Skip to content

Obehags känsla – vad gör jag sen?

Fyren har blivit en symbol för säkerhet, vägledning och hopp. Som ljusbringare kan den även synliggöra det som behöver förändras. De dansande kvinnorna symboliserar den rörelse vi behöver lägga till kunskapen för att möjliggöra att det vi önskar oss av livet ska ske. Att brottas med känslor av obehag Det var först efter jag lystContinue reading “Obehags känsla – vad gör jag sen?”

Flyt (Flow)- Hur behåller du tilliten även när det skaver

När livet flyter på och allt läggs på plats på ett magiskt sätt, så säger vi att vi har flyt (flow). Men även i stunder av svårigheter när livet känns stormigt är vi likt glasflötet på bilden hållna. Vi håller oss ovanför vattenytan genom att vila i tillit tills stormen lagt sig. Hej fantastiska du!Continue reading “Flyt (Flow)- Hur behåller du tilliten även när det skaver”

Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig

Det vi tror är möjligt avspeglar sig i våra handlingar, de vägar som vi väljer. Rädslan har kan få dig att självsabotera Rädslan kan visa dig sina många ansikten men vittnar egentligen om en och samma sak, något är hotat. Effekten när vi är rädda blir för många att de slutar ta för sig avContinue reading “Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig”

Din självbild styr – men du styr över om du vill ändra den

Välkomna in lusten att leva i harmoni med allt och alla och samtidigt släppa fritt det som inte längre är du. Din självkänsla styr hur du ser på din förmåga Det är ingen hemlighet att en person med god självkänsla hanterar en situation med helt annan tillförsikt än en person som lever med en starkContinue reading “Din självbild styr – men du styr över om du vill ändra den”

Tips för att lyckas när du jobbar med personlig utveckling

“Inom dig finns ett djup och en inre sanning. Samtidigt som vattnet är rofyllt vackert symboliserar det också det otämjda och vilda” Vill du förbättra dina förutsättningar? Jag hoppas i själ och hjärta att du lever ett gott liv. Men jag misstänker att du precis som jag har händelser i ditt liv som påverkat ochContinue reading “Tips för att lyckas när du jobbar med personlig utveckling”

Personlig utveckling – personlig styrka genom insikter

Trollsländan står för transformation och anpassning. Balansen mellan det värdsliga och det själsliga. Näckrosen står för renhet andlig vägledning. Blomman skapar kontakt och ökar känsligheten för olika andliga företeelser, för den som behöver stöd och kraft.   Du utvecklar personlig styrka genom insikter Jag är övertygad om att  du genom att återknyta till din kärna, utforskaContinue reading “Personlig utveckling – personlig styrka genom insikter”