Personlig utveckling – personlig styrka genom insikter

Trollsländan står för transformation och anpassning. Balansen mellan det värdsliga och det själsliga. Näckrosen står för renhet andlig vägledning. Blomman skapar kontakt och ökar känsligheten för olika andliga företeelser, för den som behöver stöd och kraft.  

Du utvecklar personlig styrka genom insikter

Jag är övertygad om att  du genom att återknyta till din kärna, utforska din bakgrund, händelser som format dig och skapa förståelse för vad som drivit dig att göra de livsval du gjort, kan lära känna dig själv och dina grundläggande värderingar på djupet. Vinsten med detta stor.

När jag arbetat med min egen personliga utveckling gjorde det mig det mig för det första mindre benägen att söka bekräftelse hos andra och riskerar då inte heller att utsätta dig för olika risker som längtan efter uppskattning kan skapa. För det andra  hjälpte det mig att lättare få tillgång till min förmåga att påverka och förändra, men även lättare se denna förmåga hos andra. Dessutom blev det lättare skulle förstå mina inre drivkrafter och kunna gå bortom de negativa influenser som ett omedvetet sinne annars skulle skapat.

Personlig utveckling kräver arbete och mod. Det är inget som är gjort i en handvändning. Utan för att få resultat behöver du vara beredd att utmana dig själv och göra jobbet på riktigt. Vinsten du får är en spännande upptäcksfärd inom dig själv och möjlighet till ett bättre liv.

Här kommer några av mina tips på vägen:

 • Acceptera/ Erkänn ditt nuläge. Det kan vara ett sätt att gå från att kämpa med nuet till att ge kraft åt en väggur utmaningen. Se nyktert på din situation.
 • Vart befinner du dig i dag? Vart vill du? Om det är svårt. Försök då vända det du inte vill till dess motsats. Tex. Jag vill inte bråka med mina barn… till jag vill bli bättre på att kommunicera med mina barn. Vilka vägar ser du idag som kan leda dig dit? Vad är ett fösta möjligt steg?
 • Utgå från det du vet fungerar och som möjliggör en förändring. Försök därefter att vidga ditt perspektiv. Lyft blicken från problemet till vad som kan vara möjligt? 
 • Vilka inre och yttre förutsättningarna som du behöver ta hänsyn?
  • Vad behöver göras? Vilka möjliga vägar ser du?
  • Vilka inre och yttre resurser har du som stödjer det du vill åstadkomma? Vem kan du ta hjälp av? 
  • Varför är detta viktigt? Vad ska det leda till? Vad är syftet?
  • Hur ska du nå dit?
  • När ska detta ske?
  • Är du beredd att göra det jobbet? 
 • Välj utifrån vad som är viktigast för dig och prioritera därifrån. Då är det lättare att hålla fokus och styrfart. Då när du det som du egentligen vill och behöver. Ompröva och utvärdera när förutsättningarna förändras.
 • Du behöver inte ha hela planen klar för dig idag. Förutsättningarna kommer förändras och du med dem. Må din inre styrka vara med dig 

Boken jag själv velat läsa tidigare i livet

Jag har skrivit boken ”Föråt då för fan” som inom kort kommer ut via Lava förlag. Boken innehåller samlade insikter och kraftfulla verktyg som på djupet kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna i livet och är beredda att göra det jobbet som personlig utveckling kräver. Min förhoppning när läsaren lagt ned boken är att de ska känna en större medkänsla för den person de varit och hitta styrkan i att växa in i den person som de innerst inne alltid haft potential att bli.

Allt det bästa

//Kristina

författare och konstnär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *