Flyt (Flow)- Hur behåller du tilliten även när det skaver

När livet flyter på och allt läggs på plats på ett magiskt sätt, så säger vi att vi har flyt (flow). Men även i stunder av svårigheter när livet känns stormigt är vi likt glasflötet på bilden hållna. Vi håller oss ovanför vattenytan genom att vila i tillit tills stormen lagt sig.

Flow
Flyt (flow)

Hej fantastiska du!

Har du tänkt på hur lätt livet flyter på i perioder. Hur allt löser sig enkelt och på bästa sätt. Utan större ansträngning och det känns som om du har koll på läget. Att du är grymt bra på det du gör. De perioder då du upplever som om andra vill dig väl och du tror på att de utmaningar som finns kommer lösa sig på bästa sätt. Men vad händer  sedan när livet börjar krångla och skava. När händelser sker utanför din kontroll. Hur bra är du på att hålla hoppet uppe?

Surfa på livets vågor

Vi surfar alla på livets vågor. Det går upp och det går ned. Inget varar för evigt. Vetskapen om att det inte alltid kommer vara så här kan göra att det känns lite lättare. Tilltron till dina egna resurser och vetskapen om att du kan påverka utgången, påverkar oavkortat ditt mående till det bättre. Du håller dig vaken och allert. Du upptäcker och skapar nya lösningar. Genom att tro att något är möjligt och genom att göra ditt bästa. Tar du ansvar för ett steg i taget. Successivt hanterar och löser du livet olika utmaningar.

Men hur hanterar du när ditt  liv förändras radikalt från grund. Då det inte är på grund av av aktiva egna val, utan för att något sker. När du hamnar i en livskris. Såsom ofrivilligt arbetslös, en närståendes död eller sjukdom eller om din partner vill separera. När något som är och varit viktigt för dig inte längre finns kvar. När det som du under lång tid tagit för givet inte längre är en del av  ditt liv. Vad händer med dig då? Fortsätter du att arbeta med det som du kan påverka? Agerar du i linje med det som är viktigt, det du vill skapa? Eller hamnar du som många andra i ett kraftlöst läge, där delar av dig ger upp? Det är lätt att bli offer, förlora sin kraft. Känna som om ingenting längre är möjligt. Men det är det. 

Ta hand om ditt nya läge

Första steget är att ge sig själv en stor dos självmedkänsla. Det är okej att bryta ihop och det brukar ta tid att landa i den nya situationen som nu blivit din att hantera.  Andra steget är att lyssna in vad du behöver. Är du ledsen sök tröst/trösta dig själv. Är du otrygg, hitta sätt att skapa trygghet. Vänd på myntet, ta tillbaka kraften. Titta på skavet, det som är negativt och fundera kring hur du kan hjälpa dig själv att skapa det du önskar och behöver istället. Ge dig själv andrum och omge dig med människor som vill dig väl. Va inte rädd att ta emot stöd och hjälp.

Hur gör dem som lyckas?

Ingen av oss är förskonad från livets upp och nedgångar. Det ingår i livets resa från vagga till grav.Det är min erfarenhet att framgångsrika människor inte heller varit förskonade från svårigheter utan att de vuxit som människa av de insikter de fått under sin resa. Människor som du sett lyckats i livet, har varken fötts med en silversked i munnen eller haft en lyckostjärna som lyst på dem i livets alla skeenden. Det är våra val, attityder och beteenden som i slutändan alltid avspeglar sig i våra liv.

 

Det handlar istället om att sluta vara offer för omständigheterna. Se att även om du utsatts för något svårt och detta föändrat dig. Behöver du inte låta händelsen vara avgörande för de möjligheter du ger dig själv i framtiden. Känslan att vara offer gör oss passiva och lämnar en känsla av maktlöshet. Jag vill uppmana dig att istället ha tilltro till din egen kraft att förändra. Lita på att du inom dig har det som krävs för att skapa en förändring. Att fylla tomrummet av saknad med något nytt och annorlunda. Utgå från vad som är viktigt och sant för dig. Lyssna inåt och låt din inre vägledning visa dig på när och på vilket sätt du ska agera. 

När jag ser tillbaka på de svåra stunderna i mitt liv kan jag se att dessa perioder gjorde mig starkare. Det var de stunder som utmanade mitt  sätt att leva som också förändrade mitt perspektiv. 

 

Allt gott

//Kristina

konstnär och författare

Skriva av sig – och finna inre läkning

Det är lätt att söka information utanför sig själv. Men budskapet från din själ finner du inom dig själv. Likt meddelandet du ser i flaskan.

