Små förändringar som gör stor skillnad

Små förändringar som ger stora skillnader
Allt leva ett medvetet liv. Där du är medveten om att dina dagliga val skapar ditt liv.


Hej värdefulla du!

Jag möter många som kämpar och jobbar hårt. Men även de som får mycket gjort utan kampen. Skillnaden tror jag för det första ligger i hur deras egenvärde ser ut. För det andra hur väl de tar hand om sig själv för att orka med allt de vill och behöver.

Små aktiviteter som gör stor skillnad i det vardagliga livet. Vardagsrutiner som genom mindre förändringar kan ge fantastiska resultat. Här pratar jag inte bara om att lägga till mer. Utan lika mycket om vad du tar bort. Vad du prioriterar att lägga din tid på är avgörande för det slutgiltiga resultatet.

Grunden du står på avgör hur stadigt du kan bygga vidare och skapa det du behöver och önskar. Det finns många små förändringar du kan göra för att förbättra ditt liv. Här är några exempel:

 

Skapa en god morgonstund

Att ha en strukturerad morgonrutin kan ge dig en bra start på dagen. Det kan inkludera saker som att vakna tidigt, träna, meditera eller läsa en bok.

 

Utmana dina tankegångar

Försök att vara medveten om dina tankar och försök att vända negativa tankar till positiva eller realistiska tankar. Det kan hjälpa till att minska stress och öka ditt välbefinnande. Vad är objektivt sant? Hur mår jag av att tänka så här? Hjälper det mig att nå mina mål? Om inte förändra dina tankar.

 

Vaknat du utvilad efter en god natts sömn?

Se till att du får tillräckligt med sömn varje natt. En god natts sömn påverkar ditt humör, din energinivå och ditt allmänna välbefinnande.

 

Har du fysisk aktivitet som du tycker om?

Att röra på sig regelbundet har många hälsofördelar. Det kan hjälpa till att minska risken för sjukdomar, öka energinivån och förbättra ditt humör.

Skapa balans i livet

Försök att skapa en balans mellan arbete, fritid och vila. Prioritera tid för avkoppling och aktiviteter som ger dig glädje och lugn.

 

Din livsåskådning påverkar

Hur du ser på dig själv och livet påverkar dina val.  Är du en lösningssökare eller en felfinnare? Ta några minuter varje dag för att reflektera över vad du är tacksam för. Det kan hjälpa till att öka din lycka och uppskattning för det du har i livet.

 

Rätt näring ger energi

Vilken energi fyller du på din fantastiska kropp med? Fyll på med god,  fräscht och ändamålsenlig mat och dryck för det just din kropp behöver.

 

Begränsa skärmtiden

Att spendera för mycket tid framför skärmen kan påverka din sömn och ditt välbefinnande. Försök att sätta gränser för din skärmtid och prioritera aktiviteter som inte involverar skärmar.

 

Gör något idag som ditt framtida jag kommer tacka dig för!

Om du ser på vad du önskar. Hur väl stämmer ditt agerande, dina handlingar med det du säger dig vilja skapa? Fråga dig själv varje dag: Vad är viktigast just nu?

Dessa är bara några exempel på små förändringar som kan göra en stor skillnad i ditt liv. Kom ihåg att det är viktigt att hitta vad som fungerar bäst för dig och anpassa dem efter dina egna behov och mål.

 

Jag önskar dig dig ett magiskt liv.

Allt gott

Kristina

Längtan att förändra mitt liv

Hur skulle det vara att vakna till en dag där du ser fram emot vad du tänker fylla den med? Och när dagen går mot sitt slut, vore det inte härligt om du med stolthet kan tänka tillbaka på dagen som förflutit med glädje.

Längtan att förändra något är en stark drivkraft som kan motivera oss att förändra oss själva och våra liv. Längtan kan uppstå när vi känner att det finns något som saknas eller när vi strävar efter att uppnå något mer meningsfullt och tillfredsställande.

Här är några sätt på vilka längtan kan driva oss till förändring:

 

Uppfyllande av behov

Längtan kan uppstå när vi känner att våra grundläggande behov inte är tillfredsställda. Det kan vara behov av kärlek, anknytning, trygghet, framgång, äventyr eller självförverkligande. Längtan motiverar oss att söka efter sätt att uppfylla dessa behov och skapa en förändring som kan ge oss större tillfredsställelse och välbefinnande.

 

Sökande efter mening

Människor strävar ofta efter att leva meningsfulla liv och känna att de bidrar till något större än sig själva. Längtan kan vara en pådrivande faktor som får oss att ifrågasätta vår nuvarande situation och söka efter en mer meningsfull väg eller ett syfte i livet.

 

Personlig tillväxt och utveckling

Längtan kan uppstå när vi känner att vi fastnar eller stagnerar i vårt personliga eller professionella liv. Vi kan känna en stark önskan att växa, utvecklas och utmana oss själva på nya sätt. Längtan driver oss att ta risker, lära oss nya färdigheter och utforska nya möjligheter för personlig utveckling.

 

Övervinna hinder

Ibland kan längtan uppstå när vi ställs inför hinder eller utmaningar i livet. Längtan motiverar oss att övervinna dessa hinder, lära oss från våra misstag och skapa förändring för att nå våra mål eller drömmar.

 

Sökande efter lycka och välbefinnande

Längtan kan driva oss att söka efter mer lycka och välbefinnande i våra liv. Det kan handla om att göra förändringar som frigör oss från negativa relationer eller situationer, eller att skapa en miljö som främjar vårt välbefinnande. Längtan kan också driva oss att prioritera vår fysiska och mentala hälsa för att uppnå en bättre livskvalitet.

Det är viktigt att komma ihåg att längtan är individuell och kan variera från person till person. Det är också en dynamisk process som kan förändras över tid. Att vara medveten om vår längtan och lyssna på den kan hjälpa oss att identifiera vad vi behöver för att skapa meningsfulla förändringar i våra liv.

 

Själslig växtvärk

Rädslor kan begränsa dig och längtan efter något är det som driver dig framåt. En viktig lärdom jag fick med mig när jag deltog i en kurs med Carolina Gårdheim var hur jag lättare kan veta när rädslorna är själslig växtvärk och dags att utmana mig och skillnaden när min magkänsla sa nej.

Själslig växtvärk är när jag tvivlar på min egen förmåga och huruvida jag kan klara av en uppgift samtidigt som min längtan berättar för mig vad jag skulle vilja åstadkomma. Men även när mitt inre visar på det som jag behöver göra för att må bra av på sikt. Även om det känns utmanade i nuläget.

 

Nyfiken på att vara autentisk?

Ibland kan nyfikenhet driva dig att ta reda på mer. Det är lätt att fokusera på uppgiften för den intresserar dig lockar dig. Effektivt jobbar du dig igenom det som behövs och du vilar efteråt i en känsla av härlig tillfredsställelse när dagen gått mot sitt slut. Jag pratar om när du utför uppgifter som känns som DU! När du upplever dig vara på rätt plats, framgångsrikt sysselsatt med rätt uppgift.

Känslan att vara autentisk sig själv är skön. Här fyller du på dig själv även om det är fysiskt och mentalt ansträngande. Du behöver naturligtvis fortfarande ge dig din kropp det den behöver med mat rörelse och vila. Men jämfört denna känsla med upplevelsen när du går emot dig själv, dina värderingar och ideal. Eller när du agerar tvärtemot vad din magkänsla säger dig. Då ropar kroppen nej!

 

Ta hand om det som skaver

Ibland skaver livet och känns tungt. Oavsett om det är fysisk eller psykisk smärta visar den dig vad du behöver ta hand om. Ibland hjälper denna smärta dig att ta dig vidare. Obehagskänslorna och behovet att förändra situationen driver dig vidare och gör att du övervinner rädslorna för det okända.

Rädslorna precis som alla andra känslor är information från ditt inre till dig. Som visar dig på vad du behöver. Hur du mår efter en aktiviteter bär på mycket information.

 

Själs -JA!

Så hur kan du hjälpa dig själv att vara sann mot dig själv lite oftare? Känn in och hörs kroppens själs-JA. Om själen säger JA men du tvekar eller är osäker på huruvida du klarar uppgiften. Om du har de resurser som krävs. Fråga dig själv om detta är viktigt för dig eller inte? Om det är viktigt, vad kan vara ett första möjligt steg att närma dig detta? Du behöver inte ha hela bilden klar för dig redan nu. Min erfarenhet är att för varje delmål, för varje steg jag tar framåt, kommer vägen bli tydligare.

Ha tillit till din egen förmåga att skapa det som du behöver. minns också att när du säger JA till något väljer du bort något annat. På samma sätt möjliggör dina NEJ att du säger JA till något annat. Så välj klokt med själ och hjärta och med hjälp av din logik, vad som är bästa valet i förlängningen även om det kan kännas motigt nu.

Jag önskar dig ett liv i glädje och tacksamhet

Allt gott

Kristina

 

Barn som tvingas umgås med sin förövare

Konsekvenserna för ett barn att tvingas umgås med sin förövare
Maskrosbarnet som nu blommar

Jag var ett barn som tvingades umgås med mina förövare. Jag behöll hemligheterna inom mig upp till vuxen ålder och sa endast det jag blivit upplärd att uttrycka. Hur skulle jag våga annat när konsekvensen annars hade kunnat bli att bli inkastad i en hundbur.

I dag har jag läkt mina sår och har jobbat större delen av mitt yrkesliv inom socialt arbete. Jag kommer alltid välja att värna om dem som far illa. Använda min röst för att skydda dem vars röst har tystnat och stötta dem på det sätt jag kan att återta sin inre kraft och våga ta plats, synas och höras på nytt.

 

Allvarliga konsekvenser på barnets anknytning

Anknytning är den emotionella bandet som utvecklas mellan ett barn och dess omsorgspersoner spelar en avgörande roll för barnets känsla av säkerhet, trygghet och förmåga att reglera sina känslor.

Om ett barn tvingas interagera med sin förövare kan det leda till en rad negativa effekter på deras anknytning. Barnet kan känna sig förvirrat, rädd, osäker och otrygg i relationen till förövaren. Det kan leda till en känsla av ambivalens och konflikt inom barnet, eftersom de samtidigt kan uppleva både kärlek och rädsla gentemot förövaren. Dessa störningar i anknytningen kan påverka barnets förmåga att bilda hälsosamma och trygga relationer senare i livet.

 

Långsiktiga konsekvenser

Långsiktiga konsekvenser för ett barn som tvingas umgås med sin förövare kan vara följande:

1. Förtroendeproblem: Barnet kan utveckla allvarliga förtroendeproblem och ha svårt att lita på andra människor, eftersom förövaren som borde ha varit en trygg person har kränkt deras förtroende.

2. Känslomässiga problem: Barnet kan uppleva en rad känslomässiga problem, såsom ångest, rädsla, ilska, skam och skuld. Dessa känslor kan påverka deras förmåga att reglera sina egna känslor och skapa stabila relationer senare i livet.

3. Bristande självkänsla: Att tvingas umgås med sin förövare kan skada barnets självkänsla och självförtroende. De kan känna sig skyldiga och skambelagda för det som har hänt, vilket kan påverka deras självbild negativt.

4. Sociala svårigheter: Barnet kan ha svårt att interagera med andra människor och etablera hälsosamma sociala relationer. De kan känna sig isolerade eller inte kunna skapa förtroende med andra på grund av de trauman de har upplevt.

5. Beteendeproblem: Vissa barn kan visa beteendeproblem som ett resultat av att tvingas umgås med sin förövare. Det kan inkludera aggressivitet, självskadebeteende, drog- eller alkoholmissbruk eller andra destruktiva beteenden.

Det är viktigt att barnet får adekvat stöd och professionell hjälp för att hantera dessa konsekvenser och arbeta mot läkning och återhämtning. Specialiserade terapeuter och stödgrupper kan vara till stor hjälp för att underlätta processen.

 

Maskrosbarnet som blommar

Jag låter inte längre min historia att definiera mig eller vad jag gör och tack vare att jag jobbat med mig själv och min personliga utveckling så lever jag i dag ett gott liv. Det är möjligt att sluta fred med sig själv och sin historia. För mig har det också varit viktigt att något gott ska gå komma ut av det som skedde. Jag har gått vägen och kan därför stå med en lykta i mörkret för att visa vägen ut. Jag kommer göra allt det som står i min makt för att försöka göra skillnad.

 

Barnets bästa ska gälla

Det är av yttersta vikt att skydda barnet från sin förövare och ge dem möjlighet att bygga upp trygga och stöttande relationer med vuxna som kan erbjuda dem en säker och kärleksfull miljö. Professionell hjälp och stöd kan vara avgörande för att barnet ska kunna bearbeta sina upplevelser och främja en hälsosam anknytning.

För att barnet ska kunna påbörja sin läkningsprocess är det viktigt att de befinner sig i en miljö där de känner sig trygga, skyddade och där de inte riskerar att utsättas för ytterligare övergrepp eller trauman. Det är därför viktigt att barnets behov och säkerhet prioriteras och att barnet får adekvat professionell hjälp och skyddande åtgärder för att underlätta deras läkningsprocess och främja deras välbefinnande.

 

Ökad utbildning och medvetenhet behövs

I mitt fall var det den sköra mamman som var den stabila och den charmige vältalige mannen som var förövaren. En efter en av dem runtomkring oss hotades till tystnad. Det behövs ökad utbildning och medvetenhet hos professionella inom socialtjänst, polis och rättssystem för att kunna identifiera och agera på tecken på övergrepp. Vid misstanke om övergrepp är det också viktigt att barnet har tillgång till en trygg och konfidentiell miljö där de kan berätta om sina upplevelser utan rädsla för repressalier. Att barnet får stöd från specialiserade yrkespersoner, som psykologer eller terapeuter, för att bearbeta sina upplevelser och främja deras återhämtning.

Genom att stärka barnets röster, utbilda och informera samhället och förbättra samarbetet mellan olika myndigheter kan vi arbeta för att minska risken för att föräldern som begår övergreppen skyddas och se till att barnets bästa intressen prioriteras.

 

Vi får aldrig ge upp

Det är viktigt att fortsätta arbeta för att förbättra lagar och system för att skydda barnets bästa intressen. Genom att höja medvetenheten om de konsekvenser som barn kan uppleva när de tvingas umgås med sina förövare kan vi förhoppningsvis öka förståelsen och informera beslutsfattare om vikten av att prioritera barnets säkerhet och välbefinnande.

Genom att aktivt delta i samhällsdebatten, stödja organisationer som arbetar för barns rättigheter och involvera sig i att påverka politiska beslut kan man bidra till att skapa förändring och förbättra lagstiftningen för att bättre skydda barn som befinner sig i sådana situationer.

 

Allt gott

Kristina

Läka barndomarna trauman i vuxen ålder

Vad kan jag göra själv för att bearbeta trauman?
Från ett utsatt barn till att idag vara en kvinna som står i min fulla kraft


Att läka trauman från barndomen i vuxen ålder på egen hand kan vara en utmanande process, men det är möjligt med rätt strategier och verktyg. Jag har själv överlevt både fysiska och psykiska och sexuella övergrepp. De sår som lever kvar behöver inte definiera dig och dina framtida möjligheter. Det finns mycket du kan göra på egen hand. 
Här är några tips som kan vara till hjälp:

 

Skapa medvetenhet

Bli medveten om dina trauman och hur de påverkar dig i ditt dagliga liv. Det kan vara till hjälp att identifiera specifika händelser eller mönster som har format dina trauman och förstå deras påverkan på dina tankar, känslor och beteenden.

 

Kunskap

Utbilda dig själv. Lär dig om trauma och dess effekter. Det finns böcker, artiklar och online-resurser som kan ge dig en djupare förståelse för trauma och olika läkningsmetoder för att läka trauman.

 

Sök stöd

Det är lättare att vara stark och modig när du har andra vid din sida som tror på dig. Håller dig när du tvekar om du kan eller vågar. Personer som lånar ut sitt hopp till dig när du så behöver. Det kan vara värdefullt att söka stöd från betrodda personer i ditt liv som lyssnar och stöttar dig. 


Att prata med någon som du litar på kan hjälpa dig att bearbeta dina känslor och upplevelser. Det kan vara en vän, familjemedlem eller en professionell utbildad terapeut eller kurator. Om du inte har stödpersoner i din närhet kan stödgrupper eller online-forum vara ett alternativ.

 

Självomsorg

Ge dig själv tid och utrymme för självomsorg. Identifiera aktiviteter som ger dig glädje och lugn, och ägna regelbunden tid åt dem. Det kan vara allt från att läsa en bok, gå i naturen, skriva, skapa konst eller lyssna på musik.

 

Skapa förståelse

Gräv djupare. Utforska dina trauman genom att reflektera över dina minnen, tankar och känslor. Försök att skapa förståelse för de mönster och överlevnadsstrategier som du kan ha utvecklat som ett resultat av dina trauman. Att förstå dessa mönster kan hjälpa dig att bryta dem och göra förändringar.

 

Ta hand om din fysiska hälsa

Fysisk hälsa kan påverka din mentala och emotionella välbefinnande. Se till att äta hälsosam mat, få tillräckligt med sömn och motionera regelbundet. Att ta hand om din kropp kan hjälpa dig att bygga upp styrka och motståndskraft under läkningsprocessen.

 

Använd kreativa uttrycksformer

Kreativa uttrycksformer som konst, skrivande eller dans kan vara kraftfulla verktyg för att bearbeta trauman. Uttryck dina känslor och upplevelser genom dessa medier och låt din kreativitet vara en del av din läkningsprocess.

 

Självmedkänsla och tålamod 


Var tålmodig och snäll mot dig själv: Att läka trauman tar tid och varje persons läkningsresa är unik. Var tålmodig och snäll mot dig själv under hela processen. Tillåt dig själv att känna alla känslor som kommer upp och ge dig själv tid att läka i din egen takt.

 

Hitta sätt att slappna av

Att hitta sätt att slappna av och minska stressnivåerna kan vara en viktig del i att hantera ett trauma. Det kan vara genom meditation, yoga, eller andra avslappningsövningar.

 

Klokt och modig att söka hjälp

Minns att det är klokt och modigt att söka professionell hjälp av en psykosocial resurs, terapeut eller legitimerad psykolog om du känner att traumat påverkar dig djupt och du behöver hjälp att komma vidare.

 

Jag önskar dig allt gott

Kristina

Sluta fred med sig själv

Slut fred med dig själv och din historia
”Släktträdet”

Att sluta fred med din historia och hitta balans, tillit och mening i livet kan vara en utmaning, men här är några tips som kan vara till hjälp:

 

Erkänna det förflutna

Försoning med det förflutna är en viktig del av att sluta fred med din historia. Acceptera det som har hänt och släpp eventuell ilska, sorg eller bitterhet som du bär på. Det betyder inte att du glömmer eller bagatelliserar, utan snarare erkänna att det hände. Besluta sig för att det inte längre behöver definiera de möjligheter du ger dig själv.

Utmana dig själv att våga det som är viktigt för dig

Att våga det som är viktigt men också läskigt och ovant kan vara en utmaning, men det finns några sätt att hjälpa dig själv att ta steget demon att identifiera din rädsla. Förstå vad det är som skapar rädsla för dig när det gäller det specifika ämnet eller handlingen. Genom att vara medveten om rädslans källa kan du arbeta med den mer konkret.

Bryt ned det i hanterbara steg

Om det känns överväldigande kan det vara till hjälp att bryta ned det du vill göra i mindre, mer hanterbara steg. På så sätt blir det mindre skrämmande och du kan ta det i en takt som känns bekväm för dig.

Utmana dina negativa tankar

Rädsla och ovilja att göra något nytt kan ofta vara kopplade till negativa tankar eller självförtroende. Utmana dessa negativa tankar genom att reflektera över dina tidigare framgångar och påminna dig själv om att du har förmågan att klara av det som är läskigt.

Sök stöd

Att ha stöd från andra kan vara till stor hjälp när man står inför något läskigt och ovant. Diskutera dina rädslor och planer med personer som du litar på och som kan ge dig råd eller uppmuntran.

Det du fokuserar på växer

Fokusera på möjligheter och positiva utfall istället för att fastna i rädslan. Visualisera framgång och föreställ dig hur det skulle kännas att övervinna din rädsla. Detta kan hjälpa dig att skapa en mer positiv och tillitsfull inställning.

Ta ansvar för ett litet steg i taget

Utmana dig själv genom att ta små steg utanför din komfortzon varje dag. Ju mer du utsätter dig för det som är läskigt och ovant, desto mer van kommer du att bli vid det och desto mindre skrämmande kommer det att kännas med tiden.

Kom ihåg att det är normalt att känna rädsla när man står inför det som är nytt och ovant. Ge dig själv tillåtelse att vara modig och ta det i din egen takt. Var snäll mot dig själv och fira dina framsteg längs vägen.

 

Utveckla självmedkänsla

Var snäll mot dig själv och ge dig självmedkänsla. Tillåt dig själv att känna och bearbeta känslor som kan dyka upp. Det kan vara till hjälp att praktisera mindfulness eller meditation för att skapa en ökad medvetenhet om dina egna tankar och känslor.

 

Sätt upp tydliga gränser

För att hitta balans och tillit i livet är det viktigt att sätta upp tydliga gränser. Lär dig att säga nej när det behövs och prioritera din egen välbefinnande. Detta hjälper dig att undvika att fastna i gamla mönster och relationer som inte längre är givande.

 

Ensam är inte starkast

Att sluta fred med sin historia kan vara en utmaning på egen hand. Överväg att söka stöd från en terapeut, coach eller supportgrupp. De kan erbjuda dig verktyg, perspektiv och stöd i din resa mot att hitta balans och mening.

 

Lev i nuet

Fokusera på nuet och vara närvarande i ditt liv. Släpp taget om det som varit och låt inte oro för framtiden hindra dig från att uppskatta de små glädjeämnena som finns i ditt liv just nu.

Kom ihåg att resan att sluta fred med din historia och hitta balans är personlig och unik för varje individ. Var tålmodig med dig själv och tillåt dig själv att växa och utvecklas i din egen takt.

 

Allt gott

Kristina

Slut fred med dig själv och din historia för att ge ditt liv balans tillit och mening.
I min bok återknyter läsaren till sin kärna, utforskar sin bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dem att göra sina livsval. Arbetet med övningarna i boken Förlåt då för fan, är en fantastisk möjlighet att lära känna dig själv på nytt. Återknyta till ditt inre. Förstärka tilliten till din egen inre kraft och vetskapen om att du kommer kunna hantera det som livet sätter i din väg.

Undvik stress och ta hand om dig inför semestern

Stressfri semester
Vad behöver du för att få återhämtning och förbereda dig inför en stressfri semester?


Här kommer några av mina bästa tips för att undvika stress inför semestern så att du kan njuta av din ledighet fullt ut. För vi vill väl alla ha en avkopplande och ett harmoniskt semesterfirande?

Planera i förväg för att få en stressfri semester

Skapa en lista över allt du behöver göra innan semestern, inklusive uppgifter på jobbet, personliga ärenden och packning. Att ha en tydlig plan kommer att minska oro och ge dig en känsla av kontroll över situationen.

Prioritera och delegera

Identifiera de uppgifter som är mest viktiga och fokusera på dem först. Hur ser samarbetet ut i arbetsgruppen? Att veta att du har stöd kommer att minska trycket och ge dig mer utrymme att slappna av.

Sätt rimliga förväntningar

Var realistisk när det gäller vad du kan uppnå innan semestern. Ibland är det omöjligt att klara av allt på en gång, så var snäll mot dig själv och var nöjd med det du faktiskt kan göra.

Skapa en avslappnad arbetsmiljö

Försök att organisera ditt arbetsutrymme på ett sätt som skapar en avkopplande atmosfär. Rensa upp och organisera platsen där du arbetar.

Vad är viktigast och vad kan vänta?

Sortera utifrån vad som är viktigast och vad som kan vänta. Det underlättar att lägga fokus på rätt uppgift.

Ta hand om din hälsa

Kom ihåg att prioritera din hälsa. Se till att du får tillräckligt med sömn, äter hälsosamt och regelbunden fysisk aktivitet. Att vara i god hälsa kommer att ge dig mer energi och minska risken för stress.

Avsätt tid för dig själv

Innan semestern, skapa utrymme för att göra saker som du tycker om och som ger dig glädje. Att varva ned inför ledigheten gör att du kan njuta mer  när semestern väl kommer. Det kan vara att läsa en bok, gå på en promenad i naturen eller träffa vänner. Det som ger just dig energinivå mervärde. Att prioritera din egen välmående gör dig mer motståndskraftig mot stress.

Hantera förväntningar

Kommunicera tydligt med din familj, vänner och kollegor om dina semesterplaner och förväntningar. Var öppen för att justera och kompromissa när det behövs. Tydlig kommunikation kan hjälpa till att undvika missförstånd och onödig stress.

 

Jag hoppas att tipsen ska hjälpa dig att varva ned och njuta i fulla drag av din kommande ledighet.

Jag önskar dig allt gott
Kristina