Erkänn ditt nuläge

Höstmålning

 

Hej modiga du

Att erkänna eller acceptera en situation handlar ingenting om att godkänna utan om att nyktert se på nuet, så som det är. Det handlar inte om att nöja sig och sluta jobba för en förändring. Det handlar bara om att du släpper kampen, slutar kämpa emot och istället jobba för och bjuda in det du vill åstadkomma. Från den här platsen av tillförsikt och tilltro till din egen förmåga har du lättare att se möjligheterna. Du är helt enkelt bättre rustad att ta dig an livets utmaningar.

När du accepterar det faktum att du inte kan påverka allt. Utan vissa delar i livet behöver du hantera även om du inte tycker om det. När du erkänner att det är som det är. Kan se dig själv i relation till detta. Då behöver du inte göra nuet till en fiende eller livet till en kamp. Det är nog jobbigt att hantera en oönskad situation än att lägga till mer kamp till en redan spänd situation. Inom dig har du tillgång till det du behöver. Kunskap och styrka att klara även detta. Ett steg och en dag i taget. Lita till att:

– Det kommer inte alltid vara så här! – Även detta går över!

Du ser det kanske inte nu, lösningar och vägen vidare. Kanske behöver du bida din tid. Hur jobbig det än är att höra är det du som styr hur du förhåller dig till utmaningar och det är du som väljer att se dig själv som en överlevare eller offer. Ta tillbaks din kraft. Ta tillbaka ditt liv.

Allt gott

Kristina Claesson

Författare och konstnär

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *