Agera medvetet, lyssna till dina inre behov – Du äger kraften att förändra!

Agera medvetet, lyssna till dina inre behov - Du äger kraften att förändra!
Magnoliadrömmar

Finns du där för dig själv?

Du har kanske läst och hört begrepp som härvarande, centrerad, medveten. För mig innebär det att hela jag på samma plats. Min kropp och minna sinnen är här och nu på den plats som jag befinner mig. Men så har det inte alltid varit.  För mig har det efter min utbrändhet (stressrelaterad utmattningsreaktion) blivit nödvändigt att under dagen, samla ihop mig och känna in kroppen. Lyssna av vad jag behöver och reflektera över vad som är viktigast här och nu. Så att jag lättare kan prioritera och lägga tid på rätt saker. Jag behöver komma i kontakt med min själ , medvetenheten bakom mina tankar och känslor och få tillgång till vägledningen som den ger mig.

 

Att agera medvetet

Att vara medvetenheten bakom mona tankar och känslor hjälper mig att agera medvetet istället för att reagera på yttre stimulis och historien mönster. Jag tar tillbaka mina valmöjligheter genom att jag numera lättare ser vad mina reaktioner grundar sig i. Till exempel vet jag att jag tycker att höga röster känns hotfulla. Även när det kan handla om sunda gränser och konstruktiv kritik. Trots detta reagerar min kropp med att vilja fly och ta skydd. Kroppen är ett fantastiskt redskap och vill mig bara väl i sina försök att skydda mig.

 

Kroppen reagerar på något den känner igen som smärtsamt och försöker skydda oss

Då jag som barn var utsatt för psykisk och fysisk våld. Med hjälp av mitt intellekt vet jag att jag reagerar på detta sätt även i situationer där det inte är fara och färde. Jag vet också att om jag matar rädslan med att agera som den är sann och få späder jag på bilden om fara. Vilket gör att kroppen fortsätter agera. Det jag behöver då är att trygga mig själv. Programmera om kroppens kod om fara där den inte har med verkligheten att göra.

 

Visa att det är tryggt och att du finns där för dig

Om jag inte återtar min kraft är det svårare att styra mina reaktioner. Jag behöver andas med i magen, agera som jag hade gjort när allt är väl, som talar om för mitt inre att allt är tryggt. Dvs göra tvärtemot vad jag helst vill vilket är att andas högt (som vi gör när vi är stressade) spänna kroppen för att vara beredd att fly. På detta sätt triggar jag även andra mindre. Då vi reagerar på varandras kroppsspråk. Jag är fortfarande vaken och allert, samtidigt som jag har tillgång till sinnenas klarhet. Dem som går förlorade om jag stannar i slåss och fly läget.

I sanning har det tagit tid att nå hit och det är inte alltid som jag lyckas. Men när jag lyckas blir mötena med andra bättre, mindre konfliktfyllda och möjligheten att hitta lösningar ökar drastiskt. Då mitt agerande är medvetet och jag har klarat av att stå kvar i min egen sanning och kraft oavsett vad som händer runtomkring mig.

 

Du kan återta din inre kraft

När jag var liten såg jag mig själv som kraftlös och svag. Barn som utsätts för kränkningar av närstående, slutar inte att älska dem. De slutar älska sig själva. Kanske var det därför jag gav bort min kraft till den man jag kallade pappa, för att få hans godkännande och uppskattning. Jag anpassade mig, kuvade mig själv och krympte.

Det tog tid att som vuxen lära om. Förstå att det aldrig handlade om att jag inte dög. Utan om att han inte hade förmågan att ge mig det jag behövde. Jag fick fylla på mig själv inifrån. Återupptäcka mig själv på nytt. Jag skulle aldrig få hans kärlek för att jag givit upp mig själv. Det enda som det lett till var känslan av tomhet och ensamhet. Då jag inte funnits där för mig själv.

 

Lyssna till din  längtan och dina behov

Jag läkte sakteliga när jag började ta hand om och lyssna till mina egna behov och min egen inre längtan. Jag började göra det som var viktigt för mig. Tvingade mig själv att samla modet att visa mig som jag. Vet du – det var underbart! Att få äkta kärlek och bekräftelse! Men främst att inse att när jag nu kunde se mitt värde var jag inte längre lika känslig för andras feedback. Deras åsikter och respons definierade inte längre mig.

Så gör val som stärker din egenkraft och dom hjälper dig att stå stadigt i livet även när det blåser

 

Jag önskar dig allt gott

Du är bäst

Kristina

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *