Att erkänna sin situation och hantera den minskar ditt lidande

Fjällens toppar möter himlen och den högsta punkten möter den lägsta, i den perfekt balans som råder mellan himmel och jord. Stenrösena byggdes upp på fjället för att hjälpa vandraren att hitta vägen hem. Men även för att markera en plats av vikt eller toppen på målet vi bestigit. När vi vandrar på livets stig, möts vi av utmaningar, där vi segrar eller utvecklas. Vi behöver bara följa vår inre kompass och återknyta till vår inneboende kraft och visdom.

Öppna Landskap 

Hur förhåller du dig till motgångar?

När något tragiskt händer. Är det naturligt att känna smärta. Tittar vi istället på vårt vanliga vardagliga liv, varierar det mycket i hur olika personer hanterar livets motgångar. Som jag ser det inte endast de yttre omständigheterna som gör att vi lider.

Låt mig förklara hur jag menar. För det första: När tragiska händelser inträffar  är den första naturliga reaktionen ofta att vi gör motstånd. Motstånd är oviljan att känna smärtan. Men det är det som händer sedan som är det intressanta. Om vi accepterar, det vill säger erkänner det nya läget. Eller om vi fastar i det vi inte vill och inte kan acceptera. som oavkortat leder till att känslan av missnöje fastnar. 

Många har inte lärt sig att det finns andra sätt att hantera en situation. Än att gå in i kamp med nuet. De har inte lärt sig ett annat sätt. De förstår inte heller att utmaningen de redan står inför, blir större och svårare än den behövt vara. När  de förutom de yttre svårigheterna dessutom dränerar sig själv på energi med en inre kamp. En kamp kring en situation som de inte önskat.

Vi klarar olika bra att hantera och förhålla oss till en oönskad verklighet, men vi kan alla utveckla de resurser vi har vidare. 

Släpp kampen och återfå orken

För att kunna släppa kampen med ett oönskat läge är första steget att erkänna att detta är det verklighet som du står i. Oavsett vad du tycker om situationen är det den som du nu behöver hantera. Då släpper du kampen mot det du inte önskar och vill ha i ditt liv och kan använda den energi till att hantera det du behöver ta tag i.

Undertiden du förlikar dig med ditt nuläge kan medvetna beslut hjälpa dig att återfå direktkontakt med nuet och ta pulsen på det livssammanhang du lever i. Hur vi förhåller oss till våra omständigheter, är det som skapar upplevelsen och det är det som avgör hur mycket vi lider, men även om vi fastnar i det förflutnas spindelväv och återupplever gamla oförätter gång på gång på gång! 

Vad skulle hända i ditt liv om du istället för att försöka kontrollera framtiden hade tillit till den? Om du istället förlitar dig på din egen kraft och förmåga att hantera nuet på bästa sätt.

Vill du växa förbi historiens begränsningar?

I min bok”Föråt då för fan” som inom kort kommer ut via Lava förlag. Erbjuder jag dig övningar och insikter som på djupet kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna i livet om du är beredda att göra det jobbet som personlig utveckling kräver.

Du får möjlighet att återknyta till sin kärna, utforskar din bakgrund och skapar förståelse för vad som drivit dig att göra sina livsval. Boken innehåller kraftfulla verktyg som jag hoppas ska vara till lika stor hjälp och glädje för mina läsare som de varit för mig.

 

Jag önskar dig allt gott

//Kristina

författare och konstnär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *