Du kan inte förändra andra – Du kan däremot inspirera genom att vara en god förebild

Hur stöttar du utan att ta över. Ställ frågor, var ärlig, sätt gränser, visa empati respektera deras val. Var rädd om dig själv. Var en god förebild
“Eftertanke”

Hur stöttar du utan att ta över? Du kan inte förändra andra. Men du kan visa vad som är möjligt genom att vara en god förebild. Varje individ äger rätten att välja sin egen lösning, det är viktigt att minnas detta.

Att hjälpa andra utan att ta över kräver ett balanserat tillvägagångssätt som respekterar och främjar den andra personens självständighet och självförtroende. Du kan inte tvinga eller förändra någon annans beteende om de inte själva är villiga att göra en förändring. Varje individ har ansvar för sina egna val och handlingar.

Lyssna aktivt och visa empati

Ge personen tillfälle att uttrycka sig och lyssna uppmärksamt på deras behov och önskemål. Visa genuint intresse och uppmuntra dem att dela sina tankar och känslor utan att avbryta eller dominera samtalet.

Var en stödjande närvaro för personen och visa att du bryr dig om deras välbefinnande. Lyssna aktivt på dem och visa empati för deras känslor och upplevelser. Att ha en stöttande och förstående person vid sin sida kan ibland vara en viktig faktor i att vilja göra en förändring.

Det är viktigt att komma ihåg att människor har sin egen inre motivation och ansvar för att förändra sina destruktiva beteenden. Du kan erbjuda stöd, information och resurser, men den slutgiltiga beslutet och ansvaret för förändring ligger hos dem. Visa respekt för personens egen resa och deras unika upplevelser. Var empatisk och visa förståelse för deras känslor och perspektiv.

Vilket är det önskade läget?

Definiera och nå önskade framtidsscenarier. Istället för att fastna i problemen och dess orsaker, fokuserar du på att formulera tydliga mål och skapa en bild av hur livet eller situationen skulle se ut om problemet inte fanns. Identifiera och bygga vidare på befintliga resurser, styrkor och tidigare framgångar hos individen eller organisationen. Det handlar om att utnyttja dessa resurser för att hitta lösningar.

Om du utmaningen involverar en eller flera andra personer behövs samarbete där alla känner sig delaktiga.  Det innebär att båda/alla parter anses vara jämlika och att lösningar och mål skapas i samråd.

Be om tillstånd och respektera gränser

Innan du ger råd eller erbjuder hjälp, fråga personen om de är öppna för det och respektera deras svar. Var medveten om deras personliga gränser och var noga med att inte trampa över dem. Det handlar om att skapa en balans mellan att vara stödjande och att låta personen ha kontroll över sin egen process. Genom att hjälpa utan att ta över kan du främja självständighet och tillväxt hos den andra personen.

Erbjud dig att vara en resurs och vägledning, men låt personen ta ansvar för sina handlingar,  vara självständig och att fatta egna beslut. Stärk deras självförtroende genom att ge dem möjlighet att lösa problem och hantera utmaningar på egen hand. Visa förtroende för deras förmåga och stötta dem i deras egna ansträngningar.

Vad är ett första möjligt steg?

Ställ frågor och uppmuntra reflektion: Istället för att ge direkta svar eller lösningar kan du ställa öppna frågor som hjälper personen att reflektera över sin situation och sina möjligheter. Detta kan stimulera deras tankeprocess och bidra till att de hittar egna lösningar.

Ett litet steg i taget kan göra stora förändringar. Så utforska  och jobba för att identifiera dessa små steg där konkreta handlingar utforskas som kan leda till förändring och framsteg. Genom att bryta ner målen i mindre, hanterbara delar kan det kännas mer realistiskt och möjligt att agera på.

Förstärk det du vill ska upprepas

Positiv förstärkning och erkännande av framsteg och ansträngningar är viktiga. Genom att uppmärksamma och förstärka det som fungerar bra, kan man skapa en känsla av tillfredsställelse och motivation för att fortsätta arbeta mot målen.

Det mest kärleksfulla kan vara att sätta en gräns

Om du  umgås med någon som på olika sätt har destruktiva beteenden, kan du dela den med personen på ett icke-dömande sätt. Det kan vara att presentera fakta. Berätta om konsekvenserna eller dela personliga erfarenheter. Men kom ihåg att det är upp till dem att ta till sig informationen och fatta beslut om förändring.

Du kan erbjuda att hjälpa personen att hitta resurser eller professionellt stöd om de är öppna för det. Det kan vara att hänvisa dem till terapi, självhjälpsgrupper eller andra relevant stödverksamheter. Men det är viktigt att komma ihåg att personen själv måste vilja ta emot hjälp och aktivt delta i förändringsprocessen.

Om personens destruktiva beteende påverkar dig eller din egen hälsa negativt, är det viktigt att sätta tydliga gränser och ta hand om dig själv. Ibland kan det vara nödvändigt att dra sig tillbaka eller söka egen hjälp om situationen blir ohållbar.

 

Det är coolt att vara snäll- Minns att detta innefattar även dig själv

 

Allt gott

Kristina

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *