Din självbild styr – men du styr över om du vill ändra den

Välkomna in lusten att leva i harmoni med allt och alla och samtidigt släppa fritt det som inte längre är du.

“Frigjorda”

Din självkänsla styr hur du ser på din förmåga

Det är ingen hemlighet att en person med god självkänsla hanterar en situation med helt annan tillförsikt än en person som lever med en stark tvivel till sin egen förmåga. Så hur du ser på dig själv styr oavkortat hur ditt liv utvecklas. Det är säkert ingen nyhet.

Då vi ofta ser världen genom ett begränsande filter. Blockerar du dig för framtidens möjligheter. Det är av denna anledning du genom att se tillbaka, på de val du gjort i ditt förflutna, även kan gissa dig till hur delar av din framtid kommer att se ut.  Om du inte väljer att göra nya val och välja nya vägar.

Du är den som skapar den verklighet du lever i, ingen annan. En del kan bli provocerade av detta påstående. Men min förhoppning är att du ska se att det i påståendet även bor hopp. För det betyder att inom varje ögonblick även bor möjligheter till en ny början.

Är du beredd att omvärdera det som du tagit som sanning och ompröva det du tror dig veta om världen? Du är inte allt du tror dig vara. Tro mig, du är mer än så. 

 

Fjällens toppar möter himlen och den högsta punken möter den lägsta. I den perfekta balansen som råder mellan himmel och Jord. Stenrösena byggdes upp på fjället för att hjälpa vandraren att hitta vägen hem. Men även för att markera en plats av vikt eller toppen på målet som bestigits. När vi vandrar på livet stig, möts vi alla av utmaningar, där vi segrar eller utvecklas.Vi behöver bara följa vår inre kompass och återknyta till vår inneboende kraft och visdom.

“Öppna Landskap”

Livets nyckfullhet och livets gåvor

Din historia kommer visa dig livets nyckfullhet. Men även dess vackraste gåvor. Om du ger dig själv möjlighet att ompröva den verklighetsbild som du burit med dig. Genom att med vuxna ögon utforska ditt förflutna. Får du möjlighet att upptäcka delar som innan varit dolda för dig och lära känna dig själv på nytt.

Insikter kommer leda dig mot förändring. Men den här gången kommer den vara självvald. Jag vill tipsa dig om min bok: “förlåt då för fan” där du på djupet jobbar med din självbild och skapar nya strategier för att föra medvetna val. 

I min bok återknyter läsaren till sin kärna, utforskar sin bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dem att göra sina livsval. De lär känna sig själva och sina grundläggande värderingar på djupet. Det handlar inte längre om att läka gamla sår, utan om att skapa kunskap och förståelse för att kunna släppa taget om vanor och beteenden som inte längre gynnar dem. Min förhoppning när läsaren lagt ned boken är att de ska känna en större medkänsla för den person de varit och hitta styrkan i att växa in i den person som de innerst inne alltid haft potential att bli.

Efter att ha ägnat större delen av mitt vuxna liv åt att arbeta med personer i behov av förändring, valde jag att skriva boken jag själv saknat. Boken innehåller samlade insikter och kraftfulla verktyg som jag hoppas ska vara till lika stor hjälp och glädje för mina läsare som de varit för mig.

 

Jag önskar dig det bästa

//Kristina

författare och konstnär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *