Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Ramadan

Ramadan (arabiska: رمضان) är i den muslimska kalendern den nionde månaden och en helig fastemånad som är en av islams fem pelare. Ramadan är den månad under vilken Koranen först uppenbarades för profeten Muhammed. Under 29 eller 30 dagar måste alla muslimer fasta, det vill säga avhålla sig från att äta, dricka, röka och ha sexuellt umgänge från gryning till solnedgång (Koranen 2:183-187).

Den arabiska texten i Koranen 2:185 om fastemånaden ramadan.
Under hela månaden Ramadan då Koranen blev uppenbarad till ledning för människorna och en otvetydig lära om vad gott är, då skall de av er fasta som är hemmavarande. Den som är sjuk eller på resa kan fasta lika länge en annan tid, bara ni alltid håller det fastställda antalet fastedagar och tackar Allah för att han fört er på rätt väg. Allah vill göra det lätt för er och inte svårt. Var honom tacksamma för det! (Åke Ohlmarks tolkning).

Som förra året så ska Fadi fasta och förra året klarade han det galant 😊 och med hans envishet som kommer han klara det i år med 😊.

Till startsidan