Från vision till färdig produkt – Ge ut en bok

Ge ut en bok
Boksläpp 13 maj 2023 och glädjen att ge ut en bok

Denna månaden har varit magisk. Jag har gått från vision till färdig bok. Känslan av att lyckas med något jag sen länge har planerat är ofta otroligt tillfredsställande och givande. Att skriva och ge ut en ge ut en bok; ett mål som jag har kämpat för och som har krävt tid, ansträngning och engagemang. Men det är värt att skapa något och kämpa för att lyckas oavsett om du vill ge ut din bok eller lyckas med något annat.

Känslorna som kan uppstå när du når fram till något du länge har planerat kan vara:

Glädje över att ha lyckats

Glädjen när du inser att allt arbete och alla ansträngningar har burit frukt. Det är som att belöningen för ditt hårda arbete blir tydlig och du kan känna dig stolt över vad du har åstadkommit.

Stolthet över dig själv

Stoltheten och inre styrkan du upplever när du når ett mål som du har strävat efter under en längre tid. Den tid du har investerat, energi du lagt ned och hindren du övervunnit för att nå dit du är idag. Det är en underbar känsla att känna dig belåten med dig själv för det du åstadkommit.

Lättnad över att vara framme

Om du har planerat något länge kan det finnas en känsla av lättnad när du äntligen nått framgång. Kanske har det funnits en oro eller press för att uppnå det du har planerat, och när det väl är avklarat kan du känna en våg av lättnad som kommer över dig.

Självförtroende

När du lyckas med något som du har planerat under en längre tid, kan det stärka ditt självförtroende. Du inser att du har förmågan att sätta upp mål och arbeta mot dem framgångsrikt. Har du klarat detta kan du klara annat! Det kan ge dig en övertygelse om att du kan klara av andra utmaningar och mål i framtiden.

Tillfredsställelse

Känslan av att lyckas med något du har länge planerat kan ge dig en djup känsla av tillfredsställelse. Du vet att du har tagit kontroll över din framtid och att du har uppnått det du har strävat efter. Det kan vara en belöning i sig att se att allt ditt arbete och alla dina ansträngningar har varit värt det.

Reflektera

Att lyckas med något du länge har planerat kan vara en fantastisk känsla och det är viktigt att ta sig tid att njuta av och reflektera över denna framgång. Det kan också motivera dig att fortsätta sätta upp och arbeta mot nya mål i framtiden. Så vad drömmer du om?

Jag önskar dig allt gott

//Kristina