Målningen Budskap
Budskap

Skrivandet är min reflektionskompis

Att sätta ord på mina tankar och känslor har varit mitt sätt att få utlopp för och sortera ut och bearbeta det som jag varit med om. Skrivandet har genom åren hjälpt mig att släppa taget om historien som funnits lagrad inom mig och gett en stor lättnad. Att se orden på pränt hjälpte mig att lägga de sista pusselbitarna på plats så att  mönstret kunde uppenbara sig till en tydlig helhet.

Att ge uttryck för min egen personliga berättelse gav mig också möjligheten att äga min framtid och gav mig tillgång till en annan styrka. Det har hjälpt mig att arbeta med tilliten till mig själv och lärde mig att känna igen min egen inre kraft. I skrivandet har det aldrig funnits några krav eller måsten. Valet är och har varit mitt.

 

En bok för självreflektion

I boken “Förlåt då för fan”, har jag samlat mina bästa övningar för att möta det som påverkat på djupet. Genom övningarna ge du dig själv möjlighet att sätta ord på dem. Du kommer genom detta lättare hitta sammanhangen. Samtidigt som du kan skapa en inre förståelse och mening kring det som skett. Om du uppbringar modet att möta dina minnesbilder inledningsvis. Kan du därefter tillåta dig själv att nysta i trådar som du finner. Oftast uppstår en känsla av lätthet och frid efterhand.

Personlig utveckling är ingen dans på rosor. Det kan hända att du efter en övning känner dig rastlös, ledsen eller arg. Vilket är naturligt när du kommit kontakt med något som du hållit instängt. Samtidigt som du öppna upp det som varit gömt, får du åter tillgång till mer av dig själv.

Genom att återknyta kontakten med ditt inre, lära du känna dess resurser och skapar förståelse. Både kring dina styrkor och kring dina utmaningar. Det handlar inte om rätt eller fel. Bra eller dåligt. Utan om att återknyta till dig själv som person. Det handlar om att förstå hur du själv kan påverka utgången i olika händelser och lära dig hur du använder dina gåvor på bästa sätt.

Jag vill bjuda in dig som följer min blogg och arbetar med övningarna i boken att gå med i min Facebook-grupp med samma namn som boken: “Förlåt då för fan”. Här kan du få coachning och vägledning vidare med övningarna. 

 

Låt dig växa och blomma ut till den du alltid haft potential att bli

Allt gott

//Kristina

författare och konstnär

Bryt ihop – Förändra -Blomma ut

Carpe diem

Du utvecklas och förändras genom livet

Jag har alltid tyckt om denna liknelse. därför vill jag dela den med dig. Som du vet genom går fjärilen  olika stadier. Den börjar som larv, utvecklas sedan från puppa. För att slutligen förvandlas till en vacker fjäril. För att fjärilen ska kunna lämna puppan måste puppan gå sönder. Annars kan inte fjärilen tränga igenom skalet och breda ut sina färgsprakande vingar.

Kan du se att nedbrytningen blir födelsen till något nytt? Fjärilen lämnar ett tillstånd för att bege sig ut i en ny okänd tillvaro. Förstår du att på samma sätt är din smärta inte bara av ondo? Det är den som pushar dig framåt. Det är den som får dig att expandera och att utvecklas. Att må dåligt, bryta ihop och lappa ihop dig själv är en del av livet. Det gör ofta ont att växa som människa, oavsett om det är fysisk eller själslig växtvärk. Men när du tagit dig igenom, den utmaning du stått i. Kommer du stå stärkt som en ny version av dig själv.

Situationen utvecklas utifrån nuets inneboende möjligheter

Att må dåligt är ett tecken på att något inom dig själv eller utanför dig behöver en förändring. Obehaget finns där för att mana dig att ta steget mot lindring, mot en förbättring. Du känner säkert igen hur obehag genom åren pushat dig. Fått dig att lämna din bekvämlighetszon och manat dig att skapa något nytt. Om inte känslan varit smärtsam hade det kanske varit enklare att stanna kvar. Du hade då lätt fastnat i en situation som inte längre gynnar dig. Men din längtan efter något annat. Något bättre. Fick dig att lyfta blicken och hitta vägarna framåt.

Vägen hit, där du står idag, är en slutprodukt av alla de val som du hitintills gjort. Genom kunskap kan du dra undan omedvetenhetens slöja och vakna upp.  Förändra synen på dig själv och dina möjligheter.  Frigöra du dig ur det förflutnas spindelväv. Blomma ut i full prakt.

 

I syfte att stötta dig på vägen dit har jag skapat en rad övningar för att identifiera de händelser och relationer som ursprungligen var med och formade dig. Kolla in min bok: ”Förlåt då för fan”. En bok om att återta sin inre kraft, sluta fred, med dig själv och sin historia, för att skapa balans tillit och mening.

Allt gott

//Kristina

Författare och konstnär

 

Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig

Det vi tror är möjligt avspeglar sig i våra handlingar, de vägar som vi väljer.

“Avspegla”

Rädslan har kan få dig att självsabotera

Rädslan kan visa dig sina många ansikten men vittnar egentligen om en och samma sak, något är hotat. Effekten när vi är rädda blir för många att de slutar ta för sig av livet. Utvecklar beteenden och strategier för att skydda sig själva. Det är därför jag inledningsvis vill poängtera vikten att bli medveten om dina rädslor: – De som får dig att skjuta upp sådant som du längtar efter. Samtidigt som du hittar på anledningar till, varför det ena eller andra inte är möjligt för dig.

Ibland gör rädslorna även så att vi saboterar för oss själva. Till en början kan det till exempel vara att du inte lägger ner den kraft och energi som behövs för en uppgift. För att sedan kunna säga: – “Vad var det jag sa”, när du inte nådde hela vägen fram. Det du ser är hindren, när du ser när du inte tror att något är möjligt för dig.

Det är så lätt att i skydd av rädslan bygga upp osynliga hinder. Som vi förvandlar till inre sanningar och som styr våra livsval. I stället för att ge näring åt de delar i ditt liv som du vill utveckla vidare. Kan istället rädslan manipulera dig att inte gå vidare. Inte fullfölja något som är viktigt för dig. Låt inte det hända dig.

Det är när du utmanar dig som magin uppenbarar sig

Det är när du utmanat dig själv. Gör det du vill och behöver, trots att du är rädd, som magin uppenbarar sig. Det är då du upptäcker att du på ett universellt plan ändå är omhändertagen. Vägledd och trygg trots allt.

Även om du inte tror mig gäller det även under de perioder då du prövats av livet. De perioder som ofta väcker starka tvivel inom oss. Men det är i de stunderna du upptäcker att du också besitter så mycket mer kraft och så många fler resurser än du kunnat ana.

Vill  har du potential att bli?

I min bok Förlåt då för fan”, återknyter läsaren till sin kärna, utforskar sin bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dem att göra sina livsval. De lär känna sig själva och sina grundläggande värderingar på djupet. Det handlar inte längre om att läka gamla sår, utan om att skapa kunskap och förståelse för att kunna släppa taget om vanor och beteenden som inte längre gynnar dem.

Efter att ha ägnat större delen av mitt vuxna liv åt att arbeta med personer i behov av förändring, valde jag att skriva boken jag själv saknat. Boken innehåller samlade insikter och kraftfulla verktyg som jag hoppas ska vara till lika stor hjälp och glädje för mina läsare som de varit för mig.

 

Välkommen till din resa

//Kristina

författare och konstnär

Din självbild styr – men du styr över om du vill ändra den

Välkomna in lusten att leva i harmoni med allt och alla och samtidigt släppa fritt det som inte längre är du.

“Frigjorda”

Din självkänsla styr hur du ser på din förmåga

Det är ingen hemlighet att en person med god självkänsla hanterar en situation med helt annan tillförsikt än en person som lever med en stark tvivel till sin egen förmåga. Så hur du ser på dig själv styr oavkortat hur ditt liv utvecklas. Det är säkert ingen nyhet.

Då vi ofta ser världen genom ett begränsande filter. Blockerar du dig för framtidens möjligheter. Det är av denna anledning du genom att se tillbaka, på de val du gjort i ditt förflutna, även kan gissa dig till hur delar av din framtid kommer att se ut.  Om du inte väljer att göra nya val och välja nya vägar.

Du är den som skapar den verklighet du lever i, ingen annan. En del kan bli provocerade av detta påstående. Men min förhoppning är att du ska se att det i påståendet även bor hopp. För det betyder att inom varje ögonblick även bor möjligheter till en ny början.

Är du beredd att omvärdera det som du tagit som sanning och ompröva det du tror dig veta om världen? Du är inte allt du tror dig vara. Tro mig, du är mer än så. 

 

Fjällens toppar möter himlen och den högsta punken möter den lägsta. I den perfekta balansen som råder mellan himmel och Jord. Stenrösena byggdes upp på fjället för att hjälpa vandraren att hitta vägen hem. Men även för att markera en plats av vikt eller toppen på målet som bestigits. När vi vandrar på livet stig, möts vi alla av utmaningar, där vi segrar eller utvecklas.Vi behöver bara följa vår inre kompass och återknyta till vår inneboende kraft och visdom.

“Öppna Landskap”

Livets nyckfullhet och livets gåvor

Din historia kommer visa dig livets nyckfullhet. Men även dess vackraste gåvor. Om du ger dig själv möjlighet att ompröva den verklighetsbild som du burit med dig. Genom att med vuxna ögon utforska ditt förflutna. Får du möjlighet att upptäcka delar som innan varit dolda för dig och lära känna dig själv på nytt.

Insikter kommer leda dig mot förändring. Men den här gången kommer den vara självvald. Jag vill tipsa dig om min bok: “förlåt då för fan” där du på djupet jobbar med din självbild och skapar nya strategier för att föra medvetna val. 

I min bok återknyter läsaren till sin kärna, utforskar sin bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dem att göra sina livsval. De lär känna sig själva och sina grundläggande värderingar på djupet. Det handlar inte längre om att läka gamla sår, utan om att skapa kunskap och förståelse för att kunna släppa taget om vanor och beteenden som inte längre gynnar dem. Min förhoppning när läsaren lagt ned boken är att de ska känna en större medkänsla för den person de varit och hitta styrkan i att växa in i den person som de innerst inne alltid haft potential att bli.

Efter att ha ägnat större delen av mitt vuxna liv åt att arbeta med personer i behov av förändring, valde jag att skriva boken jag själv saknat. Boken innehåller samlade insikter och kraftfulla verktyg som jag hoppas ska vara till lika stor hjälp och glädje för mina läsare som de varit för mig.

 

Jag önskar dig det bästa

//Kristina

författare och konstnär

Tips för att lyckas när du jobbar med personlig utveckling

“Inom dig finns ett djup och en inre sanning. Samtidigt som vattnet är rofyllt vackert symboliserar det också det otämjda och vilda”

“Havet är djupt”


Vill du förbättra dina förutsättningar
?

Jag hoppas i själ och hjärta att du lever ett gott liv. Men jag misstänker att du precis som jag har händelser i ditt liv som påverkat och förändrat dig på olika sätt. Både positivt och negativt.

I min bok återknyter du som läsare till din kärna, utforskar din bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dig att göra dina livsval. Du lär känna dig själv och dina grundläggande värderingar på djupet. “Förlåt då för fan”- boken är späckad med verktyg, övningar och insikter som på djupet. Som kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna i livet, för dem som är beredda att göra det jobbet, som personlig utveckling kräver.

Det har är min förhoppning, att när du som läsare lagt ned boken, ska känna en större medkänsla för den person de varit. Men framför allt att hitta styrkan i att växa in i den person som de innerst inne alltid haft potential att bli. Du ska nu få tips på hur du lyckas med detta.

 

När vi följer själen, växer vi och utmanas. Vi kastas på okända vägar och hittar till slut hem och stärker tilliten inom oss själva.

“Där våra vägar möts”

Utveckling sker genom övning

Det är först när vi provar att göra något på ett nytt sätt som förändringen sker. Utveckling sker genom övning. Så ge dig själv rätt förutsättningar att lyckas. För att du ska lyckat på bästa sätt med din personliga utveckling. Vill jag ge er några tips, som kan underlätta för dig:

 

  • Skapa ditt eget utrymme. Det är okej att ägna tid till att göra en inre resa i syfte att utveckla dig själv och i förlängningen skapa ett mer medvetet liv.
  • Avsätt en specifik tid för att underlätta processen. Lägg in aktiviteten i din dagliga rutin. Något du gör en stund varje dag eller vecka, vid en tidpunkt som passar dig.
  • Hitta en lugn och avskild plats där du kan jobba ostört. Stäng av eventuella distraktioner (multitasking fungerar inte). Be omgivningen att respektera att detta är din tid.
  • Förbered dig gärna innan med någon form av motion/träning, ett lugnt bad, yoga, meditation eller liknande för att lättare kunna fokusera inåt.
  • Minns att det är du som styr ditt liv. Det är faktiskt ganska lite du måste. Du bestämmer, du väljer.
  • Skaffa gärna en anteckningsbok och penna som du kan bära med dig. Se det som din ”reflektionskompis”. 
  • Avgränsa den tid du arbetar med övningarna så du kan ge dig själv utrymme att smälta dina insikter. 

 

Varmt lycka till

Med Ljus och kärlek

//Kristina

författare och konstnär