Skip to content

Känslor är information från ditt inre till dig

Känslornas budskap Ingen av oss är förskonade från smärtsamma känslor och händelser. Det är en naturlig del av livet. Jag möter många som gör allt för att inte känna de oönskade känslorna. De jobbiga och de svåra. Visste du om att de som trycker undan vissa känslor blir mindre mottaglig för alla känslor? Även deContinue reading “Känslor är information från ditt inre till dig”