Vill du synliggöra det som styr dig och återta din inre kraft – Boken FÖRLÅT DÅ FÖR FAN

Mitt mål med boken är att visa på att vi inte är våra historier, vi är inte våra trauman. Vi är så mycket mer än det som har skett oss. Vår egenkraft ligger i att omfamna våra erfarenheter, men att inte tillåta dem att definiera oss. Istället kan vi använda dem som en drivkraft för att skapa ett liv som vi älskar och tror på. Genom att dela våra historier och våga vara sårbara, kan vi hjälpa andra att känna sig mindre ensamma och mer förstådda. Vi kan vara ett ljus för dem som går igenom liknande prövningar och visa att det finns en väg ut ur mörkret. Det var syftet till varför jag valde att skriva boken ”Förlåt då för fan”. För att om möjligt vara vägvisaren så att du genom att se alla delar av dig och din historia också skulle se styrkan inom dig i din egen historia.Att Kliva Ut ur Mörkret: Vår Egenkraft skapar Hopp och Helande

När jag var ett barn bar jag på hemligheter som inget barn någonsin borde behöva bära ensam. Jag lärde mig att anpassa mig och bära en leende yta, så ingen skulle ställa frågor om hur det egentligen var ställt. Jag har genom åren varit privat och bara delat vissa delar av mig själv. Men nu i och med min bok är mycket som jag inte talat om ute i det öppna. Mitt syfte med boken är att inge hopp och dela med mig av verktyg för alla som, precis som jag, behöver sluta fred med sig själva och sin bakgrund. Jag vill visa att oavsett var livet började, har vi förmågan att skapa ett bra liv och blomstra. Så även om det var nervöst var det dags för mig att kliva ur min privata zon…. Synliggöra det som innan inte visats.

 

Mitt mål och min vision

… är att visa på att vi inte är våra historier, vi är inte våra trauman. Vi är så mycket mer än det som har skett oss. Vår egenkraft ligger i att omfamna våra erfarenheter, men att inte låta dem att definiera oss. Istället kan vi använda dem som en drivkraft för att skapa ett liv som vi älskar och tror på.

Genom att dela våra historier och våga vara sårbara, kan vi hjälpa andra att känna sig mindre ensamma och mer förstådda. Vi kan vara ett ljus för dem som går igenom liknande prövningar och visa att det finns en väg ut ur mörkret. Det var syftet till varför jag valde att skriva boken ”Förlåt då för fan”. För att om möjligt vara vägvisaren så att du genom att se alla delar av dig och din historia också skulle se styrkan inom dig i din egen historia. För vi bär alla på våra historier, vissa ljusa och glädjefyllda, medan andra är fyllda av mörker och smärta.

Men oavsett vad din historia innehåller har du en kraft inom dig som kan hjälpa dig att bestämma i vilken utsträckning du låter det påverka din framtid. Det är den kraften, din egenkraft, som kan ge dig hopp och helande, även i de mest mörkaste stunder.

 

Det kräver mod

… att visa upp de delar av oss själva som vi har dolt för världen. Att visa sig sårbar. Men genom att göra det, öppnar vi upp för möjligheten till verklig förändring och tillväxt. Vi ger oss själva och andra tillstånd att vara mänskliga. 

Du och ingen annan äger makten att skapa en bättre verklighet. Den kraften har du alltid burit inom dig även i stunder då du kanske glömt det eller gett bort din kraft till andra. Jag önskar i min bok visa på att det är möjligt att välja en ny väg och visa att du liksom jag är starkare än våra mest mörka stunder. Jag önskar inspirera dig att finna ljus och styrka i din egen historia.

Det är i gemenskapen och kärleken till oss själva och varandra som vi finner vårt sanna jag och jag vill av hela mitt hjärta tacka för det stöd och all den kärlek jag mött när jag nu vågat vara öppen med min resa.  Tillsammans kan vi skapa en värld med större hopp och bättre möjligheter!


Allt gott
Kristina

Agera medvetet, lyssna till dina inre behov – Du äger kraften att förändra!

Agera medvetet, lyssna till dina inre behov - Du äger kraften att förändra!
Magnoliadrömmar

Finns du där för dig själv?

Du har kanske läst och hört begrepp som härvarande, centrerad, medveten. För mig innebär det att hela jag på samma plats. Min kropp och minna sinnen är här och nu på den plats som jag befinner mig. Men så har det inte alltid varit.  För mig har det efter min utbrändhet (stressrelaterad utmattningsreaktion) blivit nödvändigt att under dagen, samla ihop mig och känna in kroppen. Lyssna av vad jag behöver och reflektera över vad som är viktigast här och nu. Så att jag lättare kan prioritera och lägga tid på rätt saker. Jag behöver komma i kontakt med min själ , medvetenheten bakom mina tankar och känslor och få tillgång till vägledningen som den ger mig.

 

Att agera medvetet

Att vara medvetenheten bakom mona tankar och känslor hjälper mig att agera medvetet istället för att reagera på yttre stimulis och historien mönster. Jag tar tillbaka mina valmöjligheter genom att jag numera lättare ser vad mina reaktioner grundar sig i. Till exempel vet jag att jag tycker att höga röster känns hotfulla. Även när det kan handla om sunda gränser och konstruktiv kritik. Trots detta reagerar min kropp med att vilja fly och ta skydd. Kroppen är ett fantastiskt redskap och vill mig bara väl i sina försök att skydda mig.

 

Kroppen reagerar på något den känner igen som smärtsamt och försöker skydda oss

Då jag som barn var utsatt för psykisk och fysisk våld. Med hjälp av mitt intellekt vet jag att jag reagerar på detta sätt även i situationer där det inte är fara och färde. Jag vet också att om jag matar rädslan med att agera som den är sann och få späder jag på bilden om fara. Vilket gör att kroppen fortsätter agera. Det jag behöver då är att trygga mig själv. Programmera om kroppens kod om fara där den inte har med verkligheten att göra.

 

Visa att det är tryggt och att du finns där för dig

Om jag inte återtar min kraft är det svårare att styra mina reaktioner. Jag behöver andas med i magen, agera som jag hade gjort när allt är väl, som talar om för mitt inre att allt är tryggt. Dvs göra tvärtemot vad jag helst vill vilket är att andas högt (som vi gör när vi är stressade) spänna kroppen för att vara beredd att fly. På detta sätt triggar jag även andra mindre. Då vi reagerar på varandras kroppsspråk. Jag är fortfarande vaken och allert, samtidigt som jag har tillgång till sinnenas klarhet. Dem som går förlorade om jag stannar i slåss och fly läget.

I sanning har det tagit tid att nå hit och det är inte alltid som jag lyckas. Men när jag lyckas blir mötena med andra bättre, mindre konfliktfyllda och möjligheten att hitta lösningar ökar drastiskt. Då mitt agerande är medvetet och jag har klarat av att stå kvar i min egen sanning och kraft oavsett vad som händer runtomkring mig.

 

Du kan återta din inre kraft

När jag var liten såg jag mig själv som kraftlös och svag. Barn som utsätts för kränkningar av närstående, slutar inte att älska dem. De slutar älska sig själva. Kanske var det därför jag gav bort min kraft till den man jag kallade pappa, för att få hans godkännande och uppskattning. Jag anpassade mig, kuvade mig själv och krympte.

Det tog tid att som vuxen lära om. Förstå att det aldrig handlade om att jag inte dög. Utan om att han inte hade förmågan att ge mig det jag behövde. Jag fick fylla på mig själv inifrån. Återupptäcka mig själv på nytt. Jag skulle aldrig få hans kärlek för att jag givit upp mig själv. Det enda som det lett till var känslan av tomhet och ensamhet. Då jag inte funnits där för mig själv.

 

Lyssna till din  längtan och dina behov

Jag läkte sakteliga när jag började ta hand om och lyssna till mina egna behov och min egen inre längtan. Jag började göra det som var viktigt för mig. Tvingade mig själv att samla modet att visa mig som jag. Vet du – det var underbart! Att få äkta kärlek och bekräftelse! Men främst att inse att när jag nu kunde se mitt värde var jag inte längre lika känslig för andras feedback. Deras åsikter och respons definierade inte längre mig.

Så gör val som stärker din egenkraft och dom hjälper dig att stå stadigt i livet även när det blåser

 

Jag önskar dig allt gott

Du är bäst

Kristina

Hur hjälper du dig själv att lyckas – “Må bra”-tips för bästa hälsan

Må bra tips för bästa hälsan
Livet på en pinne

 

Hej värdefulla du!

Jag möter många som kämpar och jobbar hårt. Men även de som får mycket gjort utan kampen. Skillnaden tror jag för det första ligger i hur deras egenvärde ser ut. För det andra hur väl de tar hand om dig själv för att orka med allt de vill och behöver.

 

Den stora förändringen i det lilla

Små aktiviteter som gör stor skillnad i det vardagliga livet. Vardagsrutiner som genom mindre förändringar kan ge fantastiska resultat. Här pratar jag inte bara om att lägga till mer. Utan lika mycket om vad du tar bort. Vad du prioriterar att lägga din tid på är avgörande för det slutgiltiga resultatet.

  • Grunden du står på avgör hur stadigt du kan bygga vidare och skapa det du behöver och önskar.
  • Vaknat du utvilad efter en god natts sömn?
  • Hur är din livsåskådning? Dina tankar och känslor kring dig själv och andra? Är du en lösningssökare eller en felfinnare?
  • Har du fysisk aktivitet som du tycker om?
  • Ger du dig själv möjlighet till att umgås med andra som du uppskattar och tycker om?
  • Vilken energi fyller du på din fantastiska kropp med? Skulle du säga att den är god,  fräscht och ändamålsenlig för det just din kropp behöver?
  • Om du ser på vad du önskar. Hur väl stämmer ditt agerande, dina handlingar med det du säger dig vilja skapa?
  • Hur skulle du säga att din energinivå ligger i dag?

 

Prioritera din tid

Jag har ändrat det sätt jag lägger in aktiviteter i min kalender. Numera lägger jag in både de aktiviteter som jag ansvarar för och ska delta i. Men även tid för återhämtning reaktion och de aktiviteter jag behöver för att må bra. Allt för att skapa en mer balanserad tillvaro och för att säkerställa att jag ligger på plussidan på mitt ”må bra”-konto.

Att ha koll på det som ger och det som tar av din energi är som jag ser det basen för ett gott liv. Att ta hand om sig själv på detta sätt är viktigt för att du ska hålla i längden. Om du inte lyssnar till dina basbehov och hela tiden utmanar dig att prestera mer och mer. Minskar du på dina marginaler. Utrymmet att ta hand om oförsägbara händelser behöver finnas. Utrymme för återhämtning för att balansera upp livets måsten är gott att ha och så viktigt.

 

Chill and thrill

Jag har alltid tyckt om att bocka av min att göra lista. Känt tillfredsställelse i att leverera och nå resultat. Det jag nu insett är att när jag idag balanserar mer hektiska dagar med dagar utan större krav. Dagar där jag är social med dagar jag drar mig undan. Ansträngande dagar mer chillar dagar i ateljén eller med pyssel hemma. Är jag mer effektiv och får mer gjort. Att skapa luft i kalendern gör mig faktiskt mer högpresterande. Då jag minimerar misstag som stress lätt skapar.

Jag utgår varje dag utifrån vad dom är viktigast just nu och prioriterar därefter. Det är så jag skapar mitt liv. Du är värdefull och du är värd att ta hand om. Kan du själv se detta? 

 

Jag önskar dig allt gott

//Kristina

Författare och konstnär