Personlig utveckling genom träning

Seger efter att ha tränat och utvecklats

Träning ett kraftfullt verktyg

Träning är en av de mest kraftfulla verktygen för att stärka både kropp och sinne. Oavsett om du är en van träningsentusiast eller just har börjat utforska träningens fördelar finns det en rad sätt på vilka träning kan ge dig en känsla av styrka och välbefinnande.

I en värld fylld av olika träningsformer är det något speciellt med taekwondo. Det är inte bara en kampsport det är en livsstil som kan leda till djupgående personlig utveckling och styrka. Jag ska villigt erkänna att när min äldste som ville börja var jag först skeptisk, det kändes våldsamt, men efter att jag suttit med och tittat på medan barnen tränade ändrade jag min uppfattning. Det var så jag första gången kom i kontakt med Peter Logozar. Han fick mig att se att träningen inte bara handlade om att bemästra tekniker utan också om att bemästra sig själv.

Genom träningen lär man sig uthållighet, tålamod och att hantera motgångar berätta Peter. Det präglar inte bara ens fysiska kropp, utan också ens mentala inställning. Själv har han utövar sporten i 40 år. Att fortsätta trots utmaningarna som träningen bjuder på smittar lätt av sig på andra områden av livet.

Livsregler och livsstil

En av de främsta principerna inom kampsport är respekt och ödmjukhet Genom att praktisera dessa principer i träningen lär man sig att behandla andra med värdighet och förståelse. Denna ödmjukhet sträcker sig även till ens eget jag, vilket skapar en balanserad syn på styrka och svaghet. Att vara en del av en gemenskap som stöttar och utmanar varandra skapar en känsla av samhörighet och tillhörighet som är så viktig för alla människor.

Självdisciplin och Uthållighet

Inom kampsport upprepar man olika tekniker och övar om och om igen. Denna mentalitet kan överföras till andra områden av livet som skolan där barnen förstår att genom repetion förbättras dina kunskaper och vid utmaningar som kan mötas med samma beslutsamhet och ihärdighet.


En balansakt mellan den fysiska och mentala sidan.

Att behålla fokus i stridens hetta och att överkomma rädsla kräver mental styrka och närvaro i stunden. Denna fokus och mentala skärpa kan appliceras på allt från arbete till personliga relationer och hjälpa en att hantera stress och press.

Att lära sig kontrollera sina rörelser och reaktioner i kampsport är lika viktigt som att kontrollera sina känslor i vardagen. Genom att utveckla självkontroll lär man sig att inte låta ilska, rädsla eller frustration ta över. Detta ökar även ens förmåga att förstå andras känslor och agera med empati.

Utveckling sker stegvis

Inom taekwondo, liksom i livet sker utveckling genom övning. Men inom kampsporten blir delmålen och utveckling tydlig och visar sig i bältets olika färger och .

1. Det vita bältet representerar oskulden hos den som precis påbörjat sin resa. Precis som fröet i jorden är detta stadiet en början, en möjlighet att lära och växa.

2. Gult bälte: När tiden går och utövaren fortsätter att öva och träna börjar solens värme (det gula) att påverka. Utövaren tar första steget mot att blomma och växa sig starkare.

3. Grönt bälte: Med grönt bälte blir utövaren som en planta. Färgen representerar tillväxt och utveckling. Precis som utövaren fördjupar sin kunskap och sina färdigheter så strävar plantan mot solen

4. Blått bälte:är det som om utövaren når upp mot himlen och strävar efter nya höjder. Den djupblå färgen symboliserar mognad och fördjupning av färdigheter som uppnåtts. Förståelse över mer avancerad filosofi börjar uppnås och utforskande av mer avancerade tekniker.

5. Rött bälte: Utövaren blir nu som solen själv. Med en glöd och skärpa som bara kan uppnås genom år av engagemang och övning. Precis som solen lyser på himlen kastar utövaren ljus över sin egna framsteg och strävar nu efter fulländning. Att bli mästare

6. Svart bälte: Som natthimlen full av stjärnor som lyser i mörkret lyser dem som har nått det svarta bältet som en källa för inspiration och vägledning för andra.

Såsom fröet blir till en ståtlig planta och solen och himlen samarbetar för att skapa en vacker dag så formar färgerna på bältena utövarens resa. Varje steg är en ny fas av tillväxt och förståelse.

Bemästra rädsla

En annan viktig gåva är hur utövarna inom Peters barngrupper lär sig att öva på svåra situationer. De lär sig konfrontera känslor som rädsla och osäkerhet och lära sig att ändå fortsätta framåt. Det skapar en känsla av mod som ger en kraft att ta sig an utmaningar med öppet sinne och en känsla av självsäkerhet.

 

Master Peter Logozar – Logosport 

Gåvan att ge och bidra

Precis som en lärare som sår frön av visdom i sina elever, så är det en ärofull plikt för den som har nått en högre grad inom taekwondo att fungera som en mentor och guide för de som är nya i resan. Denna princip är rotad i den djupa förståelsen att ta emot är en förmån men att ge tillbaka är en ännu större välsignelse. Det är som att överföra en eld som alltid brinner starkare där de lärdomar som har passerat genom tiden förbättras och berikas av varje ny generation. Den kunskap som lärs ut blir en gåva som lever vidare, och varje individ som mottar den har möjligheten att bygga vidare på den grund som har lagts.

En fredligare värld

Taekwondo omfattar också anda av gemenskap. Utövare tränar tillsammans och stöttar varandra i deras strävan efter förbättring. Den sammanhållningen bygger en känsla av samhörighet som överträffar etnicitet, nationalitet eller kulturell bakgrund. Denna gemenskap ger en påminnelse om vår globala enighet och hur vi alla kan samarbeta för att bygga en fredligare värld.

En annan central princip inom taekwondo är självförtroende. Genom att utveckla självförtroende lär sig utövare att vara säkra i sig själva utan att dominera eller förlöjliga andra. Denna självkänsla hjälper till att skapa en miljö där människor känner sig trygga att uttrycka sig och samarbeta.

Det är också värt att nämna den etiska dimensionen av taekwondo. Utövare uppmanas att följa en kod för etik och moral, vilket innefattar ärlighet, ödmjukhet, tålamod och lojalitet. Dessa dygder är grundpelare för att bygga relationer byggda på förtroende och att främja en kultur av fred och förståelse

Träning kan vara så mycket mer

Träning ger så mycket mer än bara ökad fysisk styrka den ger också en ökad självkännedom. Genom att pressa sig själv till sina gränser och överkomma mentala hinder, utvecklar man en känsla av självförtroende och självkännedom som strålar ut i andra aspekter av livet. Att känna sig stark både fysiskt och mentalt ger en känsla av att man kan klara av vad som än korsar ens väg.

Träning är en kraftfull källa till styrka på olika plan – fysiskt, mentalt och emotionellt. Genom att träna regelbundet kan du uppleva ökad fysisk styrka, mental klarhet, självförtroende, energi och bättre sömn. Så nästa gång du ställer dig på träningsmattan eller går ut för en löprunda, kom ihåg att du inte bara stärker din kropp – du stärker hela dig själv.

 

Allt gott

Kristina

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *