Flow

Flyt (Flow)- Hur behåller du tilliten även när det skaver

När livet flyter på och allt läggs på plats på ett magiskt sätt, så säger vi att vi har flyt (flow). Men även i stunder av svårigheter när livet känns stormigt är vi likt glasflötet på bilden hållna. Vi håller oss ovanför vattenytan genom att vila i tillit tills stormen lagt sig. Hej fantastiska du! …

Skriva av sig – och finna inre läkning

Det är lätt att söka information utanför sig själv. Men budskapet från din själ finner du inom dig själv. Likt meddelandet du ser i flaskan. Skrivandet är min reflektionskompis Att sätta ord på mina tankar och känslor har varit mitt sätt att få utlopp för och sortera ut och bearbeta det som jag varit med …

Bryt ihop – Förändra -Blomma ut

Du utvecklas och förändras genom livet Jag har alltid tyckt om denna liknelse. därför vill jag dela den med dig. Som du vet genom går fjärilen  olika stadier. Den börjar som larv, utvecklas sedan från puppa. För att slutligen förvandlas till en vacker fjäril. För att fjärilen ska kunna lämna puppan måste puppan gå sönder. …

Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig

Det vi tror är möjligt avspeglar sig i våra handlingar, de vägar som vi väljer. Rädslan har kan få dig att självsabotera Rädslan kan visa dig sina många ansikten men vittnar egentligen om en och samma sak, något är hotat. Effekten när vi är rädda blir för många att de slutar ta för sig av …

Din självbild styr – men du styr över om du vill ändra den

Välkomna in lusten att leva i harmoni med allt och alla och samtidigt släppa fritt det som inte längre är du. Din självkänsla styr hur du ser på din förmåga Det är ingen hemlighet att en person med god självkänsla hanterar en situation med helt annan tillförsikt än en person som lever med en stark …

Tips för att lyckas när du jobbar med personlig utveckling

“Inom dig finns ett djup och en inre sanning. Samtidigt som vattnet är rofyllt vackert symboliserar det också det otämjda och vilda” Vill du förbättra dina förutsättningar? Jag hoppas i själ och hjärta att du lever ett gott liv. Men jag misstänker att du precis som jag har händelser i ditt liv som påverkat och …