Jag tror att det är rädslan för förändring som många gånger håller en människa kvar i sitt välbekanta obehag, istället för att våga sig ut på okänd mark. Det är det som gör att en person inte tar de kontakter som behövs. Framföra det som behöver sägas. Eller inte väljer att ta reda på fakta eller rådfrågar dem som har kunskap inom området för att komma vidare.

Jag tror säkert att du liksom jag mött dem som självsaboterar, genom att inte göra en förändring möjlig? För att sedan berätta att: – Det visste jag väl, att det inte skulle aldrig gå! Ibland kanske du rent av varit en av dem som agerat så. Jag vet jag har det. I perioder då jag inte litat på mig själv eller min egen förmåga. Men med tiden så lärde jag mig att oavsett om jag tror att jag kan åstadkomma något eller inte, kommer jag troligen att få rätt!

 

Hur hjälper du dig själv att lyckas

När du ser tillbaka på ditt liv. Kan du säkert minnas tillfällen då du kände dig kraftlös. Men även de tillfällen då du kände dig stark kraftfull och helt enkelt underbar.  Det är dessa dagar du med fördel kan undersöka och fördjupa dig i. Försök sedan att hitta de olika faktorer som stöttade dig. Hur lade du upp din planering och struktur? Hur du tog hand om dig? Var och hur sökte du kunskap och inspiration. På vilket sätt hjälpte du dig själv att lyckas? Försök sedan att återknyta till den  delen av dig. Då du kände att allt var möjligt! Se vad som förändras inom dig, när hoppet och tilliten till din egen förmåga att påverka återkommer.

 

Jag lånar ut mitt hopp till dig och önskar dig allt gott

//Kristina’

författare och konstnär

Från en svår start, till ett gott liv! Tack vare personlig utveckling!

I det enkla bor det vackra. Naturens egna skatter. Vi tillåts att vara en del av dem. Våra mest värdefulla ögonblick hittar vi oftast här.

skogens guld
Skogens guld

Från en svår start till ett gott liv

Jag skulle vilja påstå att en nyckelfaktor till att jag kunnat vända en orolig start i livet till att idag leva ett bra liv är att jag jobba med min personliga utveckling. Genom att utforska mitt liv gjorde jag mig  fri från bojorna det förflutna satt mig i. Och kunde istället stå i min egen kraft. Som den erfarna och kompetenta person jag faktiskt är.

När jag skrev boken Förlåt då för fan handlade det inte längre om att läka gamla sår. Jag ville visa på möjligheterna som visar sig om du väljer att släppa taget, om vanor och beteenden, som inte längre gynnar dig.

Återupptäcka sig själv på nytt!

Tillåt dig själv att prova dig fram. Ifrågasätta gamla mönster. Se hur dina livsval och dina vanor skapar ditt liv och känna in vilken som är din väg att gå. Se vad som förändras när du förändrar dina tankegångar och ditt sätta att agera. Använd din kunskap och förkroppsliga det din själ längtar efter. Målet är att öka dina möjligheter att påverka utgången. Genom detta har du möjlighet att skapa ditt bästa liv.

Det är min starka övertygelse att du, precis som jag, kan förvandla även de svåraste minnen till något meningsfullt. Inom dig bor mängder av livserfarenhet, som du behöver få tillgång till. Min förhoppning är att du i slutändan ska hysa större kunskap och självmedkänsla för den person du varit. Och hitta styrkan i att växa in i den person som du innerst inne alltid haft potential att bli. Låt stegen uppenbara sig ett i taget.

 

Jag önskar dig allt det bästa

//Kristina

författare och konstnär

Känslor är information från ditt inre till dig

Inre fri


Känslornas budskap

Ingen av oss är förskonade från smärtsamma känslor och händelser. Det är en naturlig del av livet. Jag möter många som gör allt för att inte känna de oönskade känslorna. De jobbiga och de svåra. Visste du om att de som trycker undan vissa känslor blir mindre mottaglig för alla känslor? Även de känslor du gärna omger dig med. Såsom glädje och tillit. Känslorna är är det som förstärker ditt uttryck och hjälper dig på ett effektivt sätt förmedla ditt budskap, de är viktiga och de behövs.

Din kropp är fantastisk och vill dig bara väl. Den försöker kommunicera till dig vad du behöver ta tag i. Ditt jobb är att lära dig tolka kroppens signaler och hitta vägar att ge dig själv det du behöver. Det är viktig och klokt.

Känslornas budskap och funktion och hur vi bäst lät oss förstå dem. Är ett så intressant ämne som jag grottade ner mig i när jag skrev min bok. Det är min starka övertygelse att detta är en viktig del i att återknyta till din inre kraft. Att bli medveten om dina signaler och därmed ge dig själv möjlighet att ta hand om dig själv på ett fint sätt. Genom att avhjälpa behov, ta hand om det som behövs så bygger du tillit till din egen förmåga att påverka ditt liv.

Surfa på livets vågor

Låt känslorna vara en del av livet. Möta dem när de kommer och försök förstå vad de vill säga dig. För när du hanterar känslorna som dyker upp släpper de sitt grepp om dig och du slipper låta situationen få makt över ditt framtida liv.

Många har så lätt att grotta ned sig i det som skaver. Men vad skulle hända om du istället intresserade dig i vad du gör när du mår som allra bäst och hur kan du återkomma till det när livet gungar och kämpigt?

 

  • Hur lugnar och tryggar du dig själv?

 

  • Hur väl lyssnar du till dina egna behov? Av sånt som mat, sömn, rörelse, närhet, rekreation , inspiration, trygghet mm och hur bra är du på att ge dig själv det du behöver?

 

Att se och erkänna mina valmöjligheter har hjälpt mig ersatta känsla av maktlöshet och hjälpt mig återknyta till känslan av tillit. Mitt självbestämmande och egen kraft att göra val. Det är något jag och du alltid burit med oss. Även om du kanske gett bort den kraften i perioder är den bara ett val bort för dig att ta tillbaka.

Allt gott

//Kristina

författare och konstnär

 

Styrkan att förändra sitt liv ligger i medvetenheten kring vad som styr dig!

I fjärran

Din tolkning är färgad av dina erfarenheter

Alla erfarenheter som vi bär på är  färgade av vår tolkning av verkligheten. Efter starka känslopåslag etsar sig minnena fast i våra sinnen. Detta var kunskap jag hade när jag startade mitt eget sökande. Det jag däremot inte var säker på var om jag verkligen var redo att möta det som kunde dölja sig i mörkret. I början tvivlade jag ofta. Både på mina egna minnesbilder och om jag var redo att möta dem.

Jag hade stundom svårt att separera vad som var mina egna minnen och upplevelser. Från de berättelser som andra matat mig med att tro. När man som jag blivit utsatt för psykisk och fysisk misshandel är det inte ovanligt att man ifrågasätter sina egna upplevelser. Eller för den skull förminskar händelsens betydelse. Det är inte heller ovanligt att man skuldbelägger sig själv för det som skett. Det är så en förövare arbetar.

Även diffusa och otydliga minnen kan väcka starka känslor inom dig. Händelser som du till stor del förträngt. Kan ändå haft påverkan på ditt liv genom åren och är då en händelse av vikt för dig. Det är den effekt som skapats inom dig och den betydelse händelsen fått i ditt liv som är det relevanta. Oavsett vad som har hänt i ditt liv, är det du som avgör, hur stor betydelse du tänker ge din framtid. Du äger makten att förändra!

Du kan förändra, hur du ser, på din historia

Det är min starka övertygelse att du, precis som jag, kan förvandla även de svåraste minnen till något meningsfullt. När jag var barn, var min största dröm att leva i en kärleksfull familj. Idag när jag vaknar, har min dröm slagit in, men resan dit har inte varit lätt.

 

Livet är ett äventyr och för att ta del av detta äventyr, behöver du ta första steget. Precis som personerna på bilden som vandrar ut i det okända.

Äventyret

Är du beredd att ta steget ut i ditt äventyr?

Allt gott

//Kristina

Författare och konstnär

Erkänn ditt nuläge

Höstmålning

 

Hej modiga du

Att erkänna eller acceptera en situation handlar ingenting om att godkänna utan om att nyktert se på nuet, så som det är. Det handlar inte om att nöja sig och sluta jobba för en förändring. Det handlar bara om att du släpper kampen, slutar kämpa emot och istället jobba för och bjuda in det du vill åstadkomma. Från den här platsen av tillförsikt och tilltro till din egen förmåga har du lättare att se möjligheterna. Du är helt enkelt bättre rustad att ta dig an livets utmaningar.

När du accepterar det faktum att du inte kan påverka allt. Utan vissa delar i livet behöver du hantera även om du inte tycker om det. När du erkänner att det är som det är. Kan se dig själv i relation till detta. Då behöver du inte göra nuet till en fiende eller livet till en kamp. Det är nog jobbigt att hantera en oönskad situation än att lägga till mer kamp till en redan spänd situation. Inom dig har du tillgång till det du behöver. Kunskap och styrka att klara även detta. Ett steg och en dag i taget. Lita till att:

– Det kommer inte alltid vara så här! – Även detta går över!

Du ser det kanske inte nu, lösningar och vägen vidare. Kanske behöver du bida din tid. Hur jobbig det än är att höra är det du som styr hur du förhåller dig till utmaningar och det är du som väljer att se dig själv som en överlevare eller offer. Ta tillbaks din kraft. Ta tillbaka ditt liv.

Allt gott

Kristina Claesson

Författare och konstnär

 

Obehags känsla – vad gör jag sen?

Fyrdans

Fyren har blivit en symbol för säkerhet, vägledning och hopp. Som ljusbringare kan den även synliggöra det som behöver förändras. De dansande kvinnorna symboliserar den rörelse vi behöver lägga till kunskapen för att möjliggöra att det vi önskar oss av livet ska ske.


Att brottas med känslor av obehag

Det var först efter jag lyst in i mitt eget mörker och  identifierat skälen till att jag höll mig själv tillbaka som jag kunde se min egen styrka. Med facit i hand vet jag att jag är en överlevare och har rest mig stark över pålagda begränsningar. Jag började mitt liv i ett tumult och jag lärde mig att vara en överlevare. Nu har jag lärt mig att leva på riktigt.

För många år sedan, bestämde jag mig för att inte längre ta rollen som “offret”.  Därför behövde jag inte heller agera som om jag var det. Men det tog tid innan jag var villig att även erkänna hur jag genom mitt sätt att leva, genom åren, faktiskt jag svikit mig själv och andra och ta ansvar för den delen.

Det är i mina val jag hitta styrkan som jag alltid kan förlita mig på. När jag stöter på patrull är det här jag hittar min kraft. Detta har lett till att jag  våga ta mig an nya utmaningar. Numera är jag villig att utforska livet, på ett helt nytt sätt. Utan att låta gamla rädslor begränsa mitt handlingsutrymme. Det innebär inte att jag aldrig är rädd, för det är jag. Skillnaden är att jag nu vet vad som är verkliga faror och själslig växtvärk.

Jag känner mig fri att göra det som jag behöver och vill. Detta är den största gåvan och en gåva jag nu önskar dela med dig.

 

 

Tips som kan hjälpa dig hantera jobbiga känslor:

  • Öva på att uppmärksamma och sätta ord på känslor som dyker upp. Se om du kan dra dig till minnes vad du tänkte alldeles innan känslan infann sig. Försök beskriva situationen som väckte din tanke.
  • Genom att öva dig att känna igen tankar och känslor, upptäcker du lättare beteendeimpulser och kan  bättre bedöma fördelar och nackdelar olika beteenden skapar i ditt liv. Genom att bli medveten kommer successivt det som tidigare styrt dig (i det omedvetna) förlora sin makt över dig.
  • Ge dig själv den tid du behöver för att bearbeta det som dyker upp. Bearbeta  med empati och omtanke, för att sedan kunna släppa det som varit och gå vidare.
  • Försök om det är möjligt att omge dig med andra som vill dig väl. Andra som håller i dig när det blåser och som tror på att du kan lyckas när ditt eget hopp sviker. En nära vän, en familjemedlem eller en utomstående terapeut eller coach? Det kan vara skönt att dela sina processer med någon men även få hjälp att se mönster du kanske missat och få stöd att uppmärksamma när du börjar gå in på gamla tankebanor och handlingsmönster som inte gynnar dig längre. Det är lättare att klara av att vara stark när du har en hejarklack i ryggen. Fundera även på hur du kan stötta och ta hand om dig själv på bästa sätt.

Vill du jobba vidare med din personliga utveckling?

Är du nyfiken på min bok: ”Förlåt då för fan” (Lava förlag). Detta är handboken för dig som vill sluta fred med dig själv och din historia, ompröva din självbild och ta tillbaka ansvaret och kraften att omskapa ditt liv.

På min facebook-sida hittar du gruppen ”Förlåt då för fan”. Det kan vara skönt att dela processen med någon. Här får du även personliga erbjudanden och coachning från mig. Du är varmt välkommen!

Hoppas vi ses där

allt gott

//Kristina’

Författare och konstnär

Utmana dina skuggsidor

Tillsammans

Vad låter ha makt över dig-  vad försöker du styra?

Känslor som du inledningsvis inte tar in, accepterar och sedan släpper taget om. Stannar  därefter kvar inom dig och lämnar rester av smärtan i din kropp. Jag talar om ängslan över att inte veta vad som komma skall och dina försöka skydda dig från framtiden. Din kamp för att få makt och kontroll över en tillvaro som inte kan kontrolleras. Jag talar om alla de anledningar du har för att hålla kvar vid något som redan har passerat.

Vi talar ofta om våra känslor som om vi vore styrda av dem. Som om det som de tagit kommandot och har makten över oss och våra val. Fast det egentligen är tvärtom. Det är vi själv som använder oss av våra känslor, exempelvis våra rädslor eller ilska, för att ta tillbaka makten över en situation och försöker därigenom att skapa kontroll.

Även dina smärtsammaste minnen besitter makt över dig. De påverkar dig i vad du tror om dig själv och hur du ser på din omvärld. Därför behöver du bli medveten om vilka rädslor du underhåller och vilka val du fortsätter att göra på grund av dem. Därför behöver vi utmana våra “skav”!

Om du räds för någon känsla – möt den!

Varför börjar jag med att uppmana dig att närma dig något skrämmande? För det första för allt du riskerar om du inte gör det! Oavsett vad det är som gör dig upprörd. Eller håller dig vaken om natten. Kan detta (i sig) hindra dig från att nå inre läkning. För det andra behöver du förstå de underliggande skälen. För att kunna skapa en distans mellan dig själv och det tillståndet, relationen eller egenskapen. Som du klamrar dig fast vid. För att kunna göra dig fri från dess påverkan av din framtid.

Det har ingen betydelse om det handlar om dina egna skuldkänslor, otillfredsställda behov, brustna drömmar, smärtsamma minnen eller sidor hos dig själv som du inte vill kännas vid. eller om det handlar om sidor hos dig själv som du inte vill att att andra ska se hos dig. Du behöver erkänna dina “skuggsidor” för att kunna bryta deras kontroll över dig. Se det som du undvikit att ta tag i. Fråga dig själv:

 

  • Var sitter jag fast i mina relationer, situationer eller minnen?
  • Vilka är mina största rädslor just nu? Hur har mina rädslor påverkat mina livsval?
  • Vilka är mina ursäkter för att fortsätta som jag gjort innan? Vad är jag rädd för ska ske?
  • Vad är det som gör att jag håller rädslan vid liv?

… och besluta sedan om du vill ha det på det sättet?

 

Trollsländor

 

Vill du jobba vidare , kolla in min bok: “Förlåt då för fan”. I den hittar du 29 övningar som hjälper dig sluta fred med dig själv och din historia och hitta balans tillit och mening:

På min facebook-sida: hittar du gruppen ”Förlåt då för fan”. Det kan vara skönt att dela processen med någon. Här får du även personliga erbjudanden och coachning från mig.

 

Allt gott

Kristina

författare och konstnär

Flyt (Flow)- Hur behåller du tilliten även när det skaver

När livet flyter på och allt läggs på plats på ett magiskt sätt, så säger vi att vi har flyt (flow). Men även i stunder av svårigheter när livet känns stormigt är vi likt glasflötet på bilden hållna. Vi håller oss ovanför vattenytan genom att vila i tillit tills stormen lagt sig.

Flow
Flyt (flow)

Hej fantastiska du!

Har du tänkt på hur lätt livet flyter på i perioder. Hur allt löser sig enkelt och på bästa sätt. Utan större ansträngning och det känns som om du har koll på läget. Att du är grymt bra på det du gör. De perioder då du upplever som om andra vill dig väl och du tror på att de utmaningar som finns kommer lösa sig på bästa sätt. Men vad händer  sedan när livet börjar krångla och skava. När händelser sker utanför din kontroll. Hur bra är du på att hålla hoppet uppe?

Surfa på livets vågor

Vi surfar alla på livets vågor. Det går upp och det går ned. Inget varar för evigt. Vetskapen om att det inte alltid kommer vara så här kan göra att det känns lite lättare. Tilltron till dina egna resurser och vetskapen om att du kan påverka utgången, påverkar oavkortat ditt mående till det bättre. Du håller dig vaken och allert. Du upptäcker och skapar nya lösningar. Genom att tro att något är möjligt och genom att göra ditt bästa. Tar du ansvar för ett steg i taget. Successivt hanterar och löser du livet olika utmaningar.

Men hur hanterar du när ditt  liv förändras radikalt från grund. Då det inte är på grund av av aktiva egna val, utan för att något sker. När du hamnar i en livskris. Såsom ofrivilligt arbetslös, en närståendes död eller sjukdom eller om din partner vill separera. När något som är och varit viktigt för dig inte längre finns kvar. När det som du under lång tid tagit för givet inte längre är en del av  ditt liv. Vad händer med dig då? Fortsätter du att arbeta med det som du kan påverka? Agerar du i linje med det som är viktigt, det du vill skapa? Eller hamnar du som många andra i ett kraftlöst läge, där delar av dig ger upp? Det är lätt att bli offer, förlora sin kraft. Känna som om ingenting längre är möjligt. Men det är det. 

Ta hand om ditt nya läge

Första steget är att ge sig själv en stor dos självmedkänsla. Det är okej att bryta ihop och det brukar ta tid att landa i den nya situationen som nu blivit din att hantera.  Andra steget är att lyssna in vad du behöver. Är du ledsen sök tröst/trösta dig själv. Är du otrygg, hitta sätt att skapa trygghet. Vänd på myntet, ta tillbaka kraften. Titta på skavet, det som är negativt och fundera kring hur du kan hjälpa dig själv att skapa det du önskar och behöver istället. Ge dig själv andrum och omge dig med människor som vill dig väl. Va inte rädd att ta emot stöd och hjälp.

Hur gör dem som lyckas?

Ingen av oss är förskonad från livets upp och nedgångar. Det ingår i livets resa från vagga till grav.Det är min erfarenhet att framgångsrika människor inte heller varit förskonade från svårigheter utan att de vuxit som människa av de insikter de fått under sin resa. Människor som du sett lyckats i livet, har varken fötts med en silversked i munnen eller haft en lyckostjärna som lyst på dem i livets alla skeenden. Det är våra val, attityder och beteenden som i slutändan alltid avspeglar sig i våra liv.

 

Det handlar istället om att sluta vara offer för omständigheterna. Se att även om du utsatts för något svårt och detta föändrat dig. Behöver du inte låta händelsen vara avgörande för de möjligheter du ger dig själv i framtiden. Känslan att vara offer gör oss passiva och lämnar en känsla av maktlöshet. Jag vill uppmana dig att istället ha tilltro till din egen kraft att förändra. Lita på att du inom dig har det som krävs för att skapa en förändring. Att fylla tomrummet av saknad med något nytt och annorlunda. Utgå från vad som är viktigt och sant för dig. Lyssna inåt och låt din inre vägledning visa dig på när och på vilket sätt du ska agera. 

När jag ser tillbaka på de svåra stunderna i mitt liv kan jag se att dessa perioder gjorde mig starkare. Det var de stunder som utmanade mitt  sätt att leva som också förändrade mitt perspektiv. 

 

Allt gott

//Kristina

konstnär och författare

Skriva av sig – och finna inre läkning

Det är lätt att söka information utanför sig själv. Men budskapet från din själ finner du inom dig själv. Likt meddelandet du ser i flaskan.

Målningen Budskap
Budskap

Skrivandet är min reflektionskompis

Att sätta ord på mina tankar och känslor har varit mitt sätt att få utlopp för och sortera ut och bearbeta det som jag varit med om. Skrivandet har genom åren hjälpt mig att släppa taget om historien som funnits lagrad inom mig och gett en stor lättnad. Att se orden på pränt hjälpte mig att lägga de sista pusselbitarna på plats så att  mönstret kunde uppenbara sig till en tydlig helhet.

Att ge uttryck för min egen personliga berättelse gav mig också möjligheten att äga min framtid och gav mig tillgång till en annan styrka. Det har hjälpt mig att arbeta med tilliten till mig själv och lärde mig att känna igen min egen inre kraft. I skrivandet har det aldrig funnits några krav eller måsten. Valet är och har varit mitt.

 

En bok för självreflektion

I boken “Förlåt då för fan”, har jag samlat mina bästa övningar för att möta det som påverkat på djupet. Genom övningarna ge du dig själv möjlighet att sätta ord på dem. Du kommer genom detta lättare hitta sammanhangen. Samtidigt som du kan skapa en inre förståelse och mening kring det som skett. Om du uppbringar modet att möta dina minnesbilder inledningsvis. Kan du därefter tillåta dig själv att nysta i trådar som du finner. Oftast uppstår en känsla av lätthet och frid efterhand.

Personlig utveckling är ingen dans på rosor. Det kan hända att du efter en övning känner dig rastlös, ledsen eller arg. Vilket är naturligt när du kommit kontakt med något som du hållit instängt. Samtidigt som du öppna upp det som varit gömt, får du åter tillgång till mer av dig själv.

Genom att återknyta kontakten med ditt inre, lära du känna dess resurser och skapar förståelse. Både kring dina styrkor och kring dina utmaningar. Det handlar inte om rätt eller fel. Bra eller dåligt. Utan om att återknyta till dig själv som person. Det handlar om att förstå hur du själv kan påverka utgången i olika händelser och lära dig hur du använder dina gåvor på bästa sätt.

Jag vill bjuda in dig som följer min blogg och arbetar med övningarna i boken att gå med i min Facebook-grupp med samma namn som boken: “Förlåt då för fan”. Här kan du få coachning och vägledning vidare med övningarna. 

 

Låt dig växa och blomma ut till den du alltid haft potential att bli

Allt gott

//Kristina

författare och konstnär