Den modiga vägen till ett helhjärtat liv

 


Jag vill tipsa om sociologen Brené Browns kraftfulla insikter från boken “Mod att vara sårbar”. En bok som jag även citerat delar av i min egen.

Det är modigt att vara sårbar

Allt som detDet något medför en risk. Oavsett om det handlar om att bli kär, anförtro sig åt en vän, flytta, byta jobb, skaffa barn eller följa en dröm. Men det är genom vår sårbarhet som vi kan hitta vår inre styrka och vårt sanna jag.

Det är möjligt att släppa taget om det som inte längre tjänar oss. För att istället fokusera på det som är äkta och medkännande. Detta hjälper oss att skapa en djupare förbindelse med oss själva och andra.

Din vägvisaren

En vägvisare äratt värna om det som verkligen betyder något för oss. Att ge utrymme åt vår inre röst och våra verkliga känslor. Istället för att låta andras åsikter och kraven på perfektion ta över. Genom att odla tacksamhet, glädje, intuition och tillit kan vi befria oss från känslan av otillräcklighet. Men även våra rädslor ett litet steg i taget.

Nuets inneboende möjlighet

Varje situation vi tar oss igenom ger oss möjlighet att växa och lära oss av erfarenheten. Vi äger våra tankar och känslor. Det innebär att vi alltid välja att se på världen med resurser och kraft. Vilket även gäller när vi står inför utmaningar.

Ingen av oss behöver vara offer för omständigheterna. Inom oss har vi makten att forma vår syn på livet och vårt förhållningssätt till det som händer oss.

Förändringen är det konstanta

Förändring är en naturlig del av livet. Och genom att omfamna vår sårbarhet, vara modiga nog att vara äkta och genuina. Kan vi skapa ett meningsfullt liv fyllt av kärlek och gemenskap. Det handlar om att stärka vår själsliga motståndskraft och kreativitet. Men även att ge utrymme för glädje kreativitet, vila och skratt.

Genom att hitta mening i det vi gör, vårt arbete och släppa självtvivlet och måstena kan vi uppleva inre lugn och stillhet även om det blåser runtomkring oss i livet.

Är du redo att omfamna din sårbarhet och välja modet att leva ett helhjärtat liv? Jag tror på dig och jag vet att du har kraften inom dig för att göra det möjligt. Med mod och tillit!

 

Allt gott
Kristina

Utforska sin kreativa mångfald

Hanna Nilsson

I en värld som ofta hyllar specialisering och singularitet är det dags att uppmärksamma kraften och skönheten i att vara en mångkonstnär. Att vara en mångkonstnär innebär att du omfamnar och utvecklar flera kreativa talanger samtidigt. Det är en resa som leder till personlig utveckling, berikar ditt liv och ger dig möjlighet att göra unika avtryck i världen. I detta inspirations inlägg kommer du få träffa mångkonstnären Hanna Nilsson.

Som jag ser det är mångkonstnären en upptäcktsresande inom kreativitet som låter sitt sinne utforska olika sfärer. Genom att vara öppen för nya idéer och uttryckssätt, kan du befrämja din inre kreativa energi och hitta oväntade sätt att uttrycka dig på.

Förena olika passioner

En härlig kvinna som förenat olika passioner och intressen till en harmonisk symfoni av kreativitet är Hanna Nilsson. Hannas livsstil som både mellanstadielärare och konstnär på Hammarkulla Design är en fantastisk illustration av balans och mångsidighet. Hon återbrukar massor när hon inreder och skapar miljöer.

– ”När jag målar gör jag det rakt från hjärtat och låter själen gå föra penseln. Hjärnan är inte bjuden! I betongarbetet använder jag ibland kartonger som formar och gjuter in gamla rör eller rostiga ting. I mina träljusstakar är virket hämtat från myren eller vår gamla lada”.

Väggarna i Hanna butik är kreativt klädda med rostigt tak från deras gamla lada. De har byggt och skapat rum med lastpallar, gamla fönster och dörrar. Fina föremål från loppis och gåvor från vänner som på ett originellt sätt lyfter fram allt som skapas på bästa sätt! Hanna lever i ett skapande flöde där hon ständig utforskar den egna kreativiteten och självutveckling.

Precis som i livet behöver du vara öppen för förändring, utmaningar och nya möjligheter för det är på den här resan du kommer att hitta ditt sanna jag.

Mångfald i livstil

Hanna visar att det är möjligt att omfamna olika passioner och intressen samtidigt. Att vara både lärare och konstnär ger henne en rikedom av erfarenheter och möjligheter att växa som individ. Det är en påminnelse om att vi kan organisera våra liv för att inkludera det som ger oss glädje och uppfyllning.


Som lärare är Hanna en källa till inspiration för sina elever. Hennes förmåga att följa sina passioner och driva eget företag är en lektion i att följa sina drömmar och mål. Hennes livstil påminner oss också om vikten av att vara mångsidig och anpassningsbar. Ibland kan våra olika passioner komplettera varandra och berika vårt liv på oväntade sätt.

Att återvinna material Fortsätt läsa ”Utforska sin kreativa mångfald”

Att finna inre klarhet

Våra liv är fyllda med komplexitet och utmaningar och det är inte ovanligt att känna sig vilsen eller liknade förvirrad ibland. Men mitt i denna oklarhet finns det en möjlighet att hitta inre klarhet – en djupare förståelse för oss själva och vår plats i världen. 

Välkomna oklarhetens gåva:

Istället för att fly undan osäkerheten kan vi välja att omfamna den som en möjlighet till lärande och tillväxt. Genom att vara medvetna om våra känslor och tankar och ge oss själva tillstånd att utforska dem, kan vi öppna upp för nya insikter och perspektiv.

Skapa utrymme för reflektion:

Reflektion är ett kraftfullt verktyg. Genom att skapa tid och utrymme för oss själva att reflektera över våra erfarenheter och känslor kan vi få en djupare förståelse för vad som verkligen betyder något för oss. Det kan vara ske genom tex. kreativ skapande som att teckna/måla, dreja, genom meditation eller promenader i naturen. Genom att vara närvarande och lyssna till våra egna tankar och känslor kan vi komma närmare vårt sanna jag.

Acceptera och omfamna sårbarheten:

Att söka inre klarhet innebär att vara beredd att möta vår egen sårbarhet. Det kan vara skrämmande att ställa sig öppen inför osäkerheten och kanske till och med göra misstag längs vägen. Förhör är självmedkänsla viktigt. Det hjälper oss att skapa en atmosfär av tillit och självacceptans. Det är genom våra sårbarheter vi kan hitta vår styrka och autentiska själ.

Sök stöd och vägledning:

Vi behöver inte göra denna resa ensamma. Ibland kan det vara till hjälp att söka stöd och vägledning från andra människor. Det kan vara nära vänner, familj eller till och med professionella som kan erbjuda en annan synvinkel och hjälpa oss att få klarhet i våra tankar och känslor. Att be om hjälp är inte en svaghet, det är en styrka.

Tillåt förändring och tillväxt:

Att hitta inre klarhet handlar också om att vara öppen för förändring och tillväxt. Det kan vara nödvändigt att släppa taget om gamla övertygelser eller vanor som inte tjänar oss längre och istället skapa utrymme för nya perspektiv och möjligheter. Genom att vara flexibla och öppna för förändring kan vi frigöra oss från begränsningar och upptäcka vår fulla potential.

Utforska dina värderingar och passioner:

En viktig del av att hitta inre klarhet är att definiera våra värderingar och identifiera vad som verkligen betyder något för oss. Genom att reflektera över vilka värderingar som styr våra val och handlingar kan vi skapa en stark grund att stå på. Att också utforska våra passioner och intressen kan hjälpa oss att hitta mening och riktning i livet.

Lev i nuet:

Att vara närvarande i nuet är avgörande för att hitta inre klarhet. Ofta är det våra bekymmer om framtiden eller vår oro för det förflutna som skapar en känsla av oklarhet och ovisshet. Genom att praktisera mindfulness och fokusera på det som händer just nu kan vi släppa taget om tankar och bekymmer som distraherar oss och istället uppleva en djupare sinnesfrid.

Ta små steg framåt:

Att hitta inre klarhet är en process och det är viktigt att komma ihåg att det inte behöver vara en snabb eller linjär resa. Ibland kan det kännas överväldigande att försöka hitta svar på alla frågor på en gång. Istället kan vi ta små steg framåt och fokusera på en sak i taget. Genom att bryta ned vår resa till hanterbara delar möjliggör vi på ett annat sätt att nå målet.

Det handlar om att lära känna oss själva på en djupare nivå. Släppa taget om det som inte längre tjänar oss. Med tålamod och självkärlek kan vi skapa en grund för inre klarhet och ett meningsfullt liv.

Allt gott

Kristina

Tips: kolla in min nya hemsida????????

Värdefulla möten mellan människor

I vår resa genom livet stöter vi ständigt på nya människor. Att omfamna stunden och vara helt närvarande i mötet är för mig något värdefullt.

Jag tillbringade helgen i Göteborg på alternativ mässan. Där jag föreläste om att ”återta din inre kraft” och deltog med min bok och produkter. Detta gav mig möjligheten till att träffa många spännande individer.

Ett öppet sinne och hjärta

Varje nytt möte med en annan person är som att öppna en ny bok. Vi har möjlighet att lära oss om olika kulturer, bakgrunder och livsberättelser. Det är i mångfalden av människor vi möter som vi kan förstå världen på ett djupare sätt och utveckla vår förmåga att empatiskt sätta oss i andras skor.

Det handlar också om att släppa försvarsmurarna och vara redo att ta in nya idéer och perspektiv. Det ger oss möjlighet att utmana våra egna tankemönster och växa bortom vår komfortzon.

Självreflektion och utmaningar

När vi möter nya människor, reflekterar vi också över oss själva. Vi ställer frågor som: ”Vad hos den personen triggade eller berörde något inom mig?” Dessa självreflektioner ger oss insikt i vårt eget beteende och våra egna behov.

Det är hedrande att se hur andra vågar öppna upp sig och dela sin historia med mig efter de hört axplock av min. Hur känslan av att inte vara ensam gör att även tunga minnen blir lättare att bära. Tack för alla fina förtroenden.

Berikande relationer

När vi öppnar oss för nya människor kan vi också skapa berikande och meningsfulla relationer. Vänner och mentorer som delar våra intressen och värderingar kan vara en ovärderlig källa till stöd och inspiration i vår personliga utvecklingsresa.

Ibland kan ett tillsynes slumpmässigt möte bli starten på något nytt. Som en ny vänskap, som för mig och författarkollegan Ellenor Wikman som jag kom i kontakt med i genom en grupp författare på nätet, under färdigställdet av min bok. Ett samtal ledde till flera. Jag är så glad för detta och att hon tog tiden att komma till Göteborg för att hänga med mig.

Det finns alltid något nytt att lära

Det finns alltid något nytt att lära sig och varje individ vi möter har något värdefullt att bidra med. vi behöver bara våga se och möta varandra med själ och hjärta.

Ett varmt tack till alla er som berikade min helg med alla härliga och intressanta samtal.

Allt gott

Kristina

Den inre kampen!

”Vargar”

Från amerikanska ursprungsbefolkningen kommer en berättelse.
En man satt och pratade med sitt barnbarn.
Han sa: ”-I alla människor bor det två vargar som slåss.
Den ene är fylld av ilska, fruktan, avundsjuka, missunnsamhet, sorg, arrogans, självömkan, lögner, överlägsenhet och egoism.
Den andra är fylld av glädje, fred, kärlek, hopp, lugn, ödmjukhet, välvilja, empa- ti, sanning och tillit”.
”Vilken varg vinner?”, sa barnet.
Den gamle mannen svarade: ”- Den du matar”.

En vis och djup sanning ligger gömd i den enkla berättelsen om vargarna. Den påminner oss om den ständiga kampen som utkämpas inom oss själva – mellan ljuset och mörkret, mellan det positiva och det negativa, mellan kärleken och hatet. Vi har alla dessa två vargar inom oss, och det är upp till oss vilken vi väljer att ge näring åt.

Information från ditt inre

Som jag ser det är känslorna information från oss själva från vårt inre och när känslor som ilska, fruktan, avundsjuka eller liknande “negativa” känslor dyker upp i våra liv behöver vi inte låta dem styras av dem. Istället lyssna till de behov de uppmanar oss att ta hand om. Därmed kan vi aktivt välja att mata den andra vargen – den som är fylld av glädje, kärlek, hopp och empati. Det handlar om att fokusera om i riktningen mot det du vill skapa istället och odla de positiva och konstruktiva känslorna som hjälper oss att växa som människor och skapa meningsfulla relationer med andra.

Vi har makten att välja vilken varg vi matar varje dag. Genom att vara medvetna om våra tankar, känslor och handlingar kan vi aktivt välja att ge näring åt den varg som bidrar till vår personliga utveckling och välmående. Det är ett ständigt val, och det kräver medvetenhet och övning.

Vi kan känna glädje och frid i våra hjärtan och dela med oss av den kärlek och omtanke till andra. Vi kan agera ödmjuka inför livets gåvor och utmaningar, och vi kan lära oss att ha tillit till oss själva och andra.

Så nästa gång du känner att livet skaver, kom ihåg berättelsen om vargarna. Fråga dig själv: Vilken varg vill jag ge näring åt idag? Genom att göra detta kan du skapa ett utrymme mellan det som sker och den du är. Detta kan vara ett steg mot en mer harmonisk och meningsfull tillvaro, både för dig själv och för dem du möter på din resa.

Med kärlek och medvetenhet

Allt gott

Kristina

Rädslan att synas och bli offentlig

 

Rädsla för att synas

 

Hej!

Det är med glädje jag nu delar med mig av det senaste kapitlet i mitt liv med er alla. Jag kommer att börja intervjua otroligt spännande människor om deras egna resor mot personlig utveckling. Deras berättelser, lärdomar och insikter hoppas jag ska inspirera till omfamna förändring och våga ta steget och växa som individer.

 

Behovet att dela

Det är något magiskt med att lyssna på andras erfarenheter och reflektioner. Genom att dela våra resor och lära av varandra kan vi skapa en gemenskap som stöttar och uppmuntrar varje steg mot självförverkligande. Så häng med mig när jag utforskar djupet av personlig utveckling tillsammans med dessa fascinerande människor. Det är genom gemenskap och delade erfarenheter som vi kan nå nya höjder och skapa positiv förändring i våra liv. Tillsammans kommer vi att växa, lära och sträva efter att bli den bästa versionen av oss själva.

Först ut har jag författarkollegan Charlotte Ekbom. När vi först träffades delade vi samma utmaning. Att våga synas och bli bedömda av andra. Jag tänker att detta är en utmaning som många av oss delar. Det är som om rädslan för att inte vara tillräckligt bra eller att bli kritiserad sätter upp osynliga murar runt oss. Men ibland är det just våra passioner och drömmar som kan bryta dessa murar och leda oss mot personlig utveckling.

Charlotte Ekbom

Rädslan att bli offentlig

Charlotte beskriver rädslan som hon innan hade för att vara offentlig som en stark och ibland kvävande känsla. Tanken att exponera sig själv och visa sina skrifter för världen höll henne tillbaka och hindrade henne från att följa sin innersta passion – att skriva och dela sina böcker med andra. Men en dag insåg hon att det var dags att bryta dessa bojor och ta kontroll över rädslan.

Mod och självreflektion

Att ta detta steg var som att kliva utanför sin trygghetszon och möta sin rädsla ansikte mot ansikte var en resa som krävde mod och självreflektion. Genom att omge sig med likasinnade och inspirerande människor, insåg hon att hon inte var ensam i sin kamp och i detta trygga forum började bryta ner sina rädslor och utmana sina egna begränsande övertygelser. Det är fantastiskt hur våra passioner har förmågan att driva oss mot förändring. Hennes kärlek till att skriva och ge ut böcker blev en drivkraft att övervinna rädslan för att synas och befriade henne från rädslans bojor.

Historier som berör

Jag är glad att få dela Charlottes historia och att vi nu har möjlighet att få ta del av hennes fantastiska böcker. Charlotte, vars mod och hängivenhet inspirerar oss att följa våra drömmar och övervinna våra rädslor.

Det är min övertygelse att vi genom att dela våra ord och historier, berör varandra och känslan att vara ensam med ett dilemma eller utmaning löses upp. Det hjälper oss att komma vidare och hitta modet att göra fast vi är rädda.

Mer info om Charlotte och hennes böcker hittar ni på hennes hemsida. Checka även in hennes nya barn- och ungdomsbok ”Ringen i kråkslottet”.

Våra val och våra inre längtan .

Låt oss komma ihåg att rädslan för att synas är en del av den mänskliga erfarenheten. Men det är våra val och våra passioner som kan hjälpa oss att triumfera över denna rädsla. Genom att ta steg utanför vår komfortzon och utmana oss själva kan vi upptäcka en värld av möjligheter och personlig tillväxt.

Tillåt dig själv att utforska det okända, utmana dina rädslor och omfamna dina passioner. Det är så du skapar magin i ditt liv!

 

Allt gott

Kristina

Personlig utveckling genom träning

Seger efter att ha tränat och utvecklats

Träning ett kraftfullt verktyg

Träning är en av de mest kraftfulla verktygen för att stärka både kropp och sinne. Oavsett om du är en van träningsentusiast eller just har börjat utforska träningens fördelar finns det en rad sätt på vilka träning kan ge dig en känsla av styrka och välbefinnande.

I en värld fylld av olika träningsformer är det något speciellt med taekwondo. Det är inte bara en kampsport det är en livsstil som kan leda till djupgående personlig utveckling och styrka. Jag ska villigt erkänna att när min äldste som ville börja var jag först skeptisk, det kändes våldsamt, men efter att jag suttit med och tittat på medan barnen tränade ändrade jag min uppfattning. Det var så jag första gången kom i kontakt med Peter Logozar. Han fick mig att se att träningen inte bara handlade om att bemästra tekniker utan också om att bemästra sig själv.

Genom träningen lär man sig uthållighet, tålamod och att hantera motgångar berätta Peter. Det präglar inte bara ens fysiska kropp, utan också ens mentala inställning. Själv har han utövar sporten i 40 år. Att fortsätta trots utmaningarna som träningen bjuder på smittar lätt av sig på andra områden av livet.

Livsregler och livsstil

En av de främsta principerna inom kampsport är respekt och ödmjukhet Genom att praktisera dessa principer i träningen lär man sig att behandla andra med värdighet och förståelse. Denna ödmjukhet sträcker sig även till ens eget jag, vilket skapar en balanserad syn på styrka och svaghet. Att vara en del av en gemenskap som stöttar och utmanar varandra skapar en känsla av samhörighet och tillhörighet som är så viktig för alla människor.

Självdisciplin och Uthållighet

Inom kampsport upprepar man olika tekniker och övar om och om igen. Denna mentalitet kan överföras till andra områden av livet som skolan där barnen förstår att genom repetion förbättras dina kunskaper och vid utmaningar som kan mötas med samma beslutsamhet och ihärdighet.


En balansakt mellan den fysiska och mentala sidan.

Att behålla fokus i stridens hetta och att överkomma rädsla kräver mental styrka och närvaro i stunden. Denna fokus och mentala skärpa kan appliceras på allt från arbete till personliga relationer och hjälpa en att hantera stress och press.

Att lära sig kontrollera sina rörelser och reaktioner i kampsport är lika viktigt som att kontrollera sina känslor i vardagen. Genom att utveckla självkontroll lär man sig att inte låta ilska, rädsla eller frustration ta över. Detta ökar även ens förmåga att förstå andras känslor och agera med empati.

Utveckling sker stegvis

Inom taekwondo, liksom i livet sker utveckling genom övning. Men inom kampsporten blir delmålen och utveckling tydlig och visar sig i bältets olika färger och .

1. Det vita bältet representerar oskulden hos den som precis påbörjat sin resa. Precis som fröet i jorden är detta stadiet en början, en möjlighet att lära och växa.

2. Gult bälte: När tiden går och utövaren fortsätter att öva och träna börjar solens värme (det gula) att påverka. Utövaren tar första steget mot att blomma och växa sig starkare.

3. Grönt bälte: Med grönt bälte blir utövaren som en planta. Färgen representerar tillväxt och utveckling. Precis som utövaren fördjupar sin kunskap och sina färdigheter så strävar plantan mot solen

4. Blått bälte:är det som om utövaren når upp mot himlen och strävar efter nya höjder. Den djupblå färgen symboliserar mognad och fördjupning av färdigheter som uppnåtts. Förståelse över mer avancerad filosofi börjar uppnås och utforskande av mer avancerade tekniker.

5. Rött bälte: Utövaren blir nu som solen själv. Med en glöd och skärpa som bara kan uppnås genom år av engagemang och övning. Precis som solen lyser på himlen kastar utövaren ljus över sin egna framsteg och strävar nu efter fulländning. Att bli mästare

6. Svart bälte: Som natthimlen full av stjärnor som lyser i mörkret lyser dem som har nått det svarta bältet som en källa för inspiration och vägledning för andra.

Såsom fröet blir till en ståtlig planta och solen och himlen samarbetar för att skapa en vacker dag så formar färgerna på bältena utövarens resa. Varje steg är en ny fas av tillväxt och förståelse.

Bemästra rädsla

En annan viktig gåva är hur utövarna inom Peters barngrupper lär sig att öva på svåra situationer. De lär sig konfrontera känslor som rädsla och osäkerhet och lära sig att ändå fortsätta framåt. Det skapar en känsla av mod som ger en kraft att ta sig an utmaningar med öppet sinne och en känsla av självsäkerhet.

 

Master Peter Logozar – Logosport 

Fortsätt läsa ”Personlig utveckling genom träning”

Personlig utveckling genom kreativitet

I en värld där livet ofta känns som en snurrig karusell av ansvar, arbete och rutiner, finns det en viktig aspekt som vi ibland glömmer bort – vår inre kreativitet och behovet att skapa något från själ och hjärta. Att engagera sig i kreativt skapande är inte bara en form av nöje det är också en nyckel till personlig utveckling och självupptäckt. För mig personligen är pennan min bästa reflektionskompis och måleriet den form av mindfullness jag föredrar bäst. Hur är det för dig? Vilket är dina kreativa uttryckssätt?

Utforska din inre värld

När vi ger oss tid och utrymme för kreativt skapande, öppnar vi dörren till vår inre värld. Målandet, skrivandet, musiken eller vilken form av kreativitet som vi väljer ger den oss möjligheten att utforska våra tankar, känslor och drömmar på djupet. Det hjälper oss att möta oss själva på djupet. Lite som att dyka ner i en skattkista av idéer och känslor som annars kanske skulle förbli gömda.

Självuttryck och autenticitet

Genom kreativt skapande kan vi uttrycka oss själva på ett sätt som ibland är svårt med ord. Det tillåter oss att vara autentiska och ärliga gentemot oss själva. Att ge form åt våra tankar och känslor på en målarduk eller i en melodi, hjälper oss att öppnar vi upp för en genuin form av självuttryck som kan vara svårt att uppnå på andra sätt.

Utmaning och tillväxt

Att engagera sig i kreativt skapande innebär ofta att stöta på utmaningar. Att försöka måla det vi ser i våra sinnen eller att hitta de rätta orden för att förmedla en känsla kan vara krävande. Men det är i dessa utmaningar som vi växer. Genom att ständigt sträva efter att förbättra vårt skapande lär vi oss uthållighet och att omfamna det okända.

Mindfulness och närvaro

Kreativitet innebär att vara närvarande i stunden. När vi målar, skapar musik eller skriver, förlorar vi oss i processen. Det blir som en form av mindfulness där vi helt och hållet fokuserar på det vi gör i stunden. Denna närvaro kan vara otroligt terapeutisk och hjälpa oss att släppa taget om oro för framtiden eller tankar om det förflutna.

Inspirationens flöde

När vi ger oss tid och utrymme för kreativitet öppnar vi dörren till inspirationsens flöde. Genom att tillåta oss själva att experimentera och utforska olika idéer, kan vi hitta oväntade och fantastiska lösningar på problem eller nya sätt att se på världen. Skapande kan vara vägen till vår inre röster. Anita är ett lysande exempel på detta.

Redan som barn hade Anita en konstnärlig sida som blommade ut i måleriet. Hon ägnade sig åt färgpaletter och penslar, skapade världar av skönhet och fantasi på duken framför henne. Men som så många av oss blev hon snart överväldigad av livets ansvar och prioriteringar och måleriet blev en dröm som fick stå på hyllan.

Men som en gammal vän som återvänder i ens liv blev konsten en del av Anitas historia igen. För ett tag sedan bestämde hon sig för att återuppta sin konstnärliga resa. Målandet blev hennes sätt att uttrycka sig själv, en terapeutisk flykt från vardagens påfrestningar och en sätt att hitta inre ro och avkoppling. Genom penseldragen och färgernas dans återupptäckte Anita en kreativitet som hade vilat inom henne i många år.

Anita Lindholm – Anilin Art – konst för alla

Måleriet blev mer än bara ett fritidsintresse för Anita. Det blev en livspussel som krävde tålamod, uthållighet och kreativitet. Genom varje målning fann hon den saknade pusselbiten. Konsten blev en resa av självupptäckt och personlig tillväxt, där hon lärde sig att omfamna sin kreativa sida och låta den blomstra.

Glädje och inspiration är som bränslet som driver hennes konstnärliga själ – ”detta betyder inte att jag blundar för de svåra eller smärtsamma aspekterna av livet. Tvärtom, jag omfamnar dem på mitt eget sätt och försöker med varje konstverk hitta skönhet och ljus även i det mörka”.

En av de mest inspirerande delarna av Anitas historia är hur hennes passion har gått i arv. Ett av hennes barnbarn har ärvt den samma konstnärliga gnistan och Anita har varit en stödjande kraft för att uppmuntra och odla denna talang. Att se det kreativa arvet fortleva ger Anita en känsla av stolthet och glädje och bevisar att kreativitet verkligen är en gåva som vi kan dela med våra nära och kära.

Anitas historia är en påminnelse om att det aldrig är för sent att återupptäcka sina passioner och omfamna sin kreativa sida. Livet kan ta oss på olika vägar men genom att lyssna på våra inre röster och ge utrymme åt våra drömmar kan vi uppleva en djupare nivå av personlig utveckling och självuttryck. Anita har visat oss att konsten är en tidlös resa av självupptäckt och glädje och att det är aldrig för sent att ta upp penseln och måla vidare på den duken som kallas livet.

Allt gott
Kristina

Författarens checklista för att ge ut din bok

Boken ”FÖRLÅT DÅ FÖR FAN Återta din inre kraft. Slut fred med dig själv och din historia för att ge ditt liv balans tillit och mening”.
FÖRLÅT DÅ FÖR FAN Återta din inre kraft. Slut fred med dig själv och din historia för att ge ditt liv balans tillit och mening.


Drömmen om att ge ut min egen bok har äntligen blivit verklighet! Men det kan vara överväldigande att veta var man ska börja och i vilken ordning saker ska göras. För att hjälpa dig på din resa har jag skapat en omfattande checklista som kommer att guida dig genom varje steg i processen, från idé till publicering.

Genom att följa denna checklista kommer du att känna dig mer förberedd och tryggare inför utgivningen av din bok. Det är en spännande och givande resa, men det kan också vara utmanande. Ge inte upp, låt inte osäkerhet eller rädsla hindra dig från att dela din berättelse med världen.

Att ge ut en bok – en spännande process.

Här är några tips att tänka på innan du skickar din bok till ett förlag:

1. Färdigställ ditt manus: Se till att din bok är väl genomarbetad och korrekturläst innan du skickar den till förlag. Ett professionellt intryck är viktigt. Jag använde mig av författare och skrivcoach Ellinor Wikman. Med hennes hjälp förbättrades mitt manus och hennes  kloka synpunkter förbättrade slutprodukten och gjorde det möjligt för mig att bli förlagsutgiven. 

Välja förlag

Undersök olika förlag och deras specialiteter. Välj förlag som passar din boks genre och tema för att öka chanserna att ditt manus blir intressant för dem. Jag sökte på olika bokhandlare på nätet och sökte därefter vidare på förlagens hemsidor.

Skapa en stark bokpresentation

Förbered en övertygande bokpresentation som inkluderar en sammanfattning av handlingen, målgruppen och varför din bok sticker ut. Jag valde också att skicka med citat från mina testläsare.

Första intrycket är viktigt

Det första kapitlet är ofta det som förlaget läser först. Se till att det är fängslande och fångar läsarens uppmärksamhet.

Skicka ett professionellt manus. Följ förlagets inlämningsanvisningar noga. Skicka in ditt manus i rätt format och med eventuella tillägg de begär.

Tålamod tålamod och åter tålamod

Att bli publicerad kan ta tid. Förvänta dig inte omedelbara resultat och var beredd på avslag. Många kända författare fick många avslag innan de blev framgångsrika.

Välj noga.

Rykte och referenser: Forska om förlagets rykte och sök efter recensioner eller rekommendationer från författare som redan har publicerats av dem.

Ta reda på om förlaget är öppet för nya författare och om de är mottagliga för att ta emot manus direkt från författare utan litterär agent.

Överväg om du föredrar ett stort etablerat förlag med bred distribution eller ett mindre förlag med mer personlig uppmärksamhet.

Fundera på dina egna förväntningar och mål med utgivningen. Vill du ha stort marknadsföringsstöd eller är du redo att ta mer ansvar för marknadsföringen själv?

Förlagets författarrelationer

Kontrollera om förlaget har en god relation med sina författare och om de är engagerade i att stödja och utveckla sina författare.

Marknadsföring och PR

Ta reda på hur förlaget planerar att marknadsföra din bok. Har de en stark marknadsföringsstrategi och PR-plan?

Kontakt och kommunikation

Ha en dialog med förlaget och se hur de kommunicerar med dig. En öppen och effektiv kommunikation är viktig.
Intresse och passion

Leta efter ett förlag som verkligen visar intresse och passion för din bok. Det kan göra en stor skillnad för din författarupplevelse.

Granska avtalen – ta hjälp

Granska avtalsvillkoren noggrant. Se till att du förstår royaltystruktur, rättigheter och eventuella begränsningar. Jag tog hjälp av författarförbundets jurist som gav mig bra hjälp som vägledde mig att välja mellan de två förlag som gett mig erbjudanden om utgivning.

Förstå vilka rättigheter förlaget kommer att kontrollera. Överväg om du vill behålla vissa rättigheter, som t.ex. film- eller översättningsrättigheter.

Läs det finstilta: Se till att du förstår alla aspekter av kontraktet och är nöjd med villkoren innan du skriver på.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du öka dina chanser att välja det bästa förlaget för din bok och din författarkarriär.

 

Överväg självpublicering

Om det är svårt att hitta ett traditionellt förlag, kan självpublicering vara ett alternativ. Det ger dig full kontroll över processen, men kräver också att du tar ansvar för marknadsföring och distribution. Detta alternativ sökte jag på innan jag fått erbjudanden från förlag.

 

Kom ihåg att varje steg är en möjlighet till tillväxt och lärande. Ge dig själv tid och tålamod för att göra din bok till det bästa den kan vara. Och viktigast av allt, glöm aldrig att ditt arbete är unikt och värdefullt. Du har skapat något speciellt som kommer att beröra och inspirera andra.

Så kära författare, ta tag i pennan och omfamna äventyret som ligger framför dig. Ge ut din bok med stolthet och passion, och låt den bli en del av den fantastiska världen av litteratur. Världen väntar på att höra din berättelse, så släpp lös din kreativitet och låt dina ord flyga fritt!

 

Allt gott

Kristina Claesson

Du kan inte förändra andra – Du kan däremot inspirera genom att vara en god förebild

Hur stöttar du utan att ta över. Ställ frågor, var ärlig, sätt gränser, visa empati respektera deras val. Var rädd om dig själv. Var en god förebild
“Eftertanke”

Hur stöttar du utan att ta över? Du kan inte förändra andra. Men du kan visa vad som är möjligt genom att vara en god förebild. Varje individ äger rätten att välja sin egen lösning, det är viktigt att minnas detta.

Att hjälpa andra utan att ta över kräver ett balanserat tillvägagångssätt som respekterar och främjar den andra personens självständighet och självförtroende. Du kan inte tvinga eller förändra någon annans beteende om de inte själva är villiga att göra en förändring. Varje individ har ansvar för sina egna val och handlingar.

Lyssna aktivt och visa empati

Ge personen tillfälle att uttrycka sig och lyssna uppmärksamt på deras behov och önskemål. Visa genuint intresse och uppmuntra dem att dela sina tankar och känslor utan att avbryta eller dominera samtalet.

Var en stödjande närvaro för personen och visa att du bryr dig om deras välbefinnande. Lyssna aktivt på dem och visa empati för deras känslor och upplevelser. Att ha en stöttande och förstående person vid sin sida kan ibland vara en viktig faktor i att vilja göra en förändring.

Det är viktigt att komma ihåg att människor har sin egen inre motivation och ansvar för att förändra sina destruktiva beteenden. Du kan erbjuda stöd, information och resurser, men den slutgiltiga beslutet och ansvaret för förändring ligger hos dem. Visa respekt för personens egen resa och deras unika upplevelser. Var empatisk och visa förståelse för deras känslor och perspektiv.

Vilket är det önskade läget?

Definiera och nå önskade framtidsscenarier. Istället för att fastna i problemen och dess orsaker, fokuserar du på att formulera tydliga mål och skapa en bild av hur livet eller situationen skulle se ut om problemet inte fanns. Identifiera och bygga vidare på befintliga resurser, styrkor och tidigare framgångar hos individen eller organisationen. Det handlar om att utnyttja dessa resurser för att hitta lösningar.

Om du utmaningen involverar en eller flera andra personer behövs samarbete där alla känner sig delaktiga.  Det innebär att båda/alla parter anses vara jämlika och att lösningar och mål skapas i samråd.

Be om tillstånd och respektera gränser

Innan du ger råd eller erbjuder hjälp, fråga personen om de är öppna för det och respektera deras svar. Var medveten om deras personliga gränser och var noga med att inte trampa över dem. Det handlar om att skapa en balans mellan att vara stödjande och att låta personen ha kontroll över sin egen process. Genom att hjälpa utan att ta över kan du främja självständighet och tillväxt hos den andra personen.

Erbjud dig att vara en resurs och vägledning, men låt personen ta ansvar för sina handlingar,  vara självständig och att fatta egna beslut. Stärk deras självförtroende genom att ge dem möjlighet att lösa problem och hantera utmaningar på egen hand. Visa förtroende för deras förmåga och stötta dem i deras egna ansträngningar.

Vad är ett första möjligt steg?

Ställ frågor och uppmuntra reflektion: Istället för att ge direkta svar eller lösningar kan du ställa öppna frågor som hjälper personen att reflektera över sin situation och sina möjligheter. Detta kan stimulera deras tankeprocess och bidra till att de hittar egna lösningar.

Ett litet steg i taget kan göra stora förändringar. Så utforska  och jobba för att identifiera dessa små steg där konkreta handlingar utforskas som kan leda till förändring och framsteg. Genom att bryta ner målen i mindre, hanterbara delar kan det kännas mer realistiskt och möjligt att agera på.

Förstärk det du vill ska upprepas

Positiv förstärkning och erkännande av framsteg och ansträngningar är viktiga. Genom att uppmärksamma och förstärka det som fungerar bra, kan man skapa en känsla av tillfredsställelse och motivation för att fortsätta arbeta mot målen.

Det mest kärleksfulla kan vara att sätta en gräns

Om du  umgås med någon som på olika sätt har destruktiva beteenden, kan du dela den med personen på ett icke-dömande sätt. Det kan vara att presentera fakta. Berätta om konsekvenserna eller dela personliga erfarenheter. Men kom ihåg att det är upp till dem att ta till sig informationen och fatta beslut om förändring.

Du kan erbjuda att hjälpa personen att hitta resurser eller professionellt stöd om de är öppna för det. Det kan vara att hänvisa dem till terapi, självhjälpsgrupper eller andra relevant stödverksamheter. Men det är viktigt att komma ihåg att personen själv måste vilja ta emot hjälp och aktivt delta i förändringsprocessen.

Om personens destruktiva beteende påverkar dig eller din egen hälsa negativt, är det viktigt att sätta tydliga gränser och ta hand om dig själv. Ibland kan det vara nödvändigt att dra sig tillbaka eller söka egen hjälp om situationen blir ohållbar.

 

Det är coolt att vara snäll- Minns att detta innefattar även dig själv

 

Allt gott

Kristina